Public tenders for package-tour in Sweden

Find all Tourism tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for tourism. Make a new search!

Sale of travel tickets and package tours services

Västtrafik AB | Published December 28, 2012  -  Deadline February 20, 2013
cpvs
63000000, 63510000, 63512000

:Denna upphandling avser drift av Västtrafikbutiker samt drift av biljettbil. Drift av Västtrafikbutiker innefattar följande: Försäljning, Information o reklam, Störningsinfo, Leverantören ansvarar för delar av Västtrafikbutikernas stödprocesser: Administration och skötsel av lokal, Ekonomi, Arbetsledning, Administration av verksamhetsstöd Drift av biljettbil - mot avrop tillhandahålla en biljettbil m tillhörande personal för försäljning och information på en bestämd plats i Västra Götalandsregionen.

Sale of travel tickets and package tours services

Östhammars kommun | Published November 15, 2017
Winner
Riksfärdtjänsten Sverige AB
cpvs
63512000, 63520000

Riksfärdtjänst.

Open procedure.

  • 1