Public tenders for real estate in Czech Republic

Find all Real estate tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for real estate. Make a new search!
Real estateCzech Republic

EUROPE real estate agency SE

EUROPE real estate agency SE | Published February 4, 2014
cpvs

EUROPE real estate agency SE

real estate agency services on a fee or contract basis

Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba | Published January 20, 2012  -  Deadline January 20, 2012
cpvs
70300000

real estate agency services on a fee or contract basis

Real estate agency services on a fee or contract basis

Statutární město Ostrava - Městský obvod Poruba | Published January 20, 2012  -  Deadline January 20, 2012
cpvs
70300000

Real estate agency services on a fee or contract basis

Property management services of real estate on a fee or contract basis

Město Kutná Hora | Published February 20, 2013
cpvs
70330000

Property management services of real estate on a fee or contract basis

property management services of real estate on a fee or contract basis

Město Ostrov | Published August 25, 2012  -  Deadline August 21, 2012
cpvs
70330000, 79993100

property management services of real estate on a fee or contract basis

property management services of real estate on a fee or contract basis

Středočeský kraj | Published February 25, 2012  -  Deadline July 28, 2010
cpvs
70220000, 70330000, 71900000, 73200000, 79000000

property management services of real estate on a fee or contract basis

Property management services of real estate on a fee or contract basis

Středočeský kraj | Published February 25, 2012  -  Deadline July 28, 2010
cpvs
70220000, 70330000, 71900000, 73200000, 79000000

Property management services of real estate on a fee or contract basis

Technical Support for Real Estate

Statutární město Brno | Published April 24, 2014
cpvs

The subject of the public contract is to provide technical and system services to provide service and consulting support applications related to Real Estate productive operation part of the agenda information system (AIS) built on the basis of T-WIST, supplied MMB and pursued by T-MAPS spol. s ro

Technical Support for Real Estate.

Statutární město Brno | Published April 25, 2014
Winner
T-MAPY spol. s r.o.Špitálská 150Hradec Králové 500 03 info@tmapy.cz +420 498511111 http://tmapy.cz+420 495513371
cpvs
72261000, 72266000, 72267000

The subject of the public contract is to provide technical and system services to provide service and consulting support applications related to Real Estate productive operation part of the agenda information system (AIS) built on the basis of T-WIST, supplied MMB and pursued by T-MAPS spol. s ro

Maintenance of register of real estate.

Ředitelství silnic a dálnic ČR | Published February 18, 2014
Winner
R.F.S., s.r.o.Obecná 3Brno 628 00 real-soft@real-soft.cz
cpvs
72200000

The subject of the tender is to update the systems 'land registry' (RN) and "Central Register of Real Estate" (CRN) carried out under the following conditions: Updates RN including data distribution will be performed once per month. Update CRN will be conducted by collecting data from RN.

sale of real estate

Česká zemědělská univerzita v Praze (60460709) | Published November 21, 2012
Winner
Sdružení: „Prodej nemovitého majetku ČZU“vedoucí člen sdružení: GAVLAS, spol. s r. o. Politických vězňů 1272/21, 110 00 Praha 1 110 00 Praha
cpvs
70000000, 70123000, 79957000

Předmětem plnění veřejné zakázky (resp. veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové smlouvy) je poskytování následujících druhů služeb: — služby směřující ke zpeněžení majetku prostřednictvím dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „dražba“); a — služby směřující ke zpeněžení majetku prostřednictvím elektronické aukce mimo režim zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „aukce“); a — služby směřující ke zpeněžení majetku prodejem prostřednictvím realitní kanceláře s vyvíjením činnosti směřující k tomu, aby zadavatel měl příležitost uzavřít smlouvu o úplatném převodu majetku se třetí osobou (dále též jen „prodej prostřednictvím RK“). Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen smlouvou, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

real estate services

Město Znojmo (00293881) | Published June 23, 2012
Winner
MUROM, a.s. Koněvova 1686/112 130 00 Praha 3 CZECH REPUBLIC
cpvs
70000000, 71250000, 79100000

Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonat pro zadavatele následující činnosti ve vztahu k nemovitostem uvedeným v části 2 zadávací dokumentace a v souladu s Rozhodnutím zastupitelstva města Znojma č. 31/2011 ze dne 16.6.2011 které tvoří část 4 zadávací dokumentace a) provést vymezení jednotlivých bytových jednotek a zpracovat prohlášení vlastníka budovy ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů v platném znění (dále též "zákon o vlastnictví bytů") ve vztahu ke všem budovám a jednotkám uvedeným v části 2 této zadávací dokumentace (dále též "jednotky" a "vybrané domy"), obstarat vložení prohlášení vlastníka budovy do katastru nemovitostí a zastupovat zadavatele v tomto řízení; b) zpracovat znalecké posudky a ocenění veškerých jednotek dle zákonných požadavků; c) vypracovat nabídky k převodu vlastnictví jednotky včetně příslušného ideálního podílu na společných částech domu a zastavěného pozemku s uvedením všech podmínek převodu stanovených zákonem o vlastnictví bytů, kupní ceny a se stanovením termínu pro písemnou akceptaci nabídky převodu a zajistit doručení takových nabídek kupujícím; d) uzavírat v zastoupení zadavatele smlouvy na prodej jednotek včetně zajištění vkladu do katastru nemovitostí a zastupovat zadavatele v těchto řízeních; e) v případě vzniku společenství vlastníků jednotek ve smyslu ustanovení § 9 zákona o vlastnictví bytů ve vybraných domech, zajistit konání první schůze shromáždění vlastníků jednotek do 60 dní od vzniku společenství vlastníků jednotek, zajistit přítomnost notáře, schválení stanov a zápis společenství do rejstříku včetně zastupování v rejstříkovém řízení; f) v případě nevyužití předkupního práva oprávněným nájemcem jednotky ve lhůtě 6 měsíců od doručení písemné nabídky převodu, zpracovat podklady pro rozhodnutí zastupitelstva zadavatele k prodeji příslušné jednotky a poté, co zadavatel vybere nejvhodnějšího zájemce o koupi této jednotky, v zastoupení zadavatele organizovat tento prodej.

Sale of real estate

Česká zemědělská univerzita v Praze | Published May 19, 2015  -  Deadline June 10, 2015
cpvs
70123000, 79957000, 70000000

The subject of the public contract (resp. Public contracts awarded on the basis of the concluded framework agreement) is providing the following types of services: - services that lead to the liquidation of assets by auctioning voluntary according to law no. 26/2000 Coll., On public auctions, as amended ( hereinafter referred to as "auction"), - services aimed at realizing the assets through an electronic auction off to Act no. 26/2000 Coll., on public auctions, as amended (hereinafter the "auction"), and - services aimed at liquidation of assets through the sale of real estate brokerage firm in an activity directed to the sponsor had the opportunity to conclude a contract on transfer of assets to a third party, and services consisting of the organization of the selection procedure (ie. the envelope method) (hereinafter referred to as "sales through RK"). The subject of the public contract is further defined by a contract, which forms Annex. 1 tender documentation.

Development services of real estate

Univerzita Pardubice (00216275) | Published March 21, 2013
Winner
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 760 01 Zlín CZECH REPUBLIC
cpvs
70110000

Předmětem veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce související se změnou trasy přípojky plynu.

development services of real estate

Univerzita Pardubice | Published June 30, 2012
Winner
Zlínstav a.s. Bartošova 5532 760 01 Zlín CZECH REPUBLIC
cpvs
70110000

Předmětem veřejné zakázky je záměna materiálu izolace spodní stavby při výstavbě budovy VVCD Univerzity Pardubice.

The condition survey and digitization of real estate Czech Radio

Český rozhlas | Published January 23, 2014
cpvs
72310000

The deliverable is a property condition survey and digitization of Czech Radio, unification of information about real estate and the creation of a single comfortable user environment for their routine use. The aim is to obtain a comprehensive overview of the buildings and land used ČRo, providing information necessary for property management, security, property and other rights and management of potential risks that may flounder on the property.

Technical Support for Real Estate

Statutární město Brno | Published January 9, 2014
cpvs
72261000

The subject of the public contract is to provide technical and system services to provide service and application support counseling Estate, associated with the operation of the working part of the agenda information system MMB built based on the T-WIST, which has been supplied to the contracting authority in the past and developed by T-MAPS Ltd. . s ro The contracting authority intends to award the public contract in a negotiated procedure without publication with reference to the provisions of § 23 paragraph 4 point. a) Act No. 137/2006 Coll., on Public Procurement, as amended, as the applicant, T-MAPS spol. s ro, is the only person authorized to exercise the copyright in the application Estate, which is implemented by the authority, and whose support is subject to the fulfillment of this contract, and therefore the only person who can reason statutory copyright protection to fulfill a contract. The fact that the applicant is the only person who is authorized to protect the copyrights to fulfill a contract, it follows that a) the applicant is the sole executor of the property rights to the application Estate as well as any documentation for this delivery system, while not provide further license or any sub-licenses for the possibility of intervention into Real Estate, which is implemented by the authority, b) they did not provide any other entity the right application Estate authority at all support, upgrade, modify, extend, customize or dispose of it otherwise than user manner. The Applicant is therefore a person who is the only objectively unable to provide the subject of performance according to client's requirements with full guarantee technical quality and safety guarantees.

Provision of services sales of selected real estate

Česká zemědělská univerzita v Praze | Published July 27, 2015
cpvs

The subject of the public contract (resp. Public contracts awarded on the basis of a framework agreement) is providing the following types of services: - services that lead to the liquidation of assets by auctioning voluntary according to law no. 26/2000 Coll., On public auctions, as amended ( hereinafter "auction"); - Services aimed at realizing the assets through an electronic auction off to Act no. 26/2000 Coll., On public auctions, as amended (hereinafter the "auction") and - services aimed at liquidation of assets through the sale of real estate brokers with developing business pointing to the fact that the contracting authority had the opportunity to conclude a contract on transfer of assets to a third party, and services consisting of the organization of the selection process (ie. the envelope method) (hereinafter referred to as "through the sale of properties").

Brokering the sale of real estate owned by the Czech Radio at Špičák 81, iron ore.

Český rozhlas | Published July 10, 2014
cpvs

The subject of the public contract in the context of the tender is to provide comprehensive real estate services for the sale of real estate owned by the contracting authority.

Performance management and maintenance of real estate and housing Cities Rožnov pod

Město Rožnov pod Radhoštěm | Published November 21, 2013
cpvs

The subject of the public contract was a contract to provide power management and maintenance of real estate and housing Cities Rožnov, and subject to the conditions and to the extent specified in the specifications and the terms and conditions of the contracting authority.
Categories
  Czech Republic - Show all countries
Praha (59)Brno (53)Hradec králové (51)České budějovice (29)Plzeň (27)Ostrava (25)Teplice (25)Zlín (23)Prague (22)Kladno (21)Olomouc (17)Pardubice (17)Děčín iv-podmokly (16)Praha 3 (12)Praha - suchdol (11)Praha 1 (9)Praha 2 (8)Brandýs nad labem - stará boleslav (7)Drnek (7)Jihlava (7)Domažlice (6)Liberec (6)Starý petřín (6)Nemojany (5)Prague (5)Praha 3 - žižkov (5)Sušice (5)Třebíč (5)Klatovy (4)Praha 5 - motol (4)Rychnov nad kněžnou (4)Velký týnec (4)Žerotín (4)Blansko (3)Bohdaneč (3)Brandýs nad labem (3)Dubí (3)Horní planá (3)Horní slavkov (3)Kovčín (3)Krásná lípa (3)Lázně bělohrad (3)Mladá boleslav (3)Nová včelnice (3)Praha 4 (3)Praha 5 (3)Praha 6 (3)Praha 9 (3)Senec (3)Stříbrná skalice (3)Teplá (3)Vlčnov (3)Ústí nad labem (3)Aš (2)Brandýs nad labem -stará boleslav (2)Děčín (2)Horšovský týn (2)Jablonec nad nisou (2)Jindřichův hradec (2)Jičíněves (2)Kladruby nad labem (2)Kojetice (2)Košice (2)Kutná hora (2)Kácov (2)Křenovice (2)Moravský krumlov (2)Most (2)Neslovice (2)Ostrava (2)Ostroměř (2)Pardubice (2)Pacov (2)Polná (2)Praha 10 (2)Písek (2)Přerov (2)Rybníky (2)Strážnice (2)Telč (2)Zlín (2)Benátky nad jizerou (1)Biskupice-pulkov (1)Bojanovice (1)Boskovice (1)Brno 3 (1)Břeclav (1)Chomutov (1)Dešenice (1)Děčín i (1)Děčín, děčín iv-podmokly (1)Hradištko (1)Hřibojedy (1)Ivančice (1)Jevišovice (1)Jilemnice (1)Kutná hora (1)Kadaň (1)Kamenná (1)