Public tenders for school-books in Sweden

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

school books

Österåkers kommun | Published January 19, 2012  -  Deadline January 22, 2012
cpvs
22111000

school books

School books

Österåkers kommun | Published January 19, 2012  -  Deadline January 22, 2012
cpvs
22111000

School books

school books

Österåkers kommun | Published March 16, 2012
Winner
LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag Box 6073 SE-700 06 Örebro SWEDEN E-mail: per.akesson@laromedia.se Internet address: www.laromedia.se
cpvs
22110000, 22111000, 32321200, 32321300

Läromedel, litteratur, multimediaprodukter Österåkers kommun.

school books

Piteå kommun | Published February 16, 2012
Winner
Staples Sweden AB Humlegatan 15 SE-501 17 Borås SWEDEN E-mail: jachim.tolinsson@staples.se
cpvs
22111000, 22160000, 24200000, 37510000, 37520000, 37523000, 37524100, 39162110, 44812300

Upphandlingen omfattar Piteå kommuns huvudsakliga behov av förbrukningsmaterial gällande för-, låg-, mellan och högstadiet samt gymnasieskolan. Upphandlingen är uppdelad i huvudgrupperna bild- och form, skolförbrukning samt lek-/aktivitet.

school books

Malmö kommun | Published August 29, 2012
Winner
LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag Box 6073 SE-700 06 Örebro SWEDEN E-mail: per.akesson@laromedia.se Internet address: www.laromedia.se
cpvs
22110000, 22111000, 22112000, 22113000, 22114000, 22114500, 30234300, 30234400, 30237380, 32322000, 39162100, 39162110, 39162200

Läromedel inkl. tillhörande media så som cd-skivor.

School books

SKL Kommentus Inköpscentral AB | Published December 23, 2016
cpvs
22111000, 22112000, 22114000, 22114500, 22830000

Teaching materials 2017.

School books

Telge Inköp AB | Published March 29, 2017  -  Deadline April 28, 2017
cpvs
22111000, 22112000, 22114000, 22114100, 22114500, 22830000

Teaching materials.

School books

Växjö kommun | Published October 20, 2015  -  Deadline November 24, 2015
cpvs
22111000, 22110000, 22112000, 22114500, 39162110, 48190000

The contract relates to teaching materials to all municipalities in Kronoberg County.

School books

Västerås stad | Published June 18, 2015
Winner
LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
cpvs
22111000, 22110000, 22112000

Invitation: Västerås invites to tender respect: Printed educational materials. Reference: the contract reference number is: 2014/2513-Baun-061st Providing specifications: Specifications provided through the Web-based procurement tool TendSign. The contract scope: Coordination of the purchase and delivery of printed teaching materials for pre-school, primary school, secondary school, municipal adult education as well as teaching and training materials. With educational materials provided: Printed educational materials and related components / Multimedia, Other educational materials such as special education teaching materials, literature to mother tongue education, canned scanned teaching materials in Swedish and other languages, other Swedish and foreign books, Provider shall keep a central computerized database accessible through the Internet over in Sweden where teaching materials, A-literature, foreign literature, handouts, etc. The register should be continuously updated with current publishing price and ISBN number. Digital teaching materials are not included in the contract. Contract: This contract covers the type: Supply contract Geographical area: The contract relates to deliveries in Vasteras, Arboga, Kungsör, Skinnskatteberg, Koping, Norberg, Avesta and Eskilstuna municipality. Value of the contract: the contract value 12 months is estimated to be 25 000 000. Contract Start Date: Contract Start Date (first tillgänglighetsdag to order): 1.1.2016. Contract completion date: Contract completion date: 31/12/2017. Option: Option of the maximum number of months: 12 x 2 pcs. extension options. Contract form: The contract between buyer and seller is a framework agreement with fixed terms.

School books

Västerås stad | Published April 1, 2015  -  Deadline May 6, 2015
cpvs
22111000, 22110000, 22112000

Invitation: City of Västerås hereby invite to tender in respect of: Printed educational materials. References: Object reference number is: 2014/2513-Baun-061st Provision of specifications: Specifications are provided via the web-based procurement tool TendSign. The contract scope: Coordination of procurement and delivery of printed educational materials for pre-school, primary school, secondary school, municipal adult education and teaching and training materials. Teaching materials provided: Printed educational materials and associated components / Multimedia, Other educational material such as special education teaching materials, literature to mother tongue education, canned scanned textbooks in Swedish and other languages, Other Swedish and foreign books, supplier shall maintain a central computerized database accessible via the Internet over in Sweden Where textbooks, A-literature, foreign literature, compendiums, etc. The register shall be continually updated with current publishing price and ISBN number. Digital materials are not included in the contract. Type of Contract: This contract covers the type: Supply contract. Geographical area: The contract relates to deliveries in Vasteras, Arboga, Kungsor, Skinnskatteberg, Koping, Norberg, Avesta and Eskilstuna Municipality. Value of the contract: the contract value for 12 months is estimated to be 25 000 000. Contract Start Date: Contract Start Date (first tillgänglighetsdag on order): 01/01/2016. Contract completion date: Contract completion date: 31/12/2017. Option: Option in the maximum number of months: 12 x 2 pcs. extension options Contract Form of the agreement signed between buyers and sellers is a general agreement with those terms.

School books

SKL Kommentus Inköpscentral AB | Published October 31, 2014  -  Deadline December 8, 2014
cpvs
22110000, 22111000, 22112000, 22114000, 22114500, 22830000

Läromedel på svenska och andra språk, tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), övrigt pedagogiskt material samt interaktiva och inlästa läromedel.

School books

Kalmar kommun | Published October 7, 2014
Winner
LäroMedia Bokhandel Örebro AktiebolagBox 6073Örebro 700 06 per.akesson@laromedia.sewww.laromedia.se
cpvs
22111000, 22110000, 22112000

Procurement of printed educational materials for Kalmar municipality and collaboration municipalities Nybro Emmaboda Torsås, Mörbylånga and Borgholm. Also included Kalmarsunds upper secondary in the procurement.

School books

Kalmar kommun | Published June 19, 2014  -  Deadline August 19, 2014
cpvs
22111000, 22110000, 22112000

Upphandling av tryckta läromedel för Kalmar kommun och samverkanskommunerna Nybro, Emmaboda, Torsås, Mörbylånga och Borgholm. Dessutom ingår Kalmarsunds gymnasieförbund i upphandlingen.

School books

Telge Inköp AB | Published April 14, 2017
cpvs
22111000, 22112000, 22114000, 22114100, 22114500, 22830000

Teaching materials.

School books

Stockholms stad | Published December 5, 2014
Winner
ForlagEtt AB556737-8467Box 8029Spånga 163 08 +46 87603410
cpvs
22111000, 22112000, 22113000, 30234300, 30234400, 37524000, 39162100, 39162110

Stockholms stads servicenämnd inbjuder till anbudsgivning avseende ramavtal gällande litteratur och fysiska medier i form av pappersböcker, ljudböcker, film, musik och elektroniska spel med och utan biblioteksutrustning på olika språk samt läromedel som tryckta medier och färdigproducerade inlästa medier på olika språk. Upphandlingen är uppdelade i 2 delar, del 2 och del 3 som i sin tur är delade i delområden. Del 2. Litteratur och fysiska media med och utan biblioteksutrustning, inriktade mot fack- och skönlitteratur. Del 3. Läromedel, tryckta medier samt färdigproducerade inlästa medier med tillhörande komponenter utan biblioteksutrustning, inriktade mot lärande, läromedel och pedagogiskt material.

School books

Sigtuna kommun | Published June 11, 2015
Winner
LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
cpvs
22111000

The contract includes the delivery of printed educational material in Swedish and other languages ​​into primary schools and secondary school in the municipality of Sigtuna. Call-off will take place gradually during the contract period. Estimated contract value is about SEK 15 million. Term 2 + 2 years. Usually agreement starting 1.1.2015.

School books

Örebro kommun | Published December 5, 2014
Winner
LäroMedia Bokhandel Örebro AktiebolagBox 6073Örebro 700 06 per.akesson@laromedia.sewww.laromedia.se
cpvs
22111000, 22110000, 64100000, 79824000

Syftet med denna upphandling är att för åtta (8) upphandlande myndigheter sluta ramavtal med en leverantör för löpande avrop av läromedel och förmedling av dessa för leverans till upphandlande myndigheter. De upphandlande myndigheterna ingår i Inköpssamverkan i Örebro län, vilket för denna upphandling innebär att upphandlingsenheten i Örebro kommun utför det praktiska arbetet.

School books

Sigtuna kommun | Published October 29, 2014  -  Deadline December 3, 2014
cpvs
22111000

Upphandlingen omfattar leverans av tryckta läromedel på svenska och andra språk till grundskolor samt gymnasieskola i Sigtuna kommun. Avrop kommer ske successivt under avtalstiden. Beräknat kontraktsvärde är ca 15 MSEK. Avtalstid 2 + 2 år. Beräknad avtalsstart 1.1.2015.

School books

Vellinge kommun | Published June 20, 2014  -  Deadline August 22, 2014
cpvs
22111000, 22113000

Upphandling av fack- och skönlitteratur, AV-media samt talböcker till Vellinge kommuns folkbibliotek och skolbibliotek. Kommunen har 10 skolbibliotek, varav 2 är integrerade med folkbibliotek samt ytterligare 2 folkbibliotek.

Distribution of school books.

Motala kommun | Published August 16, 2014
Winner
LäroMedia Bokhandel Örebro Aktiebolag
cpvs
22111000

Upphandling avseende inköp och leverans av tryckta läromedel med tillhörande komponenter (CD, DVD, kassetter eller motsvarande), webb-baserade och e-läromedel och övrigt pedagogiskt material till förskolan, grundskolan, gymnasiet, kommunal vuxenutbildning samt lärar- och fortbildningsmateriel. Volymerna baseras på statistik från 1.2013–12.2013 och lämnas endast som vägledning för inköpens omfattning. Ramavtalsvärdet per år och avropande myndighet uppskattas till: — Boxholms kommun 450 000 SEK. — Mjölby kommun 2 500 000 SEK. — Motala kommun 4 300 000 SEK. — Vadstena kommun 400 000 SEK. — Ydre kommun 170 000 SEK. — Ödeshögs kommun 500 000 SEK. På grund av eventuella metod-, struktur-, organisatoriska-, eller andra förändringar kan inte Inköpssamverkan förbinda sig att beställa de uppskattade volymerna eller värdena. Leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet vare sig det över- eller understiger de uppskattade volymerna eller värdena.