Public tenders for printed-matter in Sweden

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

Miscellaneous printed matter

Inköp Gävleborg | Published January 25, 2013
cpvs
22900000

Miscellaneous printed matter

Printed matter and related products

Umeå Universitet | Published March 29, 2013  -  Deadline April 9, 2013
cpvs
22000000

Printed matter and related products

Printed matter and related products

Umeå Universitet | Published March 16, 2013  -  Deadline April 2, 2013
cpvs
22000000

Printed matter and related products

Miscellaneous printed matter

Inköp Gävleborg | Published March 16, 2016  -  Deadline April 13, 2016
cpvs
22900000

Miscellaneous printed matter

Printed matter, Lysekil.

Lysekils kommun | Published August 21, 2014
Winner
Sandsstens Tryckeri AB556076-0828
cpvs
22100000, 22140000, 22150000, 22160000, 30199730

Lysekil and Oceanhouse invites submission of tenders relating to printed matter.

Printed matter and related products

Stockholms stad, Stadsledningskontoret | Published September 15, 2016  -  Deadline September 26, 2016
cpvs
22000000, 22100000, 22900000, 48970000, 66151100, 72212970, 79800000, 79810000, 79811000, 79821000, 79823000, 79824000

Printed matter and related products

Printed matter and related products

Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen | Published August 12, 2016  -  Deadline October 1, 2016
cpvs

Printed matter and related products

Printed matter, the municipality of Lysekil.

Lysekils kommun | Published December 10, 2013  -  Deadline January 22, 2014
cpvs
22100000, 22140000, 22150000, 22160000, 30199730, 79800000, 79810000, 79820000

Lysekil and Ocean House invites the submission of tenders in respect of printed matter.

Printed matter and related products

Eskilstuna kommun | Published April 27, 2017
Winner
Linderoths Tryckeri i Vingåker AB
cpvs
22000000, 22100000, 22140000, 22150000, 22210000, 22460000, 22462000, 79342000

The procurement includes external printing services according to the municipality's need for printed matter. Examples of printed matter are annual reports, leaflets, brochures and newspapers. Large format, advertising agency services, trade shows, signs, banners, printing on plastic / glass, decals, envelopes and profile products are not included in this procurement.

Miscellaneous printed matter

Upplands Väsby kommun | Published February 15, 2017  -  Deadline March 19, 2017
cpvs
22900000, 22000000, 22300000, 22458000, 22460000, 22461000, 22800000

Framework agreement with a supplier for two different clients.

Procurement of printing services such as external copying and printing services, traditional (offset printing) and digital printing services concerning, for example envelopes printing, brochures, posters, maps, drawings, postcards, copying, printing, business cards, brochures, annual reports, information and marketing material, roll-up, newspapers and magazines.

Its services include preparatory work including the original audit, reproarbete, typesetting, scanning, and proofing, as well as guide the purchaser the choice of printed matter, such as grams of weight and size, for work such as picking, creasing, folding, stapling, cutting, finishing, addressing and sorting, packing, digital archiving possibly reprint and delivery of services and goods.

Printed matter and related products

SKL Kommentus Inköpscentral AB | Published February 13, 2013
Winner
LM Information Delivery PB 16 FI-00511 Helsinki FINLAND Internet address: www.lminfo.fi
cpvs
22000000, 22200000, 22210000, 22211000, 22212000, 22213000

Upphandlingen omfattar agent som ska förmedla prenumererbara resurser i tryckt och elektronisk form (svenska och utländska tidningar, tidskrifter, bokserier, databaser och e-böcker).

Printed matter and related products

Västra Götalandsregionen (556264-1737) | Published May 15, 2013
Winner
Edita Västra Aros AB 5556023-8619 SWEDEN
cpvs
22000000

Upphandlingen omfattar blanketter och trycksaker/trycktjänst för Västra Götalandsregionen.

Printed matter and related products

Sundsvalls kommun | Published March 12, 2013
Winner
EkonoMedia Affärspress AB SWEDEN
cpvs
22000000

Upphandling avseende Sundsvalls kommuns personaltidning (f.n. med namnet Skopet), en av kommunens mest betydande kanaler för intern information som når anställda och förtroendevalda inom kommunkoncernen.

Printed matter and related products

Karlstads kommun (212000-1850) | Published March 2, 2013
Winner
Arkitektkopia 556072-1127 Box 2030 SE-650 02 Karlstad SWEDEN Telephone: +46 544000000
cpvs
22000000, 22900000

Tryckeritjänster

printed matter and related products

Försvarsmaktens Logistik Upphandlingsenheten Stockholm | Published July 3, 2012
Winner
B. Pihlgren AB Gustav Dahlénsgatan 8 SE-417 05 Göteborg SWEDEN E-mail: info@bpihlgren.se Telephone: +46 31500050
cpvs
22000000, 79000000

Kvalificerade gravyrtjänster för namnskyltar, skyltar, pokaler, sköldar, plaketter och medaljer.

printed matter and related products

Region Skåne, Skånetrafiken | Published November 13, 2012  -  Deadline December 18, 2012
cpvs
22000000, 22990000

:Vi avser att upphandla leverans och tillhandahållande av biljettpapper för Skånetrafikens biljettsystem.

Printed matter and related products

Upphandlingscenter | Published January 19, 2013
Winner
Elanders Sverige AB Box 518 SE-162 15 Vällingby SWEDEN
cpvs
22000000, 22100000, 22150000

Tryckning av en gemensam evenemangsguide för Linköpings kommun och Norrköpings kommun.

Printed matter and related products

Talboks- och punktskriftsbiblioteket | Published January 18, 2013
Winner
EMB Konsult AB SWEDEN
cpvs
22000000, 22900000, 79800000, 79820000, 79824000

Talboks- och punktskriftsbiblioteket, härefter TPB, är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. TPB:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. Syftet med denna upphandling är att uppfylla TPB:s behov av att tillhandahålla Punktskriftstjänsten. TPB avser att teckna ramavtal med tre (3) leverantörer. Avtal tecknas för två (2) år med start den 1 januari 2013. Det är möjligt för TPB att förlänga avtalet med ett (1) plus ett (1) år.

printed matter and related products

Landstinget i Uppsala län | Published March 15, 2012
Winner
Elanders Sverige AB SWEDEN
cpvs
22000000, 22100000, 22460000, 79820000, 79823000, 79824000

Upphandlingen omfattar den tryckeriverksamhet som idag utförs av Landstingsservice för landstingets räkning. Den omfattar mindre upplagor som inte redan upphandlade tryckerier producerar samt originalhantering.

printed matter and related products

Skatteverket | Published November 30, 2012
Winner
Sörmlands Grafiska Quebecor AB SE-641 82 Katrineholm SWEDEN Internet address: http://www.quebecornordic.com
cpvs
22000000

Uppdraget omfattar: — en st. broschyrtryckning på tidningspapper per år, — 6 300 000 exemplar per år. Övriga A4-broschyrer på tidningspapper: — 3 olika broschyrer, — 1 st. tryckning per år av respektive broschyr, — ca 1 250 000 exemplar sammanlagt per år.