Public tenders for printed-matter in Czech Republic

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

security-type printed matter

Zdravotnická záchranná služba hl. města Prahy - ÚSZS | Published November 6, 2012  -  Deadline August 24, 2012
cpvs
22450000

security-type printed matter

Security-type printed matter

statutární město Most | Published January 9, 2013  -  Deadline March 4, 2013
cpvs
22450000

Security-type printed matter

Printed matter and related products

Zoologická zahraha hl. m. Prahy | Published February 27, 2013  -  Deadline March 25, 2013
cpvs
22000000, 22100000, 22458000, 30199792

Printed matter and related products

Printed matter and related products

Zoologická zahraha hl. m. Prahy | Published September 25, 2012  -  Deadline September 3, 2012
cpvs
22000000, 22100000

Printed matter and related products

printed matter and related products

Zoologická zahraha hl. m. Prahy | Published September 25, 2012  -  Deadline September 3, 2012
cpvs
22000000, 22100000

printed matter and related products

printed matter and related products

Ing. Roman Pekárek | Published December 8, 2012  -  Deadline November 28, 2012
cpvs
22000000, 30120000

printed matter and related products

printed matter and related products

Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. | Published December 11, 2012  -  Deadline November 27, 2012
cpvs
22000000, 22140000, 79800000, 79810000, 79820000

printed matter and related products

Printed matter and related products

Centrum pro silniční dopravu, s.p.o. | Published September 22, 2012  -  Deadline August 27, 2012
cpvs
22000000, 22140000, 79800000, 79810000, 79820000

Printed matter and related products

printed matter and related products

Centrum pro silniční dopravu, s.p.o. | Published September 22, 2012  -  Deadline August 27, 2012
cpvs
22000000, 22140000, 79800000, 79810000, 79820000

printed matter and related products

Printed matter and related products

České dráhy, a.s. | Published April 16, 2016
cpvs
22000000

Printed matter and related products

Printed matter and related products

Ústecký kraj | Published May 11, 2017  -  Deadline May 24, 2017
cpvs
22000000, 79822500, 79800000

The subject of this contract is the conclusion of Framework Agreements for graphic design and graphic design, rate, break and final preparation of print data, production and distribution of informative and promotional printed materials. Posters, book timetables and maps, branded office papers), assembly of packages and delivery of printed matter to the given address.

Printed matter and related products

Ústecký kraj | Published September 23, 2017
Winner
Jiří Bartoš – Slon spol. s.r.o.
cpvs
22000000, 79822500, 79800000

The subject of this contract is the conclusion of the Framework Agreements for graphic design and graphic design, rate, break and final preparation of print data, production and distribution of informative and promotional prints of the Ústí nad Labem Region transport according to the press data submitted by the client (various types of brochures, posters, book timetables and maps, branded office papers), assembly of packages and delivery of printed matter to the given address.

The subject of the first part of this public contract is the processing of creative graphic designs and graphic design, as well as the zloty, the rate and the final preparation of print data of various demands from simple texts to complex tables, tables and charts.

The subject of the second part of this public contract is the production and distribution of informative and promotional prints of the Transport of the Ústí nad Labem Region. It is mostly offset, occasionally digital printing of various types of brochures, folders, flyers and posters, book timetables and maps, and branded office and promotional printed matter, including printing of final prints (folding, gluing, sewing, lamination, etc.). Printing production is firmly tied to the need for distribution for most products not only directly to the customer, but also to the specified locations in the Ústí nad Labem Region. From the supplier, therefore, besides production, the completion of individual shipments and the delivery of printed materials to the given address will be required. Place of delivery and numbers will be part of the individual Implementation Contracts or Orders.

Security-type printed matter

Statutární město Most (00266094) | Published May 2, 2013
Winner
Le Cheque Déjeuner s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha CZECH REPUBLIC
cpvs
22450000

PřPředmětem veřejné zakázky je dodávka stravovacích kupónů svázaných do bločku po 20 ks v nominální hodnotě 60 CZK/ks (počet ks za 4 roky cca 397440 ks).

Security-type printed matter

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (00638927) | Published March 21, 2013
Winner
Le Cheque Déjeuner s.r.o. Zelený pruh 1560/99 140 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC E-mail: info@seky.cz Telephone: +420 241043111 Internet address: http://www.seky.cz Fax: +420 241043911
cpvs
22450000

Předmětem VZ je zajištění dodávek víceúčelových volnočasových poukázek FKSP (cenin) v různých nominálních hodnotách. Ty budou sloužit na zajištění úhrady služeb jako zaměstnanecký benefit pro využití ve volném čase v oblasti kultury, vzdělávání, tělovýchovy a sportu, na dovolenou a rekreaci.

security-type printed matter

Město Louny | Published April 13, 2012
cpvs
22450000

Předmětem veřejné zakázky je dodávka poukázek na stravu sloužících k zajištění stravování zaměstnanců zadavatele v nominální hodnotě 70 CZK/ks (počet kusů za rok max. 50 000 ks á 70 CZK).

Printed matter and related products

Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. (70898219) | Published May 2, 2013
Winner
Rebound s.r.o. Poruba čp. 96 735 14 Orlová CZECH REPUBLIC
cpvs
22000000, 22140000, 79800000, 79810000, 79820000

Předmětem dílčích plnění je výroba a dodávka nechráněných tiskovin, která zahrnuje výrobu tiskovin na základě dílčích objednávek Zadavatele. Jedná se o tzv. nechráněné tiskoviny tj. tiskoviny bez implementace bezpečnostních a identifikačních prvků (např. hologram, číslované tiskoviny apod.). Jedná se o zajištění tisku formulářů, letáků, samolepek a instruktážních knih pro potřeby zajištění výkonu činností Zadavatele.

Printed matter and related products

Mendelova univerzita v Brně | Published February 12, 2013
Winner
Tribun EU s.r.o. Cejl 892/32 602 00 Brno CZECH REPUBLIC E-mail: knihovnicka@tribun.cz Telephone: +420 543210089 Internet address: http://www.librix.eu/cz/
cpvs
22000000

Předmětem podlimitní veřejné zakázky jsou Tiskařské služby vymezené za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek.

printed matter and related products

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (41197518) | Published August 18, 2012
Winner
ACTIVA spol. s r.o. Veselská 686 199 00 Praha 9 CZECH REPUBLIC
cpvs
22000000, 30190000, 32582000

Dodá.

printed matter and related products

Technická univerzita v Liberci (46747885) | Published June 29, 2012
Winner
BLUE Mark adv, s.r.o. Volgogradská 108 700 30 Ostrava CZECH REPUBLIC E-mail: info@bluemark.cz Telephone: +420 774784445 Internet address: www.bluemark.cz
cpvs
22000000

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů ve dvou částech. V I. části propagační tiskoviny a ve

printed matter and related products

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (61989100) | Published February 24, 2012
Winner
LAO – průmyslové systémy, s.r.o. Na Floře 1328/4 143 00 Praha 4 CZECH REPUBLIC
cpvs
22000000, 38540000

Předmětem zakázky je spektroskopický elipsometr umožňující rychlé a přesné měření kompletní Muellerovy matice v širokém spektrálním rozsahu. Elipsometr umožní automatická měření při proměnném úhlu dopadu a proměnném azimutálním úhlu, přesné a snadné nastavení roviny vzorku a úhlu dopadu, měření malých vzorků, rychlé měření spekter v rozsahu jednotek až desítek sekund, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen Smlouvou, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.