Public tenders for photocopying in Sweden

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

Photocopying equipment

Sveriges Television Aktiebolag | Published May 7, 2013  -  Deadline May 17, 2013
cpvs
30121100, 30121200, 30124500, 32581200, 38520000

Photocopying equipment

photocopying services

Svedala kommun | Published May 30, 2012  -  Deadline May 31, 2012
cpvs
79521000, 79800000

photocopying services

Photocopying and offset printing equipment

Kriminalvården | Published October 11, 2012  -  Deadline October 31, 2012
cpvs
30120000, 30232100, 30232120, 30232130

Photocopying and offset printing equipment

photocopying and offset printing equipment

Kriminalvården | Published October 11, 2012  -  Deadline October 31, 2012
cpvs
30120000, 30232100, 30232120, 30232130

photocopying and offset printing equipment

photocopying and offset printing equipment

Solna Stad | Published October 26, 2012  -  Deadline November 19, 2012
cpvs
30120000, 30121100, 30232100, 30232130

photocopying and offset printing equipment

Photocopying and offset printing equipment

Kriminalvården | Published January 16, 2013
cpvs
30120000, 30232100, 30232120, 30232130

Photocopying and offset printing equipment

Photocopying and offset printing equipment

Västra Götalandsregionen | Published November 25, 2016  -  Deadline December 4, 2016
cpvs
30120000, 30121400, 30121430, 30122000, 30122100, 30122200

Photocopying and offset printing

Photocopying services

Göteborgs Stads Upphandlings AB | Published January 27, 2016
Winner
Majornas Grafiska Aktiebolag
cpvs
79521000, 79999100

Göteborg's Upphandlings AB (Upphandlingsbolaget) implements a framework agreement procurement of photocopying services.

The aim is to satisfy Agreement User needs to copy services.

With copy services provided primarily:

Drawing copying - copying, plotting, scaling of drawing materials,

Copy and fast print - copying and fast print (standard paper in A4 and A3) of papers and documents, such as meeting documents and reports,

Scanning - scanning of original documents, drawings and other documents to digital format,

Other - other services such as folding, sorting the copied material in the binder, etc.

Photocopying services

Lidköpings kommun | Published April 23, 2013
Winner
Johnnys Kopiering AB Stadshuset, Skaragatan 8 531 88 Lidköping
cpvs
79521000

Kopieringstjänster och framtagning av enklare trycksaker.

photocopying services

Upphandlingsbolaget | Published August 7, 2012
Winner
Arkitektkopia AB SWEDEN
cpvs
79521000

Med kopieringstjänster avses främst kopiering, plottning och skalförändring av ritningsmaterial, sortering av kopierat material i pärm samt distribution av kopierat material. Inom ramen för avtalet finns även möjlighet till kopieirng av afficher, flyers och liknande i mindre upplagor. För tjänsten skall det finnas ett webbaserat system för beställning/hantering av ritningar och andra dokument som ska kopieras. Ritningar och annat material skall kunna framställas i alla standardformat. I tjänsten ingår även kopiering av andra handlingar och dokument, exemplvis rapporter och möteshandlingar. Upphandlingen avser i första hand produkter som inte kräver efterbearbetning. För mer information om vilka produkter som ingår, se bilagan 'Produkt- och prislista'.

photocopying services

Svedala kommun | Published July 13, 2012
Winner
Konica Minolta Business Solutions Sweden Aktiebolag Box 9060 SE-171 09 Solna SWEDEN E-mail: business@konicaminolta.se Internet address: www.konicaminolta.se
cpvs
79521000, 79800000

Upphandling av utskrift som funktion inkl. kapitalkostnader.

photocopying services

Uppsala universitet | Published May 31, 2012
Winner
Kopieringshuset AB/Kph Trycksaksbolaget Box 1963 SE-751 49 Uppsala SWEDEN E-mail: lena.pettersson@kph.se Telephone: +46 187818100 Fax: +46 187818110
cpvs
79521000, 79800000, 79810000, 79820000

Leverantören skall vid behov utföra tryckeri och kopieringstjänster till Uppsala universitet. Tryckeri- och kopieringstjänsterna är uppdelade i 4 grupper: 1. Uppdragsgrupp 1. Trycksaker t.ex. kataloger, foldrar, broschyrer, konferensmappar och inbjudningskort; 2. Uppdragsgrupp 2. Boktryck digitaltryck, t.ex. doktorsavhandlingar; 3. Uppdragsgrupp 3. Boktryck offsettryck, t.ex. doktorsavhandlingar och exklusiva böcker; 4. Uppdragsgrupp 4. Expomaterial, t.ex. roll-up, posters, vepor och banderoller; 5. Uppdragsgrupp 5. Kopieringstjänster.

Photocopying services

Talboks- och punktskriftsbiblioteket/ Specialpedagogiska skolmyndigheten | Published January 18, 2013
Winner
Berit & Hans Bergström AB SWEDEN
cpvs
33196200, 79521000, 79800000, 79820000, 79823000

Denna upphandling omfattar sammanfattningsvis följande tjänster:1. Framställning av tryckfiler för punktskrift (originalframställning) a. Med leveransplan för TPB:s allmänna bibliotek b. Utan leveransplan för SPSM och TPB:s högskoleservice. 2. Tryckning av punktskriftsböcker, inklusive tilläggstjänster. 3. Kopiering/svällning av svällpappersbilder. Ovanstående tjänster kan beställas separat eller för samtidig leverans. Produktion av tryckfiler kommer att beställas för TPB:s allmänna bibliotek respektive för högskolestuderande och för SPSM. Skillnader i produktionen har dels att göra med olika leveranstider och dels att ingen produktion för högskolestuderande och för SPSM kan garanteras eller schemaläggas i tiden. För TPB:s allmänna bibliotek å andra sidan beställs produktion efter en plan fördelad över året. Produktionen gäller både skönlitteratur och facklitteratur för barn och för vuxna, samt läromedel för grundskola, gymnasieskolan samt högskola. Böckerna best...

photocopying equipment

Jönköpings kommun | Published January 7, 2012
Winner
Ricoh Sverige AB Box 1536 SE-171 29 Solna SWEDEN E-mail: info@ricoh.se Internet address: www.ricoh.se
cpvs
30100000, 30121100, 30121200, 30232100

Orientering. Jönköpings kommun, Habo kommun, LogPoint AB samt Svenska kyrkans samfälligheter i Jönköping avser att upphandla ramavtal avseende både kopieringsmaskiner (multifunktionsmaskiner) och skrivare med tjänster och tillbehör. Upphandlande myndighet. Jönköpings kommun org.nr: 212000-0530. Habo kommun org.nr: 212000-1611. LogPoint AB, org nr: 556776-2058. Jönköpings Kyrkliga Samfällighet org.nr: 252003-0905. — Barnarps Kyrkliga Samfällighet, — Huskvarna Kyrkliga Samfällighet, — Rogbera Kyrkliga Samfällighet, — Lekeryd Kyrkliga Samfällighet, — Gränna Kyrkliga Samfällighet, — Skärstad Kyrkliga Samfällighet. Upphandlingsform. Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Antal avtalsparter. Den upphandlande myndigheten har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. Språk. Anbud skall lämnas på svenska språket. Kommunikation under upphandlingen. Kommunikation med anbudsgivare sker endast via tendsign.com. Information om frågor, svar och tillkommande dokument sker via tendsign.com. Information lämnas enbart via tendsign.com för att säkerställa att samtliga anbudsgivare får samma information. Sista dag för ställande av frågor är 15 dagar före sista anbudsdag.

photocopying services

Trafikverket | Published February 11, 2012
Winner
Holmbergs i Malmö AB Box 25 SE-201 20 Malmö SWEDEN E-mail: mats.bjorklund@holmbergs.com Telephone: +46 406606600 Fax: +46 406606645
cpvs
79521000

Syftet med upphandlingen är att tillförsäkra Trafikverket tillgång till kopierings- och printningstjänster för, i första hand, området projektering och byggande då det i dessa skeden i verksamheten är synnerligen angeläget att på ett snabbt och effektivt sätt kunna beställa och få kopieringar utförda. Uppdraget avser kopierings- och printningstjänster av textdokument, ritningar, kartor och motsvarande.

photocopying services

Landstinget Dalarna | Published April 25, 2012
Winner
Printeliten Trotzgatan 8 SE-791 30 Falun SWEDEN Internet address: www.printeliten.se
cpvs
79521000, 79800000, 79820000

Syftet med upphandling är att teckna ramavtal med en anbudsgivare för successiva avrop av efterfrågade produkter och tjänster.

photocopying services

Regeringskansliet | Published May 18, 2012
Winner
Elanders Sverige AB Box 137 SE-435 23 Mölnlycke SWEDEN
cpvs
79521000

Den interna kopieringsverksamheten är av stor betydelse för kärnverksamheten i RK. Här kopieras under stor tidspress bland annat bordläggningsupplagor av propositioner, större delningsupplagor, kommittédirektiv, regleringsbrev.

Photocopying and thermocopying equipment

Värnamo kommun | Published January 15, 2013
Winner
Office i Småland AB SWEDEN
cpvs
30121000, 30124000, 30125000, 30125110, 30192112, 30232100, 30232130, 30232140, 50313200

Upphandlingen omfattar mulitfunktionsskrivare samt serviceavtal för Värnamo kommun. Uppskattat värde av upphandlingen uppstiger till cirka 2,5 miljoner kronor under hela avtalsperioden. Uppskattat värde skall endast ses som ett riktvärde då den verkliga volymen kan variera. Värnamo kommun garanterar inte några volymer för avtalets omfattning.

photocopying and offset printing equipment

Göteborgs Stads Upphandlings AB | Published August 31, 2012
Winner
Ricoh Sverige AB SWEDEN
cpvs
30120000

Se länken: https://srv1.oreo.se/advertTend.action?procId=20445.

photocopying and offset printing equipment

Åstorps kommun | Published August 3, 2012
cpvs
30120000

Avser funktionen för att hantera utskrifter via en digital produktionsskrivare enligt angivna förutsättningar.