Public tenders for library-services in Sweden

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

Library Services Platform (V-2014-0305)

Kungliga Tekniska Högskolan | Published June 17, 2014  -  Deadline July 28, 2014
cpvs

Library Services Platform (V-2014-0305)

A Library Services Platform and a Discovery Service

Högskoleservice i Jönköping AB | Published August 27, 2016
Winner
Ex Libris Scandinavia A/S
cpvs

Procurement of a Library Services Platform and a Discovery Service.

A Library Services Platform and a Discovery Service

Högskoleservice i Jönköping AB | Published April 21, 2016  -  Deadline May 29, 2016
cpvs
48160000, 48161000

Procurement of a Library Services Platform and a Discovery Service.

A Library Services Platform and a Discovery Service (2016/1611-25)

Högskoleservice i Jönköping AB | Published April 18, 2016  -  Deadline May 29, 2016
cpvs

A Library Services Platform and a Discovery Service (2016/1611-25)

Library services

Umeå kommun | Published August 11, 2016
Winner
BTJ Sverige AB
cpvs

Library Services

Library service platform (LSP)

Högskolan Väst | Published May 11, 2016
Winner
Innovative Interfaces Aktiebolag
cpvs
72212160, 48160000, 48161000

Högskolan Väst is procuring a Library Services Platform (LSP) to manage and administer print as well as electronic documents. The system shall be provided as a cloud service or a hosted solution and include a knowledge-base.

Library service platform (LSP).

Högskolan Väst | Published October 3, 2015  -  Deadline November 9, 2015
cpvs
72212160, 48160000, 48161000

Högskolan Väst is procuring a Library Services Platform (LSP) to manage and administer print as well as electronic documents. The system shall be provided as a cloud service or a hosted solution and include a knowledge-base,

Library services

Stockholms Stadsbibliotek (556637-0341) | Published March 2, 2013
Winner
Uniflex Sverige AB 556637-0341 Arenavägen 57 SE-121 07 Stockholm-Globen SWEDEN
cpvs
79995000, 92500000, 92510000, 92511000

Denna upphandling omfattar bemanningstjänster inom kompetensområdet bibliotekspersonal för Stockholms Stadsbibliotek. Uppskattad volym är ca 2,5-3 miljoner kronor per år. Leverantören ansvarar för att tillhandahålla erforderligt antal resurser, som uppfyller ovan ställda krav, för att täcka hela Stockholms Stadsbiblioteks vikariebehov avseende bibliotekspersonal under ramavtalstiden. Leverantören ansvarar för att löpande anpassa antalet tillgängliga resurser så att Stockholms Stadsbiblioteks vikariebehov hela tiden täcks. Behovet under ramavtalsperioden uppskattas till att vara cirka 10-15 inhyrda personer per dag i genomsnitt. Behovet av bibliotekspersonal kan dock variera och vara så stort som upp till 40 personer under samma dag. Stockholms Stadsbiblioteks behov av bibliotekspersonal kan under ramavtalstiden komma att förändras beroende på anställningar och Stockholms Stadsbiblioteks personalbehov i övrigt. Ingånget ramavtal innebär inte att Stockholms Stadsbibliotek förbinder sig att avropa en viss volym.

Information technology services

Kungliga Tekniska Högskolan | Published June 20, 2014  -  Deadline July 28, 2014
cpvs
72222300, 48161000

An administrative Library system for handling printed and electronic resources. (acquisitions, cataloguing, digitization, circulation etc.).

Library services

Nacka kommun | Published March 22, 2017  -  Deadline May 11, 2017
cpvs
92511000

Nacka Municipality invite to tender in the procurement operation of the public library under the Act (2016: 1145) on public procurement (LOU).

The purpose of this procurement is to ensure Nacka need for the operation of the public library.

The contract includes the following libraries:

1. Diesel Workshop libraries,

2. Fisksätra library,

3. Forum library,

4. Orminge library,

5. Saltsjöbadens library,

6. Dwell library.

Library services

Malmö stad | Published November 1, 2014  -  Deadline December 11, 2014
cpvs
92511000, 92500000

Uppdraget avser abonnemang på inlästa läromedel. Elever ska ges personlig åtkomst till inlästa läromedel som ljudfiler genom webbtjänst. Behovet avser ljudböcker och för elever med funktionsnedsättning även talböcker. Administrativa konto ingår i uppdraget. Målsättningen är att ge elever som av olika skäl behöver eller föredrar att lyssna istället för att läsa får bättre förutsättningar att nå personliga och nationella mål avseende inlärning.

Library Service to business (VO) Salberga (2015-028957)

Kriminalvården | Published January 18, 2016  -  Deadline February 8, 2016
cpvs
92511000

Probation relates to agreements with one (1) provider regarding library services for business (prison and detention center) Salberga.

Library service platform.

Mälardalens högskola | Published September 12, 2015
Winner
Exlibris Scandinavia A/S
cpvs
48161000, 48000000, 48160000, 72000000, 72212160

Mälardalen University invites you to submit a proposal for a library service platform.

Library service platform.

Mälardalens högskola | Published May 8, 2015  -  Deadline June 14, 2015
cpvs
48161000, 48000000, 48160000, 72000000, 72212160

Mälardalen University invites you to submit a proposal for a library service platform.

Library service platform

Karolinska Institutet | Published December 27, 2014
Winner
<CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME><ORGANISATION><OFFICIALNAME>Exlibris Scandinavia A/S</OFFICIALNAME></ORGANISATION><ADDRESS>Lautruphöj 1-3</ADDRESS><TOWN>Ballerup</TOWN><POSTAL_CODE>2750</POSTAL_CODE><URL>www.exlibrisgroup.com</URL></CONTACT_DATA_WITHOUT_RESPONSIBLE_NAME>
cpvs
48161000, 48160000, 48517000, 72222300

A Library service platform (LSP). The system must include a knowledge base, Open URL link resolver, circulation, ILL; electronic resource management, analytics and user administration in accord with the specification and conditions detailed in this tender and its amendments (enclosures).

Library service platform.

Karolinska Institutet | Published May 20, 2014  -  Deadline June 24, 2014
cpvs
48161000, 48160000, 48517000, 72222300

A Library service platform (LSP). The system must include a knowledge base, Open URL link resolver, circulation, ILL; electronic resource management, analytics and user administration in accord with the specification and conditions detailed in this tender and its amendments (enclosures).

Library Service Platform (2016 / 372-2.1.6)

Linnéuniversitetet | Published February 17, 2016  -  Deadline April 11, 2016
cpvs

Library Service Platform (2016 / 372-2.1.6)

Library Service Platform (LSP) (15/5)

Högskolan Väst | Published September 30, 2015  -  Deadline November 9, 2015
cpvs

Library service platform (LSP) (15/5)

Library Service Platform (2.10-2015 / 0995)

Mälardalens högskola | Published May 6, 2015  -  Deadline June 14, 2015
cpvs

Library service platform (2.10-2015/0995)

Library Service Platform (14049/CB, 2-1586/2014)

Karolinska Institutet | Published May 15, 2014  -  Deadline June 24, 2014
cpvs

Library service platform (14049/CB, 2-1586/2014)