Public tenders for library-books in Hungary

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

Textbooks, teaching materials and purchase of library books - amending the contract information

Audi Hungaria Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | Published August 26, 2016
Winner
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
cpvs
22112000

Textbooks, teaching materials and purchase of library books - amending the contract information

Textbooks, teaching materials and library books to obtain information on the contract amendment 2

Audi Hungaria Általános Művelődési Központ | Published September 16, 2016
Winner
Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.
cpvs
22112000

Textbooks, teaching materials and library books to obtain information on the contract amendment 2nd

The purchase of library books

Csorba Győző Könyvtár | Published May 11, 2015  -  Deadline May 29, 2015
cpvs
22110000, 22113000

Contract Determination: Sales (framework) agreement. Object of the contract: Part 1: Delivery of library supply printed book library documents without installation. Part 2: Delivery of care Library documents printed book library assembly.

Library books

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | Published July 3, 2015
Winner
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
cpvs
22113000

Purchase of books based on the framework agreement on the supply of Gyula Takáts County and City Library framework contract for delivery in Hungary to acquire Hungarian and foreign language books marketed to be 2015, 2016 and 2017 years, net 96,700,000 HUF-inch frame amount (duration 2.5 years) . Shipping (order) Frequency: every 2 weeks. Delivery Specifications, Requirements: - Full range of electronic services (ordering, complaint, monitoring, record deliveries downloads). - Providing content for commercial purposes is not descriptive (if undertaken). - The order for disclosure of the form and content volumes (bibliographic description, reference UDC, subject) printed and electronic format (HUNMARC) service (if undertaken). - The library is suitable for use in assembly volumes purchased (Shelf, 1-1 books and card catalogs carton). - MOKKA center for forwarding records for the ordered documents (if undertaken). The contract specified keretösszegtől -50% (48,350,000 HUF) tolerance, brochures view of the performance period on the quantity of material to cover and the Contracting Authority at its disposal.

Library books

Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár | Published May 7, 2015  -  Deadline June 22, 2015
cpvs
22113000

Purchase of books based on the framework agreement on the supply of Gyula Takáts County and City Library.

TE - "library book purchases - 2015"

Pázmány Péter Katolikus Egyetem | Published May 15, 2015
Winner
Prospero Könyvei Kft.
cpvs
22100000

Subject of procurement: Supply contract. Be various library registered the Catholic University faculties for, especially theology, humanities and social sciences, legal and political science, economics, information technology, bionics, Hungary and abroad, appearing in Hungarian and foreign languages, basically specialized other science subject issued - manual and textbook purchase and transportation - the volume in 2015 of purchases: to be different library registered the Catholic University faculties for, especially theology, humanities and social sciences, legal and political science, economics, information technology, bionics, other natural sciences subject, issued in Hungary and abroad, appearing in Hungarian and foreign languages, basically professional, purchase and transport of small arms and textbooks worth HUF 24.9 million net.

Balassi County Library - Book acquisition in 2016 - Contract award procedure

Balassi Bálint Megyei Könyvtár | Published May 25, 2016
Winner
Libri-Bookline Nyrt.
cpvs
22100000

Balassi County Library - Book acquisition in 2016 - Contract award procedure

Obtaining Packs Archival Books

Csorba Győző Könyvtár | Published July 3, 2015
Winner
Líra Könyv Zrt.,;Könyvtárellátó Nonprofit Kft.,
cpvs
22110000, 22113000

Procurement subject: Delivery of care Library book printed documents. Main quantities: Sales contract for the Csorba Győző Library in order to obtain documents printed book library service, net HUF 59 million framework amount. The contract keretösszegtől 50% (29.5 million USD) tolerance, having regard to publications on the amount of the performance period. Part 1: Hungary published and distributed, Hungarian and foreign languages ​​and published abroad in South Transdanubia related Hungarian and foreign language books the purchase and delivery of the Csorba Győző Library on (without mounting the library). Based on continuous orders net 40,000,000 - EUR -50% of their financial allocations. Part 2: supply and delivery of the Csorba Győző Baranyai Library System library service for the installation of library books published and marketed in Hungary in Hungarian and foreign language books. The installation of library books include the following: o the book corner, ground reference (Shelf and cutter); o exploration of form and content according to library standards was printed catalog card / 19.000.000 based on projected net rental card when ordering the number of units / Continuous orders, - EUR -50% of their financial allocations.

"II. Purchase ilona County and Town Library book 2016 years' results information

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | Published February 17, 2016
Winner
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
cpvs
22110000, 22113000, 79995000, 79995200

Könyv beszerzése a 2016.évben a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére az alábbiak szerint:
Magyarországon valamennyi hivatásos könyvkiadónál, illetve könyvkiadással nem hivatásszerűen foglalkozó jogi személynél megjelenő vagy az ország területén forgalomba kerülő nyomtatott, új, magyar és idegen nyelvű könyvdokumentumok adásvétele és a hozzájuk kapcsolódó minden olyan szolgáltatás, amely a könyvdokumentumokat könyvtári használatra alkalmassá teszi (tasak, cédula, szerelés), valamint elektronikus formátumú tájékoztatás a kínálatról szállítási keretszerződés keretében.
A könyvdokumentumok könyvtári használatra alkalmassá tétele magában foglalja a bibliográfiai adatok szabványos formátumú rekordszolgáltatását, a dokumentumok raktári jelzettel való felszerelését (raktári jelzet a gerincen), az ajánlatkérő által meghatározott dokumentumok esetén 1 db kölcsönző-kártya biztosítását példányonként, valamint a kötéstábla vagy borítófedél belső bal alsó sarkára beragasztott „tasak”-ot a cédulák számára.
Elvárás a nyertes ajánlattevőtől, hogy korszerű, elektronikus formában (XML/USMARC) folyamatosan tájékoztassa Ajánlatkérőt a teljes magyarországi könyvpiac újdonságairól. Ez a tájékoztatás nagy tételben, csoportosan valósuljon meg, tematikusan is biztosítson rálátást az egyes szakterületekre, kiadókra egyaránt. Támogassa a bibliográfiai adatok körével a könyvtárosok behasonlító munkáját, az előzményekkel való összevetést, a többes kiadások azonosítását. Nyertes ajánlattevő egy heti rendszerességgel tájékoztassa Ajánlatkérőt a könyvpiac újdonságairól, hétfői napokon vagy a hét első munkanapján, reggel 8 órára. A tájékoztatás az 1 hét teljes kínálatának, újdonságainak megfelelően történjen. A hetente fölajánlott újdonságok ajánlati listán szereplő árai az ajánlat átadásának napjától 30 naptári napig érvényesek.
A dokumentumok azonosíthatóságához nélkülözhetetlen bibliográfiai adatok XML formában az alábbiak: szerző, cím, azonos cím esetén alcím(ek), kiadásjelzés, megjelenés, sorozat, többkötetes művek adatai kötetjelzéssel, a dokumentum tartalmi leírása (recenzió, szakszám, szakjelzet/raktári jelzet), ISBN, kötés, ár, adott dokumentumok URL-jei, Eladói dokumentumazonosító. A teljes magyar könyvtermésen kívül (Magyarországon megjelenő magyar nyelvű dokumentumokat teljességre törekvően) ajánlja föl, minőségi szempontból válogató jelleggel fedje le határon túli magyar irodalom kínálatát, a hazai területi impresszumú idegen nyelvű, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei impresszumú, helyismereti témájú kiadványokat.
A megrendelés, a lehető leggyorsabb formában, elektronikus úton, integrált rendszerből generált e-mail-lel történjen. Elvárás, hogy az ajánlat Corvina-kompatibilis, betölthető XML/USMARC formátumú rekordokat tartalmazzon. A kapcsolattartás minden formája elektronikus úton történjen (ajánlatok küldése, megrendelés és szerződés fogadása, visszaigazolása, reklamáció, rendelések, utánrendelések, folyószámla állapotról havonta tájékoztatás). Az adatcsere kétirányú legyen ajánlatkérő, mint Vevő és a nyertes ajánlattevő, mint Eladó között, az elektronikus rendelés adatai (XML-rekordok) betölthetőek legyenek a könyvtár Corvina integrált rendszerének ACQ moduljába és azon keresztül közvetlenül valósuljon meg a rendelés.
Nyertes ajánlattevő köteles biztosítani, hogy az internetes adatbázisban vagy az árlistán akciós áron kínált könyveket Ajánlatkérő az aktuális akciós áron vásárolhassa meg, amennyiben az kedvezőbb a szerződésben felkínált engedményes árnál.
Nyertes ajánlattevő tegye lehetővé Ajánlatkérő munkatársai számára is az Ajánlatkérő Intézménynek biztosított kedvezménnyel való vásárlás lehetőségét boltjaiban és/vagy raktárában.
Egyéb elvárások, információk:
- az igény felmerülésekor a Eladó kínálatában/készletében (ajánlati listáján) nem szereplő tételeket más Eladótól történő beszerezhetőség (pl. helyi kiadványok, szürke irodalom)
- a közbeszerzési kiírás értelemszerűen nem vonatkozik a régi megjelenésű könyvekre, amelyeket antikvár forgalomban vagy aukción vásárolhatók meg
- a Eladó ajánlati listájáról megrendelt, de a szerződés szerinti határidőn belül nem szállított könyveket Vevő más Eladótól szerzi be.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

Result Information - "II. Obtaining Rákóczi County and Town Library book year 2015 "

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | Published May 27, 2015
Winner
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
cpvs
22110000, 22113000, 79995000, 79995200

Delivery framework agreement: Hungary, all professional publishing house and book publishing is not a legal person professionally printed, the new Hungarian and foreign language book documents published or put on the market in the country and selling and related to any service that makes the book documents in library use and book and electronic formats in the context of the supply of information delivery framework contract.

Purchase contract of carriage printed on the Móricz Zsigmond County and Town Library book documents for the purpose of library services

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | Published April 24, 2017
Winner
Könyvtárellátó Nonprofit KFT
cpvs
22100000

Purchase contract of carriage printed on the Móricz Zsigmond County and Town Library book documents for the purpose of library services
  • 1