Public tenders for leaflets in Sweden

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

Printed books, brochures and leaflets

Aktiebolaget Östgötatrafiken | Published December 15, 2016
cpvs
22100000, 22500000, 22900000, 44000000, 44900000

Printed books, brochures and leaflets

Distribution of leaflets (497)

Kretslopp och vatten, Göteborgs stad | Published August 22, 2016  -  Deadline September 15, 2016
cpvs
64100000, 64112000, 64121100

To assist Circulation and underwater to reach households when needed within a limited range of information through the distribution of leaflets about planned disruptions;

Printed books, brochures and leaflets

Örnsköldsvik kommun | Published April 24, 2013
Winner
LäroMedia Bokhandel Örebro AB SWEDEN
cpvs
22100000, 22111000, 22113000, 22200000, 22472000, 79972100

Inköp och leverans av böcker och läromedel för successivt uttag under avtalstiden.

Printed books, brochures and leaflets

AB Kristianstadsbyggen | Published April 25, 2013
Winner
Holmbergs i Malmö AB Box 25 201 20 Malmö E-mail: info@holmbergs.com Internet address: www.holmbergs.com
cpvs
22100000, 22200000, 22300000, 22400000, 22800000, 22900000, 79341000

Reklambyråtjänster och tryckeritjänster Hela värdet för upphandlingens båda delar under avtalstiden inklusive option på förlängning är 7 200 000 SEK, varav 4 800 000 SEK gäller för reklambyrådelen och 2 400 000 gäller för tryckeridelen.

printed books, brochures and leaflets

Upphandlingscenter | Published October 24, 2012
Winner
Forssa Print AB Strandbersgatan 61 SE-112 51 Stockholm SWEDEN Telephone: +46 736844503
cpvs
22100000

Uppdraget omfattar tryckning i 11 editioner, 75 000 ex. totalt av tidningen Dialog som utdelas till alla hushåll i Linköpings kommun. Tidningen utges normalt 4 gånger per år. Beställaren ansvarar för alla redaktionella texter. Färdigt dokument med inskannade bilder överlämnas till leverantören/tryckeriet.

printed books, brochures and leaflets

Swedavia upphandling | Published December 6, 2012  -  Deadline January 3, 2013
cpvs
22100000, 22210000

:Upphandlingen avser konsulttjänster inom redaktionell produktion till stöd för Swedavias internkommunikation, däribland produktion av Swedavias medarbetartidning Swedavia Magazine jämte annat redaktionellt stöd för att stärka Swedavias internkommunikation. I ovanstående uppdrag ingår att erbjuda såväl strategiskt som operativt redaktionellt stöd för att fylla behoven för god internkommunikation inom Swedavia. Upphandlingen omfattar även samtlig redaktionell tidningsproduktion för interna och externa målgrupper, däribland produktion av Swedavias tidning Nya Arlanda avsedd för samhällskommunikation med Stockholm Arlanda Airport som avsändare.

printed books, brochures and leaflets

SKL Kommentus Inköpscentral AB | Published March 8, 2012
Winner
LehtiMarket Informationstjänst Sverige AB Svetsarvägen 15, 2 tr. SE-171 41 Solna SWEDEN Internet address: www.lminfo.se
cpvs
22100000, 22200000, 79820000, 79823000

Agent som förmedlar prenumererbara resurser i tryckt och elektronisk form. Med detta menas svenska och utländska tidningar, tidskrifter, bokserier, databaser och elektronisk referenslitteratur.

printed books, brochures and leaflets

Uddevalla kommun | Published July 17, 2012
Winner
Adlibris Sveavägen 56 C SE-111 34 Stockholm SWEDEN Telephone: +46 854600000
cpvs
22100000, 22113000, 32583000

Biblioteksmedia av olika slag till de kommunala biblioteken.

Printed books, brochures and leaflets

Helsingborgs stad | Published July 5, 2013
Winner
LM Information DeliveryPB 16Helsinki 00511 www.lminfo.fi
cpvs
22100000, 22110000, 22113000, 22200000, 30234300, 30234400, 32354000, 37500000, 39155100, 48910000, 48911000, 92120000, 92122000, 92510000, 92511000

Upphandling av media till stadsbiblioteket.

Printed books, brochures and leaflets

Aktiebolaget Östgötatrafiken | Published March 24, 2017
Winner
Brand Factory Sverige AB
cpvs
22100000, 22500000, 22900000, 44000000, 44900000

The contract is for the supply of stop equipment and vehicle decals.

Printed books, brochures and leaflets

Härnösands kommun | Published March 23, 2017  -  Deadline April 19, 2017
cpvs
22100000, 79340000

The contract covers the entire chain of advertising services, which involves project management, copywriting, graphic products, graphic design, contacts with repro / print / video / photographers, some production in digital channels (web, apps, etc.) and more.

The contract also includes the layout, printing and / or layout of the municipality's annual report, annual budget, reports, etc.

The municipal provider of communication services should be a creative partner with the aim of strengthening the organization and the site's brand.

Tenderers should be able to deliver these services and skills:

- Project management,

- Brainstorming, analysis, strategy and monitoring,

- AD

- Copy,

- Original Production,

- Digital communication (eg web / app)

- Image processing / image processing.

Printed books, brochures and leaflets

Härnösands kommun | Published March 23, 2017
cpvs
22100000, 79340000

The contract covers the entire chain of advertising services, which involves project management, copywriting, graphic products, graphic design, contacts with repro / print / video / photographers, some production in digital channels (web, apps, etc.) and more.

The contract also includes the layout, printing and / or layout of the municipality's annual report, annual budget, reports, etc.

The municipal provider of communication services should be a creative partner with the aim of strengthening the organization and the site's brand.

Tenderers should be able to deliver these services and skills:

- Project management,

- Brainstorming, analysis, strategy and monitoring,

- AD

- Copy,

- Original Production,

- Digital communication (eg web / app)

- Image processing / image processing.

Printed books, brochures and leaflets

Aktiebolaget Östgötatrafiken | Published October 22, 2016  -  Deadline December 6, 2016
cpvs
22100000, 22500000, 22900000, 44000000, 44900000

The contract is for the supply of stop equipment and vehicle decals.

Printed books, brochures and leaflets

Aktiebolaget Östgötatrafiken | Published December 21, 2016  -  Deadline February 5, 2017
cpvs
22100000, 22500000, 22900000, 44000000, 44900000

The contract is for the supply of stop equipment and vehicle decals.

Printed books, brochures and leaflets

Borås stad | Published March 31, 2016  -  Deadline April 11, 2016
cpvs
22100000, 22110000, 22113000

External referral of future specifications in the procurement of teaching materials and literature. Note that this is not a contract but an opportunity for the client to receive feedback on the specifications for the contract.

Printed books, brochures and leaflets

Norrbottens läns landsting | Published July 7, 2015
cpvs
22100000

Tryckta böcker, broschyrer och foldrar

Printed books, brochures and leaflets

Örebro kommun | Published July 25, 2014
Winner
BTJ Sverige ABScheelevägen 18Lund 221 82 btj@btj.sewww.btj.se
cpvs
22100000, 22110000, 22112000, 22113000, 22114000, 22114500, 22120000, 22472000, 22473000, 30234300, 30234400, 31711000, 32354000, 32354500, 48910000, 48911000, 92100000

Upphandling av media, dvs.: — förlagsband, — biblioteksband, — ljudböcker, — DAISY, — DVD-film och elektroniska spel, — musik-CD. Örebro kommuns upphandlingsenhet agerar ombud för ett antal upphandlande myndigheter i denna upphandling.

Printed books, brochures and leaflets

Lunds kommun | Published February 14, 2014
cpvs
22100000, 22000000, 22110000, 22113000

Tryckta böcker, broschyrer och foldrar

Printed books, brochures and leaflets

Haninge kommun | Published January 17, 2014  -  Deadline January 22, 2014
cpvs
22100000, 22200000, 48910000

Tryckta böcker, broschyrer och foldrar

Printed books, brochures and leaflets

Huddinge kommun | Published April 27, 2017  -  Deadline May 29, 2017
cpvs
22100000, 22000000

The tenderer is responsible for producing different types of productions and operational actions depending on the nature of the assignment and channel selection.

The services shall be performed by professional roles relevant to the assignment, in a professional and professional manner.

Below are some examples of the type of publishing originals that may be relevant:

- Print productions: fonts, brochures, fact sheets, newsletters, advertisements, invitations, posters and postcards.

- Production for digital publishing, eg Banners for web, powerpoint presentations and the like.

The original is produced based on established graphic profile and graphic templates.

The tenderer is responsible for producing different types of productions and operational actions depending on the nature of the assignment and channel selection.

The services shall be performed by professional roles relevant to the assignment, in a professional and professional manner.

Below are some examples of the type of publishing originals that may be relevant:

- Print productions: fonts, brochures, fact sheets, newsletters, advertisements, invitations, posters and postcards.

- Production for digital publishing, eg Banners for web, powerpoint presentations and the like.

The original is produced based on established graphic profile and graphic templates.

The following services are included in the assignment:

- Production management (including administration and contact with other contracted suppliers).

- Graphic design.

- Production of originals.

- Text production / copy.

- Illustrations and image management.

- Graphic services such as original drawing and free-hand illustrations.

- Factor services such as print contacts, proofreading, etc.

Limitations:

The following services are not included in this assignment:

- Strategic communication included market campaigns and PR.

- Printing services.

- Photographing.