Public tenders for booklets in Poland

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

Booklets

Ministerstwo Sprawiedliwości | Published August 12, 2014  -  Deadline August 14, 2014
cpvs
22160000, 80000000, 92312212

Informatory

Services of correction, printing and distribution of three booklets.

 | Published April 4, 2014  -  Deadline April 16, 2014
cpvs
22100000

1 The contract is performance by the Contractor to the Employer Services correction, printing and distribution of three booklets: a) job No. 1 - correction, printing and distribution of brochures for school children with HIV? AIDS? What kāmān?, A total of 86 000 units: b) task No. 2 - correction, printing and distribution of brochures Fri Information about HIV / AIDS, a total of 74 000 units. c) task No. 3 - correction, printing and distribution of brochures for the public What you need to know about HIV and AIDS, regardless of where you live and work, the number of 48 000 units; 2 A detailed description of the object and the conditions of the contract contained in Appendix No. 1 to the ToR ..

Booklets

Ministerstwo Sprawiedliwości | Published October 1, 2014
Winner
Prawomaniacy Sp. z o. o.ul. Towarowa 1Olsztyn 10-416
cpvs
22160000, 80000000, 92312212

Description of the contract: guide will not replace legal advice provided by professional representatives. 1, the Contractor undertakes in particular to: 1.2.1. the design, implementation, provide answers to the questions / issues to the Guidance interesante; 1.2.2. disposal a team of persons indicated in Appendix 7 hereto; 1.2.3. coordinate the work on the subject of the Agreement, 1.2.4. transfer to the Purchaser on the terms and conditions laid down in the Agreement of property rights; 1.2.5. participate in meetings regarding the implementation of the Agreement, the Purchaser; 1.2.6. update the contents of all answers to the questions / issues in accordance with the state law at the date of the order in the execution of the last step listed in the Annex hereto 1b.

Booklets

Ministerstwo Sprawiedliwości | Published July 24, 2014  -  Deadline August 8, 2014
cpvs
22160000, 80000000, 92312212

1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie odpowiedzi na 400 pytań/zagadnień do Poradnika Interesanta na potrzeby Portalu Sądownictwa Powszechnego – systemu informatycznego realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości na podstawie Umowy Nr 28 z dnia 31 lipca 2013 r. na „Zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego infomatów i wortalu sądowego oraz wdrożenie ww. produktów we wszystkich sądach powszechnych w Polsce i w Ministerstwie Sprawiedliwości”. Portal Sądownictwa Powszechnego będzie udostępniony za pośrednictwem Internetu i będzie zawierał informacje o sądach powszechnych, w tym m. in. strukturę organizacyjną każdego sądu, dane teleadresowe, obszar właściwości miejscowej i rzeczowej oraz pozostałe informacje wymagane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68). Ponadto w ww. portalu będą umieszczone informacje dla interesanta oraz przewidziane jest stworzenie pojedynczego punktu dostępu do wszystkich e-usług resortu sprawiedliwości (dostęp do rejestrów m. in. KRS, Ksiąg Wieczystych, list i wykazów biegłych sądowych, lekarzy sądowych, tłumaczy przysięgłych, mediatorów itd., portali dostępowych (np. Portalu Informacyjnego, Portalu Orzeczeń). Portal Sądownictwa Powszechnego w zakresie informacji dla interesanta będzie zawierał m. in. wzory druków i formularzy, zestawienie opłat sądowych oraz informacje, wyjaśnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w postaci Poradnika Interesanta. Poradnik Interesanta ma stanowić zbiór informacji, który powinien służyć pomocą przy znalezieniu odpowiedzi na najczęściej zadawane przez interesantów pytania, będzie zawierał również wyjaśnienia i wskazówki dotyczące spraw załatwianych w sądach, wzory pism i wytyczne związane z trybem rozpatrywania sprawy. Poradnik nie będzie zastępował porad prawnych świadczonych przez zawodowych pełnomocników. 1.2. W ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1.2.1. opracowania, wykonania, dostarczenia odpowiedzi na pytania/ zagadnienia do Poradnika Interesanta; 1.2.2. dysponowania zespołem osób wskazanych w Załączniku Nr 7 do SIWZ; 1.2.3. koordynowania prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 1.2.4. przeniesienia na Zamawiającego w terminach i na zasadach określonych w Umowie majątkowych praw autorskich; 1.2.5. udziału w spotkaniach dotyczących realizacji Umowy, w siedzibie Zamawiającego; 1.2.6. zaktualizowania treści wszystkich odpowiedzi na pytania/zagadnienia zgodnie ze stanem prawnym na dzień przekazania przedmiotu zamówienia w ramach realizacji ostatniego etapu wymienionego w Załączniku nr 1b do SIWZ. 1.3. Opis przedmiotu zamówienia, został zawarty w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ.

Educational books printing, inserts and booklets execution of cardboard folders with print on the needs of the National Museum in Kielce within the Human Capital Operational Programme in the field of project entitled. Learn more! - Develop competence through education museum.

 | Published March 13, 2014  -  Deadline March 21, 2014
cpvs
79810000

1 The contract is for prepress and printing of educational books, booklets and inserts the execution of cardboard folders with printed and delivered to the registered office ordering, namely: a) the printing of educational books - book: Polish with Zeromski - edition 500 copies - book: Small citizen of the world - edition 500 copies - book: The course of the Palace - edition 500 copies - book: Eko and Archeo - edition 500 copies b) printing inserts for educational books: - insert into books: Polish with Zeromski - edition of 500 copies . - insert into books: Small citizen of the world - edition 500 copies - insert into books: The course of the Palace - edition 500 copies - insert book: Eko and Archeo - edition 500 copies c) the execution of folders with printed cardboard (packaging Educational booklets and inserts for books) - edition of 500 copies 2.Szczegółowy scope of the contract and the conditions of its implementation include: - description of the contract, which is Annex 1 to the ToR. - Model agreement annexed hereto 7 ..

Printing, packing, and delivery of information brochures for the Institute of Occupational Medicine in Lodz.

 | Published October 9, 2013  -  Deadline October 17, 2013
cpvs
79823000, 79810000

The contract is for printing, packing and delivery of brochures to the headquarters of the Employer, such as the Institute of Occupational Medicine in Lodz, ul. St. Therese of the Child Jesus, 8, 91-348 Lodz, to the place indicated by the Employer. A detailed description of the contract is set out below: Number of brochures: 6 Issue: 6 booklets x 15 000 copies / ie each of the booklets: 15 000 copies / - format booklets: A5 binding stitching - paper for each of the six booklets: - cover - chalk 300g - middle - coated 170 g - print each of the booklets: 4 4 whole - number of pages for the six booklets - one type of booklet with 16 pages / 12 center + 4 cover pages / - Two types of booklets of 12 pages each / 8 center + 4 cover pages / - three booklets of 20 pages each / 16 pages + 4 cover pages / Contractor receives lyrics booklet / PDFs / the date of signing the contract. By / pack / Purchaser understands dividing the 100 sets of brochures, booklets containing the proportional number of each type, ready for delivery. By / delivery / ordering mind to provide the order to the seat - the Institute of Occupational Medicine in Lodz, ul. St. Therese of the Child Jesus 8 and paying / transfer / sets of brochures to place in the premises designated by the Employer. The contract is co-financed by Switzerland in the Swiss program of cooperation with the new EU member states.

Printing, packing, and delivery of information brochures for the Institute of Occupational Medicine in Lodz.

 | Published October 23, 2013  -  Deadline November 4, 2013
cpvs
79823000, 79810000

The contract is for printing, packing and delivery of brochures to the headquarters of the Employer, such as the Institute of Occupational Medicine in Lodz, ul. St. Therese of the Child Jesus, 8, 91-348 Lodz, to the place indicated by the Employer. Number of brochures: 6, ie run: 6 booklets x 8 000 copies / ie each of the booklets: 8 000 copies / format booklets: A5 binding stitching, paper for each of the six booklets: cover - chalk 300g, center - chalk 170 g each booklet printing: 4 4 whole pages for six booklets : one type of booklet with 16 pages / 12 center + 4 cover pages /, two types of booklets of 12 pages each / 8 center + 4 cover pages /, three booklets of 20 pages each / 16 pages + 4 cover pages /. Contractor receives the text of brochures / PDFs / the date of signing the contract. NOTE None of the booklet will not have ISSN or ISBN numbers. By dividing the packing Purchaser understands the 100 sets of brochures, booklets containing the proportional number of each type, ready for delivery. Through the delivery of ordering mind to provide the order to the seat - the Institute of Occupational Medicine in Lodz, ul. St. Therese of the Child Jesus 8 and paying / transfer / sets of brochures to place in the premises designated by the Employer. The contract is co-financed by Switzerland in the Swiss program of cooperation with the new EU member states.

Folders, brochures, badges ..

 | Published September 4, 2013  -  Deadline September 12, 2013
cpvs
22140000, 22150000, 22160000

Project preparation and delivery of information folders, brochures, booklets of information (self-adhesive labels) in the amount of 4022 pieces.

Print publication of the National Supporting Institution, the setting, the distribution in the Polish and supply effort not covered by the distribution of the headquarters of CPE.

Centrum Projektów Europejskich | Published March 29, 2014
Winner
Business Point Sp. z o.oul. Erazma Ciołka 11A/302Warszawa 01-402 +48 733806260
cpvs
79800000

1 The contract is for four booklets printing area and the next four issues of the newsletter "Innovation without Borders" in 2014, their binding, distribution in the Polish and the delivery quantity not covered by the distribution to the headquarters of the CPE. 2 Description of the order in the attached draft contract (Annex 1 hereto).

Printing and supply of brochures on topics related to ecology and environmental protection.

Województwo Łódzkie | Published July 30, 2013  -  Deadline September 9, 2013
cpvs
79823000, 79800000, 79824000

Object of the contract includes the printing of publications in the form of booklets on topics related to ecology and environmental protection, in the amount of 80 000 copies. The Contractor will be required to pre-press, printing performance, Bookbinding, stapled publications, packaging, delivery of printed copies published to the headquarters of the customer and identified 184 institutions in the Lodz region.

printing of publications of the National Supporting Institution, the setting, the distribution in the Polish and supply effort not covered by the distribution to the headquarters of the CPE.

Centrum Projektów Europejskich | Published January 17, 2014  -  Deadline February 25, 2014
cpvs
79800000

1 The contract is for four booklets printing area and the next four issues of the newsletter "Innovation without Borders" in 2014, their binding, distribution in the Polish and the delivery quantity not covered by the distribution to the headquarters of the CPE. 2 Description of the order in the attached draft contract (Annex 1 hereto).

Supply of organizational units of the City of Plock in forms and forms and brochures and letterhead in 2013 ..

 | Published January 14, 2014  -  Deadline January 23, 2014
cpvs
22000000

Purchasing organizational units of the City of Plock in forms and forms and brochures and letterhead in 2013. It consists of five parts: Part I - prints made on white paper Part II - printed with a watermark Part III - Part IV booklets - acid free packaging Episode V - letterhead.

Printing and supply of brochures on topics related to ecology and environmental protection.

Województwo Łódzkie | Published November 15, 2013
Winner
Piotr Potasznik WPPRINTul. Kościuszki 35A/10Iława 14-200
cpvs
79823000, 79800000, 79824000

Object of the contract includes the printing of publications in the form of booklets on topics related to ecology and environmental protection, in the amount of 80 000 copies. The Contractor will be required to pre-press, printing performance, Bookbinding, stapled publications, packaging, delivery of printed copies published to the headquarters of the customer and identified 184 institutions in the Lodz region.

open tender for printing services and supplies for the Pomeranian Agricultural Advisory Centre in Gdansk, with an estimated value exceeding the PLN equivalent of EUR 200 thousand. EURO..

 | Published November 25, 2013  -  Deadline December 5, 2013
cpvs
79823000

1) Printing Equipment News magazine Pomeranian (specialized magazine) 11 numbers (February, March, April, May, June, July / August, September, October, November, December, January). Mintage: 4200 pcs. / Month. (The number may vary), 2) Printing A5 booklets with ISBN, 3) Printing A5 booklets without ISBN, 4) A4 Brochure printing with ISBN, 5) A4 booklet printing without ISBN, 6) Printing of invitations, 7) A2 Poster printing, 8) Printing posters B2, 9) Poster printing A3, 10) Poster printing A4, 11) Printing other materials in a format A3/A4, 12) Printing other materials in A4 format. A detailed description of the contract specifying the amount and timing of planned print individual materials together with the technical requirements and parameters for the object of the contract is contained in Annex 1 to the ToR ..

Printing and delivery services

Politechnika Gdańska | Published February 9, 2017  -  Deadline March 20, 2017
cpvs
79823000

The contract is printing services in the printing and delivery of prints listed below, which Purchaser according to their needs will be successively in the procurement unit commissioned Contractor to complete:

- Part I - printing and binding stitched booklets, proofing;

- Part II - printing of posters advertising posters - large format printing, advertising banners, proofing

- Part III - printing folders, letterhead, flyers, invitations, business cards, envelopes, etc. calendars, postcards, proofing files company), lighting bookbinding, printing drafts.

Printing and binding stitched booklets, proofing;

Detailed object of the contract is contained form factly -cenowym attachments 1.1 AD.

Printing posters advertising posters - large format printing, advertising banners, proofing

Detailed object of the contract is contained form factly -cenowym Annex 1.2.

Printing folders, letterhead, flyers, invitations, business cards, envelopes, etc. calendars, postcards, proofing files company), lighting bookbinding, proofing

Detailed object of the contract is contained form factly -cenowym Annex 1.3.

Printing and delivery services

Politechnika Gdańska | Published March 10, 2017  -  Deadline March 24, 2017
cpvs
79823000

The contract is printing services in the printing and delivery of prints listed below, which Purchaser according to their needs will be successively in the procurement unit commissioned Contractor to complete:

- Part I - printing and binding stitched booklets, proofing;

- Part II - printing of posters advertising posters - large format printing, advertising banners, proofing

- Part III - printing folders, letterhead, flyers, invitations, business cards, envelopes, etc. calendars, postcards, proofing files company), lighting bookbinding, printing drafts.

Printing services for organizational units of the University of Gdansk.

Politechnika Gdańska | Published February 27, 2016
Winner
Expol P. Rybiński J. Dąbek Spółka jawna
cpvs
79823000, 79811000, 79341000

Employer requires guarantees within the following terms of the quality of printing and binding, covering all technical defects unnoticed when receiving or created during

correct, according to the intended use:

a) Part I - stitched booklets, Scripture PG - 12 months;

b) Part II - posters posters - large format printing - 1 month, banner ads - 3 months;

c) Part III - folders, letterheads, flyers, invitations, business cards, envelopes, etc., company folders, bindings

bookbinding, paper bags, calendars, guides, postcards - 6 months.

Warsaw: Research needs early childhood education teachers and math professional development. Sign matter: IBE/62/D/2013

 | Published July 31, 2013  -  Deadline August 19, 2013
cpvs
79315000

The contract is for the implementation of research using tools developed by the Customer research:-test booklets containing questions and tasks in mathematics and teaching mathematics for teachers, second and third stage of education (SP 1-3, SP 4-6, 1-3 GIM) -survey of the profession and the professional development of teachers. The study will be randomly selected 1,200 teachers (400 people with I, II and III stage of education) of the nationwide sample. Each test notebook carry out the responsibilities and profile. Of the 1,200 randomly selected teachers 90 teachers (30 from each educational stage) also will participate in the interviews. A detailed description of the contract contained in Appendix 7 hereto ..

Preparation for publication in 2014, five notebooks Quarterly National School of Judiciary and Public Prosecution and the Supplement to the Notebook special, whose publisher is NSJPP.

 | Published November 14, 2013  -  Deadline November 22, 2013
cpvs
79810000, 79820000, 79823000, 79821000, 79821100, 79822000, 79530000

Preparation for publication in 2014 of five booklets in the four basic notebooks and Notebook of a special Quarterly National School of Judges and Prosecutors, as well as a special supplement to The Notebook, the publisher is KSSiP, including: preparation of their graphic, making editing and correction of Polish language text translation tables of contents and abstracts of publications (up to nine abstracts of 500 words in the original language in one book) into English, the preparation of the composition and printing of the magazine with a circulation of 1 000 copies of each notebook, and 1000 copies of the Supplement to the Notebook of special and its distribution. ISSN 2083-7186 detailed order has ToR ..

Graphic design and printing of booklet, posters and album of the ecological.

 | Published September 18, 2013  -  Deadline September 26, 2013
cpvs
79800000

The contract is for: Design and print booklet, board and eco-themed album, according to the specification: 1 FOLDER about ecology: - edition 2000 pieces - length: 40 pages (cover - 4 pages, middle - 36 pages) - cover: paper, chalk mat 300 g/m2 matt foil the whole spot varnish - the measure folder: paper, chalk mat 150 g/m2 - size 20x20 cm - print 4 4 - creased paperback - ISBN Employer 2 CHART about ecology: - Issue 2000 pieces - A2 format - print 4 4 - 200 g/m2 thick paper 3 Eco-themed album, according to the specification: - Issue 1500 units - length: 80 pages (cover - 4 pages, a 0 76 pages) - size 297x210 mm - middle Album: 170g/m2 mat paper, chalk, color 4x4 - frame: Hard , cardboard 2 mm, oklejka chalk 135g, 4 +0, matte film, spot varnish, flyleaf offset 120g, 1 +0, finishing back - headband - ISBN ordering with delivery to the premises of the Employer to the Contractor's expense. The contractor will develop a graphic design folder, album of the board and using materials that provide ordering in electronic form. Jpg format as well as a text file ..