Public tenders for advertising-material in Poland

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

Advertising material

Główny Urząd Statystyczny | Published January 20, 2017
cpvs
22462000, 48000000, 30120000, 44190000, 39294100, 30192000, 30214000, 30213100, 30232110, 48771000, 30125110, 30125120, 30124000, 30124300, 30124100

Promotional.

Purchase software and licenses.

Buying software as part of the OP TA 2014-2020.

Licenses Adobe CC (48 months).

Delivery of parts, supplies for office equipment.

Supply of tools and materials and equipment for maintenance of buildings GUS.

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published January 28, 2017
Winner
Agencja Reklamy Eureka Plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz
cpvs
22462000, 22815000, 30192130, 18936000

Execution and delivery of the following promotional materials:

1) Mug: the amount of 500 pieces.

2) Lanyard: Quantity: 2 000 pcs.

3) Pencil wooden triangular: Quantity: 2 000 pcs.

5) Notes in A5 format with rounded corners, closed rubber band; Quantity: 1 700 pcs.

Execution and delivery of the following promotional materials:

1) Mug: the amount of 500 pieces.

2) Lanyard: Quantity: 2 000 pcs.

3) Pencil wooden triangular: Quantity: 2 000 pcs.

5) Notes in A5 format with rounded corners, closed rubber band; quantity: 1700 pcs.

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published November 11, 2016  -  Deadline November 25, 2016
cpvs
22462000, 79822500

The contract is for the fabrication and delivery to the registered office ordering the following information materials and preparation of projects and their printable materials:

1) Metal Pen (1500 pcs.)

2) Laser pointer with integrated pen (200 pcs.)

3) Folder paper A-4 closed on the eraser (400 pcs.)

4) Notes 25 rationed plaid, with hard cover (400 pcs.)

5) Paper bag "small" with handles (400 pcs.)

6) USB Flash Drive Slim (400 pcs.)

7) Business cards (800 pcs.)

8) Roll-up (2 pcs.).

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published October 19, 2016  -  Deadline November 24, 2016
cpvs
22462000, 79822500

1. The contract is for the fabrication and delivery to the registered office ordering the following information materials and preparation of projects and their printable materials:

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published October 21, 2016  -  Deadline November 24, 2016
cpvs
22462000, 79822500

The contract is for the fabrication and delivery to the registered office ordering the following information materials and preparation of projects and their printable materials:

Krakow: Delivery of advertising materials for WIEiT

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica | Published August 17, 2016  -  Deadline June 29, 2016
Winner
Pracownia Reklamy AD, Myśliwska 68, 30-718 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
cpvs
22462000

Delivery of advertising materials for WIEiT.

Advertising material

Województwo Małopolskie | Published August 31, 2016  -  Deadline September 23, 2016
cpvs

Commercial materials

Advertising material

Miasto Stołeczne Warszawa | Published September 16, 2016
Winner
Media Check Point Sp. z o.o.
cpvs
22462000

The contract in Part 5 is the delivery of the following promotional materials:

Olsztyn: Execution and delivery of advertising materials in the framework of the Erasmus + program implemented by the University of Warmia - Mazury in Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Published July 21, 2016  -  Deadline June 14, 2016
Winner
Media Consulting Agency Irina Chicherina, ul. Słotna 5, Wrocław, kraj/woj. Polska.
cpvs
22462000

1. The purpose of this contract is the execution and delivery of advertising materials in the framework of the Erasmus + program implemented by the University of Warmia - Mazury in Olsztyn. 2. Detailed description of the object of the contract is contained in the document Description of the order, which is Annex 1 to the Terms of Reference.

Kielce: Delivery of advertising materials under the Holy Cross Mountains our future

 | Published July 13, 2016  -  Deadline July 21, 2016
cpvs
22462000, 39294100

Ages IX Kielce 3 in the amounts indicated below: a) multi-purpose knife - 300 pieces; b) Board of cheese - 100 pieces; c) wooden cutting board - 300 pieces; d) Mortar stone - 100 pieces; e) grinder spices - 100 pieces; The Employer did not agree with this order for the parts and do not accept partial bids. The Contractor must offer the subject of the contract in accordance with the requirements of the Employer as defined above / in the Annex hereto. By the date of conclusion of the contract Contracting Authority and the selected contractor will be required to sign an anti-corruption clause as contained in Appendix 3 hereto. The tasks of the Contractor will include applying to products markings which models are presented in Annex 2 to the Terms of Reference, according to customer requirements specified in detail in Appendix 1 hereto. The contractor will be required to use designated by the Employer Imprinted appropriate method of marking must be of high quality, ie. Be clear, durable, no scuff marks, or loss of paint or a shape with a high color saturation. The contractor will be obliged to cooperate with the Employer at any stage of the contract, in particular, will be obliged to consult any doubt. In the event of damage to the delivered order caused by defects in materials, workmanship or other hidden defects the Contractor shall be obliged to replace it with a new one, free of defects.

Kielce: DELIVERY OF ADVERTISING MATERIALS AND ARTICLES INFORMATION AND PUBLICITY

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | Published July 20, 2016  -  Deadline July 6, 2016
Winner
Inter Media, Media Tech Paweł Kędzierski, ul. Spółdzielcza 17, 09-407 Płock, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
22462000, 39294100

The contract is for the delivery of advertising materials and promotional items of information including unloading by the Contractor at the Purchaser (Marshal's Office Świętokrzyskie 25-002 Kielce Employer divided this contract on two quantitative range for each component is specified in the tasks the contractor (for parts I and II of the contract) will include applying materials signs, that is. logotypes the contractor will be required to use specified by the contracting authority in Appendix 1 hereto, methods Imprinted appropriate method of marking must be of high quality, ie. be clear, permanent, with no evidence scratches or loss of paint or shape, with a high saturation tasks Performers will include (for parts I and II of the contract) preparation of two graphic designs to choose taking into account the logos and the Contractor will develop a set of characters to be placed on the materials mentioned in the Detailed Description of the contract, according to the document manual applicant and beneficiary information and promotion within the Regional Operational Programme of Świętokrzyskie (RPOWŚ) 2014-2020, available on the Employer requires that promotional materials and information and promotion were of high quality, brand new, and product warranty and applied 11 . the contractor will be obliged to cooperate with the Employer on the stage of the contract, in the case of non-compliance provided by the Contractor of the contract with its offer, the Contractor shall be obliged to replace it within 7 working days from the date of notification of this fact (telephone, fax, in the case of damage to the delivered contract or its components, the Contractor shall undertake at its own expense to replace them with new, free from defects, within 7 days

Warsaw: Delivery to the Employer premises advertising materials

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych | Published July 19, 2016  -  Deadline July 14, 2016
Winner
NOVA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, Żarów, kraj/woj. Polska.
cpvs
30192000, 22800000, 39221150, 44410000

Delivery to the Contracting Party advertising materials.

Advertising material

Miasto Stołeczne Warszawa | Published May 26, 2016  -  Deadline July 4, 2016
cpvs

Commercial materials

Advertising material

Miasto Stołeczne Warszawa | Published June 16, 2016  -  Deadline July 7, 2016
cpvs

Commercial materials

Kielce: Delivery of advertising materials under the Holy Cross Mountains our future

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego | Published August 8, 2016  -  Deadline August 3, 2016
Winner
ACME Karolina Osierda, ul. E. Plater 18 a lok. 8, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.
cpvs
22462000, 39294100

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup przez zamawiającego materiałów reklamowych w ramach projektu Góry świętokrzyskie naszą przyszłością oraz ich sprzedaż wraz z dostarczeniem i rozładunkiem przez wykonawcę w siedzibie zamawiającego Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 w ilościach podanych poniżej: a) Scyzoryk wielofunkcyjny - 300 sztuk; b) Deska do serów - 100 sztuk; c) Deska drewniana do krojenia - 300 sztuk; d) Moździerz kamienny - 100 sztuk; e) Młynek do przypraw - 100 sztuk; 2. Zamawiający nie podzielił niniejszego zamówienie na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w w/w załączniku do SIWZ. 4. Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Zamawiający i wybrany Wykonawca zobowiązani będą do podpisania klauzuli antykorupcyjnej o treści zawartej w Załączniku nr 3 do SIWZ. 5. Do zadań Wykonawcy będzie należało naniesienie na produkty oznaczeń których wzory przedstawione zostały w załączniku nr 2 do SIWZ, zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi szczegółowo w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania wskazanej przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ metody nanoszenia oznaczeń produktów lub metody równoważnej. Naniesione odpowiednią metodą oznaczenie musi być wysokiej jakości, tzn. być wyraźne, trwałe, bez śladów zarysowań, czy ubytków farby lub kształtu o wysokim nasyceniu kolorów. 7. Wykonawca będzie zobowiązany współpracować z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia, w szczególności zobowiązany będzie konsultować wszelkie wątpliwości. 8. W przypadku wystąpienia uszkodzeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych Wykonawca zobowiązany będzie do jego wymiany na nowy, wolny od wad. 9. Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na wymianę przedmiotu zamówienia wynosi 3 dni robocze licząc od chwili zgłoszenia telefonicznego, faxem i/lub elektronicznie (e-mail) przez Zamawiającego.

Warsaw: Service embodiment with the delivery of advertising materials bearing the logo

Urząd Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy | Published July 22, 2016  -  Deadline June 28, 2016
Winner
BIZNES DRUK s.c. Izabela Szymańska, Karol Baka, Ul. Zaborowska 3/90, 01-462 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
cpvs
22462000

The contract is for service in the embodiment with the delivery of advertising materials bearing the logo according to the description of the contract attached as Annex 5 to the ToR, to the seat of the Contracting Authority or the Office of the Capital City District Bemowo Warsaw, ul. Insurgents Śląskich 70 ..

Advertising material

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego | Published November 27, 2015
Winner
Euro Pilot Sp. z o.o.
cpvs
22462000, 39294100, 79822500

The contract is: execution, printing and delivery of publications under the Project "Bike routes in Poland Wschodniej- promotion". I - Part I - Paper map of the Eastern Trail Bike Green Velo Polish Eastern Europe; Folder on East Green Velo Bike Trail II - Part II - Series paper and laminated maps of the Eastern Trail Bike for five Polish eastern provinces; III - Part III - Calendar book of the Eastern Trail Bike A5; Calendar notesowy Eastern Trail Bike A6 IV - Part IV - Publishing house Description of the order is included in Annex 1 to the tender documents.

Advertising material

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie | Published November 24, 2015  -  Deadline November 27, 2015
cpvs
22462000, 39294100

The contract is for delivery to the registered office ordering of articles about promotional and advertising, hereinafter referred to as promotional materials for the project implemented by the Employer entitled. "Helping hand under a secure roof" (hereinafter called the Project), the list containing the type and quantity, is attached as Annex 1a to Part I of the Terms of Reference ("Price Form"). Requirements for the delivery of promotional materials. The Contracting Authority requires that: - the delivered goods was consistent with the description and requirements of each item of the contract (in accordance with Annex 1a to Part I hereto); - All offered materials are new, packed in individual or collective - Contractor assured the replacement of defective goods on a new product, free from defects, regardless of the amount of the related costs, within five working days from the date of notification of such necessity by Employer, 144-146 / floor; 8.00 to 16.00; The Contractor shall take full responsibility for improper quality promotional materials resulting from the fault of the manufacturer; Promotional materials will bear the logos and the information transmitted from the Contractor by the Employer after signing the contract, including: materials must comply with guidelines on. Information and Promotion of the Swiss-Polish Cooperation Programme, available at: http://www.programszwajcarski.gov. com / pages / about-program / so take-part-in-promotion / base-promotion information on the financing of the contract:

Advertising material

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie | Published November 28, 2015  -  Deadline December 3, 2015
cpvs
22462000, 39294100

Materiały reklamowe

Advertising material

Tramwaje Śląskie S.A. | Published October 31, 2015  -  Deadline November 4, 2015
cpvs
22462000, 22000000

The contract is for the supply of trigeminal calendars, books, wall and packs for 2016 in the framework of the project entitled .: "The modernization of infrastructure, tram and trolley in the Silesian Agglomeration with the accompanying infrastructure - Phase II" POIS.07.03.00-00-038 / 13, co-financed by the European Union Cohesion Fund under the Operational Programme Infrastructure and Environment.