Public tenders for advertising-material in Czech Republic

Find all Printing tenders in the world.
Finding business opportunities has never been easier.

Results for printing. Make a new search!

Trade-advertising material, commercial catalogues and manuals

Vavex 1990 s.r.o. | Published March 18, 2016
cpvs
22460000

Advertising material, commercial catalogs and manuals

advertising material

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (60076658) | Published August 10, 2012
Winner
František Smrček - Smrček souvenir servis Novohradská 83 370 08 České Budějovice CZECH REPUBLIC E-mail: fsmrcek@fsmrcek.cz Telephone: +420 602468310 Internet address: http://www.fsmrcek.cz Fax: +420 387240217
cpvs
22462000

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů pro účely marketingové komunikace v rámci činnosti zadavatele.

Advertising material

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Published January 18, 2013
Winner
Dakar Promotion, s.r.o. Nádražní 3113/128 702 00 Ostrava Přívoz CZECH REPUBLIC E-mail: daxar@daxar.cz Telephone: +420 731613839 Internet address: http://www.daxar.cz
cpvs
22462000

Uzavření kupní smlouvy k dodávakám propagačních předmětů pro různé projekty v rámci ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

advertising material

Česká republika-Ministerstvo vnitra (00007064) | Published April 18, 2012
Winner
Fax: +420 487882022
cpvs
22462000

Předmětem veřejné zakázky je dodávka reklamních předmětů a zajištění propagačních aktivit určených pro zajištění publicity projektu "Registr obyvatel". Projekt je spolufinancován z Integrovaného operačního programu (dále jen "IOP"), jenž spadá pod Evropský fond pro regionální rozvoj (dále jen "ERDF").

Advertising material

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published January 17, 2017  -  Deadline February 21, 2017
cpvs
22462000

The subject of performance of this contract is the delivery of promotional items intended for all marketing activities of VZP CR in all regions of the Czech Republic in scope and in accordance with its terms. Public order is consistent with § 35 of the Act is divided into two parts, as follows:

Part 1: small promotional items (see tender documents);

Part 2: Special promotional items (see tender documents).

Small promotional items - precise specification of the desired individual giveaways for the first part of the tender is given in Annex no. 1 of tender documentation - Specification giveaways for the first part of a public contract - small promotional items.

Special promotional items - precise specification of the desired individual giveaways for the second part of the tender is given in Annex no. 2 - Specification giveaways for the second part of a public contract - a special promotional items.

Advertising material

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published March 15, 2017  -  Deadline March 14, 2017
cpvs
22462000

The subject of performance of this contract is the delivery of promotional items intended for all marketing activities of VZP CR in all regions of the Czech Republic in scope and in accordance with its terms. Public order is consistent with § 35 of the Act is divided into two parts, as follows:

Part 1: small promotional items (see tender documents);

Part 2: Special promotional items (see tender documents).

Advertising material

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Published March 16, 2017
Winner
GOMtrade s.r.o.
cpvs
22462000

Subject to the fulfillment of public contracts awarded in the DNS will supply giveaways for Tomas Bata University in Zlín in the scope and in accordance with the terms and individual invitations to tender in DNS under § 141 of the Act.

Advertising material

Centrum služeb pro silniční dopravu | Published March 30, 2017  -  Deadline May 3, 2017
cpvs
22462000, 39294100

The subject of performance of this contract is to conclude a single purchase contract for the supply of printed promotional items used for promotion of road safety for the summer event in 2017.

The subject of performance of this contract is to conclude a single purchase contract for the supply of printed promotional items used for promotion of road safety for the summer event in 2017. More detailed information regarding the subject matter of public procurement, are listed in Annex no. 3 of the tender dossier - Promo basket containing i technical specifications defining the subject of performance.

Advertising material

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Published January 17, 2017
Winner
Knowlimits s.r.o.
cpvs
22462000

The subject public contracts awarded in a dynamic purchasing system will be a contracting authority specified business conditions delivery of advertising and promotional items for the VSB - Technical University of Ostrava.

Delivery is designed to project the Silesian border seminar Applied Physics, Project registration number: 21620227, Internal Project ID: 26174th

Delivery is designed for Faculty building.

Delivery is designed for the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

Delivery is designed to stretch the Vice-Chancellor for the study.

Delivery is intended for Career Center.

Delivery is for the conference of the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science.

Delivery is designed for the Faculty of Safety Engineering.

Advertising material

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně | Published January 28, 2017  -  Deadline February 28, 2017
cpvs
22462000

Subject to the fulfillment of public contracts awarded in the DNS will supply giveaways for Tomas Bata University in Zlín in the scope and in accordance with the terms and individual invitations to tender in DNS under § 141 of the Act.

Advertising material

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Published October 15, 2016  -  Deadline December 31, 2016
cpvs
22462000

The subject public contracts awarded in the DNS will supply advertising and promotional items. Parts of the entire supply of transport of goods to the place of performance, at the address specified in the purchase agreement, which will be part of individual orders in DNS. Subject specific public contracts awarded in DNS will always specified in the invitation to tender within the meaning of § 95 of the Act.

Advertising material

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Published September 28, 2016
cpvs
22462000

Advert materials

Advertising material

Česká republika – Ministerstvo obrany, Sekce vyzbrojování a akvizic MO | Published October 29, 2016
Winner
Skala CZ s.r.o.
cpvs
22462000

Supplying souvenirs, advertising and presentation of objects and their procurement of printing according to client requirements through partial orders during the term of the contract on the basis of partial orders.

Advertising material

Technická univerzita v Liberci | Published October 25, 2016
Winner
iMi Partner, a.s.
cpvs
22462000

Promotional items with logos.

Advertising material

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published January 26, 2016  -  Deadline March 10, 2016
cpvs
22462000

Advert materials

Advertising material

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published January 16, 2016  -  Deadline March 1, 2016
cpvs
22462000

Advert materials

Advertising material

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published July 2, 2015
cpvs
22462000

Reklamní materiály

Advertising material

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published April 25, 2015  -  Deadline June 10, 2015
cpvs
22462000

Reklamní materiály

Advertising material

Západočeská univerzita v Plzni | Published January 8, 2015
cpvs
22462000, 39294100

Reklamní materiály

Advertising material

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky | Published January 7, 2014  -  Deadline January 28, 2014
cpvs
22462000

Reklamní materiály