« Back to Search« Back to SearchSearch » VVA plant Hesthammeren business area  Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes

VVA plant Hesthammeren business area

  Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger Norway — Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Published August 29, 2017
|
Notice type
Contract notice
Sandnes tomte company will work on a new refurbishment of VVA and greenhouses for the Hesthammeren business area, in Sandnes municipality, according to the current regulatory plan. This request concerns the construction of technical infrastructure for the business area. These work includes:  Establishment of roads and walkways  Preparation of VA plants and cable systems  Creation of common green areas  Preparation of 355mm PE water pipeline for Sandnes municipality.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Sandnes kommune
Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
Tittel
VVA-anlegg Hesthammeren næringsområde
Hoved-CPV-kode
45000000 - Bygge- og anleggsvirksomhet
Type kontrakt
Bygge- og anleggsarbeid
Kort beskrivelse
Sandnes tomteselskap skal opparbeide nytt Opparbeidelse av VVA og grøntanlegg for Hesthammeren næringsområde, i Sandnes kommune, i henhold til gjeldende reguleringsplan. Denne forespørselen gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur for næringsområde. Disse arbeidene inkluderer:  Etablering av veger og gangveier  Opparbeidelse av VA-anlegg, og kabelanlegg  Opparbeidelse av felles grøntarealer  Opparbeidelse av 355mm PE vannledning for Sandnes kommune.
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO043 - Rogaland
Beskrivelse av anskaffelsen
Sandnes tomteselskap skal opparbeide nytt Opparbeidelse av VVA og grøntanlegg for Hesthammeren næringsområde, i Sandnes kommune, i henhold til gjeldende reguleringsplan. Denne forespørselen gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur for næringsområde. Disse arbeidene inkluderer:  Etablering av veger og gangveier  Opparbeidelse av VA-anlegg, og kabelanlegg  Opparbeidelse av felles grøntarealer  Opparbeidelse av 355mm PE vannledning for Sandnes kommune.
Tildelingskriterier
Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Kvalifikasjonskrav
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Type konkurranse
Åpen tilbudskonkurranse
Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, å melde sin interesse eller mottak av tilbud
Dato: 2017-09-19
Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB