« Back to Search« Back to SearchSearch » Competition for the operation of Bogan's nursing home  Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger

Competition for the operation of Bogan's nursing home

  Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger Norway — Fylke: Rogaland, Kommune: Stavanger
Published June 20, 2017 — Deadline August 31, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The acquisition includes the operation of Bogan's nursing home with the following main functions: 56 long-term places in 7 units, each with 8 seats, for users in need of long-term careers care in institutions. This includes 2 units, each with 8 seats, adapted for people with dementia disease. One soothing unit with 8 short-term seats. Cafeteria in the nursing home (option) There are 50 care homes in the nursing home's immediate area. Residents, visitors and employees in the care homes should be able to use the hospital's café, kiosk and activity rooms. A possible transfer of the business to a new service provider is to be regarded as a transfer of business in accordance with Section 16 of the Working Environment Act. Stavanger municipality has a order / execution organization. All users are allocated space according to the current criteria for allocating space in nursing homes in Stavanger municipality.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Stavanger Kommune
Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tittel
Konkurranse om drift av Boganes sykehjem
Hoved-CPV-kode
85000000 - Helse- og sosial tjenesteyting
Type kontrakt
Tjenester
Kort beskrivelse
Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om drift av Boganes sykehjem. Sykehjemmet ligger i Hinna bydel sør i kommunen, og har totalt 64 plasser. Stavanger formannskap har vedtatt at også Stavanger kommune skal levere tilbud om drift av sykehjemmet i kommunal regi. Stavanger kommune vil delta i konkurransen på linje med andre leverandører. Regler for konkurransen: Anskaffelsen er omfattet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og IV (Kjøp av helse- og sosialtjenester) Oppdragsgiver benytter Mercell Sourcing Service. For å melde din interesse, samt få tilgang til eventuelle dokumenter, skal du klikke på lenken nedenfor eller kopiere og lime inn lenken i din nettleser. [[http://permalink.mercell.com/68889375.aspx]]. Følg deretter instruksjoner på nettsiden.
Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 318000000.00 NOK
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Tilleggs-CPV-kode(r)
85100000 - Tjenesteytelser innen helsevesenet
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO043 - Rogaland
Beskrivelse av anskaffelsen
Anskaffelsen omfatter drift av Boganes sykehjem med følgende hovedfunksjoner: 56 langtidsplasser i 7 enheter, hver med 8 plasser, for brukere med behov for langvarig heldøgns omsorg i institusjon. Herunder skal 2 enheter, hver med 8 plasser, tilrettelegges for personer med demenssykdom. Én lindrende enhet med 8 korttidsplasser. kafétilbud i sykehjemmet (opsjon) Det ligger 50 omsorgsboliger i sykehjemmets nærområde. Beboere, besøkende og ansatte i omsorgsboligene skal kunne benytte sykehjemmets kafé, kiosk og aktivitetslokaler. En eventuell overføring av virksomheten til ny leverandør av driftstjenestene er å regne som en virksomhetsoverdragelse i henhold til arbeidsmiljøloven kap. 16. Stavanger kommune har en bestiller/ utførerorganisering. Alle brukerne blir tildelt plass i henhold til de til enhver tid gjeldende kriterier for tildeling av plass i sykehjem i Stavanger kommune.
Estimert verdi
Verdi ekskl. MVA: 318000000.00 NOK
Varighet av kontrakten eller rammeavtalen
Start: 01/01/2018 / Slutt: 31/12/2022
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Form for prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse / Tidsfrist for å melde sin interesse
Dato: 31/08/2017
Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
Informasjon om elektroniske arbeidsflyter
Elektronisk fakturering godtas
Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Stavanger kommune
Organ som kan gi informasjon om klagebehandling
Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB