« Back to Search« Back to SearchSearch » Project management for kindergarten-based development work  Sted: hele Norge

Project management for kindergarten-based development work

  Lillehammer Norway — Sted: hele Norge
Published June 21, 2017
|
Notice type
Award notice
Lillehammer municipality v / Barnehageforvaltningen wishes to associate project management with a three-year comprehensive development project involving all the twelve municipal kindergartens, as well as the private kindergartens that wish to participate (preliminary five). This entails a project lasting at least until July 2020. Business analysis and / or analysis of the individual kindergarten's educational practice, development plans and training in tools and teaching methods.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Lillehammer kommune
Tittel
Prosjektledelse til barnehagebasert utviklingsarbeid
Hoved-CPV-kode
73000000 - Forsknings- og utviklingsvirksomhet og tilhørende konsulenttjenester
Type kontrakt
Tjenester
Kort beskrivelse
Lillehammer kommune ønsker å styrke og fremme kvaliteten i alle våre barnehager. Forskning viser at det generelt er ulik kvalitet i barnehagetilbudet, og dette ønsker vi å ta tak i. Målet er å redusere kvalitetsforskjeller gjennom å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø, samt gjennomføre en kollektiv kompetanseheving i hele personalgruppen. Vi ønsker et langvarig prosjekt som kan gi oss et felles verdigrunnlag i hele organisasjonen. Verdier kan hjelpe oss til å bli tydelige, både for oss selv og for omverden. Vår praksis skal være i tråd med våre verdier. Målet med dette utviklingsarbeidet er en helhetlig kvalitetsforbedring i alle barnehagene i Lillehammer. Herunder: 1. Et godt og inkluderende læringsmiljø i barnehagene 2. En varig bedring av kvaliteten i barnehagene og endring av praksis 3. Samhandling – å bli gode sammen
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO022 - Oppland
Beskrivelse av anskaffelsen
Lillehammer kommune v/ Barnehageforvaltningen ønsker å knytte til seg prosjektledelse til et tre-åring helhetlig utviklingsprosjekt som involverer alle de tolv kommunale barnehagene, i tillegg til de private barnehagene som ønsker å delta (foreløpig fem). Dette innebærer et prosjekt som varer minst t.o.m. juli 2020. Det skal bl.a. foretas virksomhetsanalyse og /eller analyse av den enkelte barnehages pedagogiske praksis, utvikles handlingsplaner og gis opplæring i verktøy og pedagogiske metoder.
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: nei
Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen
Kunngjøringsnummer på Doffin: 2017-913377
Informasjon om manglende kontraktsinngåelse
Kontrakten/delkontrakten er ikke inngått

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB