« Back to Search« Back to SearchSearch » Procurement of Architectural and advisor group for Finnmark Hospital Trust in connection with the New Hammerfest Hospital  Sykehusbygg HF

Procurement of Architectural and advisor group for Finnmark Hospital Trust in connection with the New Hammerfest Hospital

  Trondheim Norway — Sykehusbygg HF
Published April 6, 2017
|
Notice type
Award notice
Winner
Link Arkitektur AS
Architect and consultant services for performing Idèfaserapport for New Hammerfest Hospital

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Sykehusbygg HF
Type oppdragsgiver
Offentligrettslig organ
Hovedaktivitet
Helse
Tittel
Anskaffelse av Arkitekt- og rådgivergruppe for Finnmarkssykehuset HF i forbindelse med Nye Hammerfest Sykehus
Hoved-CPV-kode
71240000 - Arkitekt-, ingeniør- og planleggingstjenester
Type kontrakt
Tjenester
Kort beskrivelse
På vegne av Finnmarkssykehuset HF inviterer Sykehusbygg HF leverandører til konkurranse om arkitekt- og rådgiverytelser for gjennomføring av Idéfasen for prosjekt «Nye Hammerfest sykehus», med opsjoner på henholdsvis gjennomføring av Konseptfasen og Reguleringsplan med konsekvensutredning. Idéfase for Nye Hammerfest Sykehus er vedtatt, jf. Bilag I02. Idéfasen skal avgrense og presisere sykehusets behov og identifisere mulige, prinsipielle løsningsalternativer. Hvilke alternativer som skal vurderes nærmere er angitt i Bilag I03 Styringsdokument. • Idéfase • Konseptfase (opsjon) • Reguleringsplan (opsjon)
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: nei
Anskaffelsens totale verdi
Verdi ekskl. MVA: 1400000.00 NOK
Tilleggs-CPV-kode(r)
71000000 - Arkitekt-, konstruksjons-, ingeniør- og inspeksjonstjenester
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Arkitekt og rådgivertjenester for utførelse av Idèfaserapport for Nye Hammerfest Sykehus
Tildelingskriterier
Kriteriene nedenforPris
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Konseptfaserapport med tilhørende dokumentasjon (opsjon), herunder Skisseprosjekt samt reguleringsplan (opsjon). Se for øvrig konkurransegrunnlaget.
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Tilleggsinformasjon
Kontrakt er inngått
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
Tidligere kunngjøring av denne anskaffelsen
Kunngjøringsnummer i TED S: 2016/S 096-173015
Informasjon om avslutning av konkurranse som har vært kunngjort ved en forhåndskunngjøring
Oppdragsgiver vil ikke tildele flere kontrakter på grunnlag av forhåndskunngjøringen ovenfor
Dato for inngåelse av kontrakten
19/08/2016
Informasjon om tilbud
Antall mottatte tilbud: 7
Den valgte leverandørens navn og adresse
Link Arkitektur AS
Informasjon om kontraktens/delkontraktens verdi (ekskl. MVA)
Kontraktens/delkontraktens totalverdi: 1400000.00 NOK
Tilleggsinformasjon
Kontrakt er inngått
Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Kofa
Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
06/04/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB