« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework agreement on consulting services  Harstad kommune

Framework agreement on consulting services

  Harstad Norway — Harstad kommune
Published May 24, 2017 — Deadline July 3, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Preparation of regulatory plans

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Navn og adresser
Harstad kommune
Kommunikasjon
Konkurransegrunnlaget er elektronisk tilgjengelig med gratis, direkte og ubegrenset tilgang på:
Type oppdragsgiver
Fylkeskommunal eller kommunal administrasjon
Hovedaktivitet
Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tittel
Rammeavtale på konsulenttjenester
Hoved-CPV-kode
71310000 - Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
Type kontrakt
Tjenester
Kort beskrivelse
Harstad og Kvæfjord kommune vil inngå parallelle rammeavtaler med leverandører for levering av tekniske konsulenttjenester for arkitekt og rådgivende ingeniører for følgende fag: 1. Byggtekniske tjenester (herunder byggeledelse og uavhengig kontroll), elektrotjenester, VVS-tjenester og branntekniske tjenester 2. Bygg- og prosessautomasjon 3. Arkitekt/tekniske tegninger 4. Reguleringsplan
Estimert totalverdi
Verdi ekskl. MVA: 11760000.00 NOK
Informasjon om delkontrakter
Denne anskaffelsen er delt opp i delkontrakter: jaTilbud kan gis på alle delkontrakter
Tittel
Byggtekniske tjenester (herunder byggeledelse og uavhengig kontroll), elektrotekniske tjenester, VVS-tjenester og branntekniske tjenester
Tilleggs-CPV-kode(r)
71530000 - Rådgivning i forbindelse med bygging
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Prosjektledelse og rådgivning innen byggetekniske tjenester, herunder prosjektledelse, byggeledelse, uavhengig kontroll, samt elektrotekniske tjenester, VVS-tjenester og branntekniske tjenester.
Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 15/08/2017 / Slutt: 15/08/2019Denne kontrakten kan fornyes: ja
Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med 1 + 1 år slik at total mulig kontraktslengde blir 4 år. Opsjonen utløses automatisk, med mindre oppdragsgiver meddeler noe annet senest 2 måneder før utløp av kontrakts-, eller opsjonsår
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Tittel
Bygg-og prosessautomasjon
Tilleggs-CPV-kode(r)
71310000 - Rådgivning ingeniør- og byggetekniske tjenester
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Prosjektledelse og rådgivning innen automasjonstekniske tjenester
Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 15/08/2017 / Slutt: 15/08/2019Denne kontrakten kan fornyes: ja
Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med 1 + 1 år slik at total mulig kontraktslengde blir 4 år. Opsjonen utløses automatisk, med mindre oppdragsgiver meddeler noe annet senest 2 måneder før utløp av kontrakts-, eller opsjonsår
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Tittel
Arkitekt/tekniske tegninger
Tilleggs-CPV-kode(r)
71200000 - Arkitekt- og relaterte tjenester
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Arkitekttjenester og utarbeidelse av tekniske tegninger
Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 15/08/2017 / Slutt: 15/08/2019Denne kontrakten kan fornyes: ja
Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med 1 + 1 år slik at total mulig kontraktslengde blir 4 år. Opsjonen utløses automatisk, med mindre oppdragsgiver meddeler noe annet senest 2 måneder før utløp av kontrakts-, eller opsjonsår
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Tittel
Reguleringsplan
Tilleggs-CPV-kode(r)
71410000 - Byplanleggingstjenester
Sted for gjennomføring
NUTS-kode: NO - NORGE
Beskrivelse av anskaffelsen
Utarbeidelse av reguleringsplaner
Tildelingskriterier
Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Varighet av kontrakten, rammeavtalen eller den dynamiske innkjøpsordningen
Start: 15/08/2017 / Slutt: 15/08/2019Denne kontrakten kan fornyes: ja
Informasjon om alternative tilbud
Alternative tilbud vil bli tillatt: nei
Informasjon om opsjoner
Opsjoner: jaBeskrivelse av opsjoner: Oppdragsgiver har opsjon på å forlenge kontrakten med de samme betingelser med 1 + 1 år slik at total mulig kontraktslengde blir 4 år. Opsjonen utløses automatisk, med mindre oppdragsgiver meddeler noe annet senest 2 måneder før utløp av kontrakts-, eller opsjonsår
Informasjon om EU-midler
Denne anskaffelsen er tilknyttet et prosjekt og/eller program som finansieres med EU-midler: nei
Egnethet til å utføre de faglige aktivitetene, inkludert krav om registrering i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister
Oversikt og kort beskrivelse av vilkår: Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.
Økonomisk og finansiell kapasitet
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Teknisk og faglig kvalifikasjoner
Kvalifikasjonskrav som beskrevet i konkurransegrunnlag
Type prosedyre
Åpen anbudskonkurranse
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordning
Informasjon om en rammeavtale eller dynamisk innkjøpsordningRammeavtale med flere leverandører
Informasjon om WTO-avtalen om offentlige anskaffelser (GPA)
Anskaffelsen omfattes av WTO/GPA: ja
Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse
Dato: 01/07/2017
Språk som tilbud eller forespørsel om deltakelse kan sendes inn på
Norsk
Vedståelsesfrist – minimum tidsperiode tilbudene er bindende
Varighet i måneder : 4 (fra dato fastsatt for mottak av tilbud)
Tilbudsåpning
Dato: 03/07/2017
Informasjon om gjentakelse
Dette er en gjentakende anskaffelse: nei
Organ som er ansvarlig for den formelle klagebehandlingen
Harstad kommune
Dato for oversendelse av denne kunngjøringen til TED
24/05/2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB