« Back to Search« Back to SearchSearch » Nepenmäen school, a new building, puhtauden- and moisture management consultant  Joensuun tilakeskus

Nepenmäen school, a new building, puhtauden- and moisture management consultant

  Joensuu Finland — Joensuun tilakeskus
Published December 23, 2016 — Deadline January 9, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
City, Real_estate
This is a national notification procedure Nepenmäen the school's new building in puhtauden- and selecting held moisture management consulting assignments for tender bidders. This task includes on the construction site puhtauden- and moisture management training, guidance and monitoring missions. Initial unconfirmed schedule: - Registration 23.12.2016 - 01.09.2017, - tender 12.1. - 01/23/2017 - puhtauden- and moisture management consultancy February 2017 - June 2018. Requests to participate should be sent by mail to the Joensuu area control center or by e-mail: title maijeli.parppei@jns.fi envelope or e-mail marked "Nepenmäen school / Puhtauden- and moisture management consulting". The project uses the subscriber's bank project. This is a national notification procedure Nepenmäen the school's new building in puhtauden- and selecting held moisture management consulting assignments for tender bidders. This task includes on the construction site puhtauden- and moisture management training, guidance and monitoring missions. Initial unconfirmed schedule: - Registration 23.12.2016 - 01.09.2017, - tender 12.1. - 01/23/2017 - puhtauden- and moisture management consultancy February 2017 - June 2018. Requests to participate should be sent by mail to the Joensuu area control center or by e-mail: title maijeli.parppei@jns.fi envelope or e-mail marked "Nepenmäen school / Puhtauden- and moisture management consulting". The project uses the subscriber's bank project.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Joensuun tilakeskus
Y-tunnus
0242746-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Joensuun tilakeskus
Yhteyshenkilö
Maijeli Parppei
Postiosoite
Länsikatu 15
Postinumero
80110
Postitoimipaikka
Joensuu
Maa
Suomi
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Joensuun tilakeskus
Yhteyshenkilö
Maijeli Parppei
Puhelin
+358505751303
Sähköpostiosoite
maijeli.parppei@jns.fi
Internet-osoite (URL)
www.joensuu.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Nepenmäen koulu, uudisrakennus, puhtauden- ja kosteudenhallintakonsultti
Hankinnan kuvaus
Kyseessä on kansallinen ilmoitusmenettely Nepenmäen koulun uudisrakennuskohteen puhtauden- ja kosteudenhallinnan konsulttitehtävistä järjestettävän tarjouskilpailun tarjoajien valitsemiseksi. Tehtävään sisältyy työmaata koskevat puhtauden- ja kosteudenhallinnan koulutus-, ohjaus- ja valvontatehtävät. Alustava vahvistamaton aikataulu: - ilmoittautuminen 23.12.2016 - 9.1.2017, - tarjouskilpailu 12.1. - 23.1.2017, - puhtauden- ja kosteudenhallintakonsultointi helmikuu 2017 - kesäkuu 2018. Osallistumishakemukset tulee toimittaa postitse Joensuun tilakeskukseen tai sähköpostilla osoitteeseen: maijeli.parppei@jns.fi Kuoreen tai sähköpostin otsikoksi merkitään "Nepenmäen koulu/Puhtauden- ja kosteudenhallinnan konsultointi". Hankkeessa käytetään tilaajan projektipankkia.
Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
Hankinta ylittää hankintalain 15 §:n kynnysarvon.
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) Pääkohde
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Voimassaoloaika
23.12.2016 - 9.1.2017
Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Konsultin tulee esittää tarjouksen yhteydessä yritystä koskevat yleiset tiedot. Tarjouksen antajan tulee nimetä työn vastuuhenkilö tai vastuuhenkilöt, jotka toimivat pääsääntöisesti kohteen puhtauden- ja kosteudenhallintakonsulttina. Tarjoukseen tulee liittää selvitys konsultin koulutuksesta, pätevöitymisistä ja työkokemuksesta. Vastuuhenkilölle tulee nimetä myös varahenkilö. Vastuuhenkilöllä ja varahenkilöllä tulee olla vähintään soveltuva talonrakennusalan teknikon tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Vastuuhenkilöllä tulee olla voimassa oleva VTT:n rakennusterveysasiantuntijan sertifikaatti tai FISE:n A-vaativuusluokan kosteusteknisen kuntotutkijan pätevyys. Vastuuhenkilön tulee nimetä vähintään 3 referenssikohdetta, joissa nimetty konsultti on toiminut puhtauden- ja kosteudenhallintakonsulttina (rakennustöiden valvontaa tai valvontatehtäviin yhdistettyä puhtauden- ja kosteudenhallinnan konsultointia ei hyväksytä referenssiksi). Referenssien tulee olla viimeiseltä viideltä vuodelta, kohteiden tulee olla julkisia rakennuksia sekä laajuudeltaan vähintään 1500 brm2. Nimettävän vastuuhenkilön ja varahenkilön tulee olla tarjoavan konsulttiyrityksen palkkalistoilla (henkilöstöä), eli alihankinta ei ole sallittua. Hankkeessa käytettävä kieli on suomi.
Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan
Osallistumishakemusten mukana tulee toimittaa seuraavat todistukset ja selvitykset: - todistus verojen maksamisesta (max 2 kk vanha), - todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta (max. 2kk vanha), - selvitys vastuuvakuutuksista, - hankereferenssit, - vastuuhenkilön tai -henkilöiden tiedot (kokemus, koulutus, pätevyydet, jne.), - varahenkilön tiedot (koulutus).
Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tarjoajia valitaan 3-10 kpl. Tarkemmat vaatimukset ja valintaperusteet esitetään tarjouspyyntöasiakirjoissa.
Tarjouksen valintaperuste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.1.2017 16.00
Tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään valituille ehdokkaille (ei koske avointa menettelyä)
12.1.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB