« Back to Search« Back to SearchSearch » Cleaning and protection Ore cemetery concrete wall This invitation Parish Union of Helsinki funeral, in its request for a quotation Ore cemetery 26.04.2017 12:00 the municipality of Sipoo The tag Invitation to tender Description Deadline   Helsingin seurakuntayhtymä

Cleaning and protection Ore cemetery concrete wall This invitation Parish Union of Helsinki funeral, in its request for a quotation Ore cemetery 26.04.2017 12:00 Avaa
the municipality of Sipoo
The tag Invitation to tender Description Deadline

  Helsinki Finland — Helsingin seurakuntayhtymä
Published April 3, 2017 — Deadline April 26, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
Religious_institution, Real_estate
This invitation Parish Union of Helsinki funeral, in its request for a quotation Ore cemetery concrete wall laundering following requirements: â € ¢ Wash, and be protected by a wall marked with a two-part site plan, which are annexed. â € ¢ washed, and the underlying concrete wall in an area of ​​approximately 1 400 m2 provider keep a check on the correct area on the ground â € ¢ When washing is biologically use biodegradable detergent (eg. Oil Off or equivalent), which cleans the wall green tides, Stubborn air pollution, oil and to grease. â € ¢ Wash must not erode and damage the wall in any other way â € ¢ Detergent must be removed completely from the wall, so that the protective material adheres well to the wall â € ¢ cemetery can be found, if necessary, water point, where you can search for laundry needed water â € ¢ Hedging is Faceal Dtox: or a similar substance â € ¢ protective material does not change the surface appearance and that there is a UV-protective â € ¢ protection must be made from the surface, and the hydrolysis and oleophobic ā € ¢ protection warranty period must be at least 10 years ā € ¢ the selected provider must made before the work commencing with the work plan of the subscriber, which takes into account, for example. cemetery specific features of the front wall of vegetation and washable wall location on the highway â € ¢ the work must be carried out June â € "August 2017, a more detailed schedule will be agreed in the work plan subscriber to comply with this acquisition JYSE Services 2014 conditions . This is below the value of the acquisition of the national threshold is not subject to the public procurement law.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Helsingin seurakuntayhtymä
Tarjouksen määräaika
26.4.2017 12:00:00
Tarjouspyynnön nimi
Malmin hautausmaan betonimuurin pesu ja suojaus
Hankinnan kuvaus
Tällä tarjouspyynnöllä Helsingin seurakuntayhtymän hautaustoimi pyytää tarjoustanne Malmin hautausmaan betonimuurinpesusta seuraavin vaatimuksin: • Pestävä ja suojattava muuri on merkitty kaksiosaiseen asemapiirrokseen, jotka ovat liitteinä. • Pestävän ja suojattavan betonimuurin ala on noin 1 400 m2 tarjoajan pitää tarkistaa oikea pinta-ala paikan päällä • Pesussa on käytettävä biologisesti hajoavaa pesuainetta (esim. Oil Off tai vastaava), joka puhdistaa muurin viherlevästä, pinttyneistä ilmansaasteista, öljy- ja rasvatahroista. • Pesu ei saa rapauttaa eikä vaurioittaa muuria muullakaan tavalla • Pesuaine pitää poistua kokonaan muurista, jotta suoja-aine kiinnittyy hyvin muuriin • Hautausmaalta löytyy tarvittaessa vesipiste, josta voi hakea pesussa tarvittavaa vettä • Suojauksessa käytetään Faceal DTOX:tä tai vastaavaa ainetta • Suoja-aine ei saa muuttaa pinnan ulkonäköä ja siinä pitää olla UV-suoja • Suojauksen pitää tehdä pinnasta sekä hydro- että oleofobisen • Suojauksen takuuaika pitää olla vähintään 10 vuotta • Valitun tarjoajan pitää tehdä ennen työnaloittamista työsuunnitelma tilaajan kanssa, jossa otetaan huomioon esim. hautausmaan erityispiirteet, muurin edessä oleva kasvillisuus ja pestävän muurin sijainti moottoritien varressa • Työ pitää suorittaa kesä – elokuu 2017, tarkempi aikataulu sovitaan työsuunnitelmassa Tilaaja noudattaa tässä hankinnassa JYSE Palvelut 2014 ehtoja. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon arvoltaan alittava hankinta johon ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.
Hankintayksikkö
Helsingin seurakuntayhtymä
ALV-tunnus
0201242-7
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Kiinteistöosasto/Hautaustoimi/Malmin hautausmaa
Postiosoite
Malmin kalmistotie
Postinumero
00700
Postitoimipaikka
Helsinki
Maa
Suomi
Puhelin
+35809 2340 2851
Sähköpostiosoite
juha.ollila@evl.fi
WWW-osoite
http://www.helsinginseurakunnat.fi

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB