« Back to Search« Back to SearchSearch » School transport / educational and education  Keravan kaupunki

School transport / educational and education

  Kerava Finland — Keravan kaupunki
Published January 23, 2017 — Deadline February 9, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Buyer category
City, Municipality
Target groups include: a description of the Route 3 service: General: Full Contract Period: Route 3: 02.20.2017 - 31.12.2017 and any option years (1 + 1) The target groups are: Route 3 service Yes

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Hankintayksikkö
Keravan kaupunki
Y-tunnus
0127485-5
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja
Kasvatus- ja opetustoimi
Yhteyshenkilö
Tapio Alanko
Postiosoite
PL 123
Postinumero
04201
Postitoimipaikka
Kerava
Maa
Suomi
Puhelin
+358403182238
Sähköpostiosoite
tapio.alanko@kerava.fi
Internet-osoite (URL)
http://www.kerava.fi
Virallinen nimi
Markkinaoikeus
Postiosoite
Radanrakentajantie 5
Postinumero
00520
Maa
Suomi
Puhelin
+358 295643300
Sähköpostiosoite
markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa
Suomi
Faksi
+358 295643314
Internet-osoite
http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Tämä ilmoitus on
Kansallinen hankintailmoitus
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei
Hankintalaji
Palvelut
Hankinnan nimi
Koulukuljetukset / kasvatus- ja opetustoimi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
KOUL: 80/2017
Hankinnan kuvaus
Keravan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön sekä liitteiden mukaisesti Keravalaisten lasten ja oppilaiden kuljetuspalvelujen hankinnasta. Kohderyhmät ovat: 1. Reitti 3 2. Reitti 6 Hankinnan tuloksena syntyvällä sopimuksella sovitaan päivähoitoikäisten ja esiopetusikäisten lasten sekä perusopetuksen oppilaiden kuljettamisesta kodin ja hoito/opetusyksikön välillä. Palvelun kuvaus: Yleistä: Kuljetuspalvelun piirissä olevilla oppilailla (n. 100 oppilasta) on erilaisia tarpeita kuljetuksen suhteen, mikä vaikuttaa palveluntuottajalta edellytettyyn kalustoon ja palvelutasoon. Tämän johdosta kuljetuksia on jaettu seitsemälle ei kriteerein kuvatuille reiteille. Pääsääntöisesti kuljetuksen piirissä oleva lapsia ja oppilaita kuljetetaan kodin ja koulun välillä aamuisin ja/tai iltapäivisin arkipäivinä sekä erikseen nimettyinä lauantaityöpäivinä. Kuljetustarpeen syitä voivat olla esimerkiksi lääkärin tai psykologin lausunto, tapaturma tai koulumatkan haastavuus. Kuljettavien matkojen pituuden vaihtelevat pääasiassa muutamista sadoista metreistä enimmillään noin kuuteen kilometriin. Tarkemmin tästä hankinnasta: Tämän kilpailutuksen osalta tilaaja on jakanut hankinnan kahdelle reitille (reitti 3 ja reitti 6) sen mukaan, miten vaativiksi kukin reitti arvioidaan kalustolle ja palvelutasolle asetettujen edellytysten perusteella. Reittihinnat ovat kiinteät läpi sopimuskauden. Reittien hinnat vaihtelevat matkan pituuden, autolta ja kuljettajalta vaadittavien edellytysten sekä kuljetettavien oppilaiden erityistarpeiden mukaan. Yksi reitti käsittää yhdensuuntaisen matkan kuljetettavan asiakkaan kodin ja hänen käymänsä hoito-/opetusyksikön välillä. Sopimusaika: Reitti 3: 20.2.2017 - 31.12.2017 ja mahdolliset optiovuodet (1+1) Reitti 6: 15.8.2017 - 31.12.2017 ja mahdolliset optiovuodet (1+1)
Hankinta ylittää hankintalain 25 §n kynnysarvon
Kyllä
Voimassaoloaika
- 31.12.2017
Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei
Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset
Tarkemmat tiedot löytyvät "Soveltuvuusvaatimukset" kohdasta.
Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot
Tarjottuja hintoja verrataan kohderyhmittäin ja hankinta voidaan jakaa usealle toimittajalle.
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.2.2017 12.00

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB