« Back to Search« Back to SearchSearch » Delivery of TV, Internet, telephony, etc., as well as new fiber plants  KAB

Delivery of TV, Internet, telephony, etc., as well as new fiber plants

   Denmark — KAB
Published August 30, 2013 — Deadline October 3, 2013 (6 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Department. Øbrohus delivers TV signals to own public housing. The department has an older loop systems without return path. There are 258 possible connections in total. In connection with the new signal delivery of telephony, internet and TV / radio time to build a new fiber to the home FTTH. Tenders are invited for telephony, internet and TV / Radio delivery, continuous packet switching, administration, service and collection of program fees Koda / Copydan etc. Furthermore requested on sale new housing association consisting of fiber to the home FTTH. The tenderer will be responsible for all information provided to the affected residents around the choice of Internet, TV and telephony.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Levering af TV, internet, telefoni mm samt nyt fiberanlæg
Opgavebeskrivelse
Afd. Øbrohus leverer TV signaler til egne almene boliger. Afdelingen har et ældre sløjfeanlæg uden returvej. Der er 258 mulige tilslutninger i alt. I forbindelse med ny signalleverance af internet, telefoni og TV/radio skal der bygges et nyt fiber til hjemmet FTTH. Der ønskes tilbud på internet, telefoni og TV/Radio leverance, løbende pakkeskift, administration, service samt opkrævning af programafgifter, Koda/Copydan m.v. Endvidere ønskes der tilbud på nyt bolignet bestående af fiber til hjemmet FTTH. Tilbudsgiveren skal stå for al information til de berørte beboere omkring valg af internet, Tv og telefoni.
Deadline
03-10-2013 kl. 11.00
Udbudstype
Mindre danske udbud
Opgavetype
Tjenesteydelser
Tildelingskriterier
Økonomisk mest fordelagtige bud
Uddybning af tildelingskriterier
Tildelingskriterier vil fremgå af udbudsmaterialet - se den vedhæftede fil.
Dokumenter
20130830_udbudsannonce_Øbrohus.pdf
Ordregiver
KAB
Adresse
Vester Voldgade 17 1552 København V WWW: www.kab-bolig.dk
CPV kode
45232320-1 - Tv- og radiokabelnet 72400000-4 - Internettjenester 92230000-2 - Kabelradio- og -tv-tjenesteydelser
Udbudsform
Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson
Bente Heltberg
Kontakt
E-mail: bhe@mail.dk Telefon: +45 33631289
Udbudstype
Mindre danske udbud
Opgavetype
Tjenesteydelser
Tildelingskriterier
Økonomisk mest fordelagtige bud
Dokumenter
20130830_udbudsannonce_Øbrohus.pdf
Ordregiver
KAB
Adresse
Vester Voldgade 17 1552 København V WWW: www.kab-bolig.dk
CPV kode
45232320-1 - Tv- og radiokabelnet 72400000-4 - Internettjenester 92230000-2 - Kabelradio- og -tv-tjenesteydelser
Udbudsform
Offentligt/åbent udbud
Kontaktperson
Bente Heltberg
Kontakt
E-mail: bhe@mail.dk Telefon: +45 33631289

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB