« Back to Search« Back to SearchSearch » Operating tables 2014 / S 130-232521  Medicoteknik, Region Syddanmark

Operating tables 2014 / S 130-232521

  Kolding Denmark — Medicoteknik, Region Syddanmark
Published July 10, 2014
|
Notice type
Contract notice
Operating tables Acquisition of 1 pc. Trusystem 7500 to SLB Middelfart Hospital.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Danmark-Kolding: Operationsborde 2014/S 130-232521
Kort beskrivelse
Operationsborde Tilkøb af 1 stk. Trusystem 7500 til SLB Middelfart Sygehus.
Udbudsdetaljer
Denne bekendtgørelse er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er) Medicoteknik, Region Syddanmark Skovvangen 2 Steffan Stuhr Petersen 6000 Kolding DANMARK +45 21157956 steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk Internetadresse(r): Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.medicoteknik-rsd.dk/ I.2) Type ordregivende myndighed Regionalt eller lokalt kontor I.3) Hovedaktivitet Sundhed 1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne Del II: Kontraktens genstand II.1) Beskrivelse II.1.1) Betegnelse for kontrakten Operationsleje Trusystem 7500. Til operationsgangen SLB Middelfart Sygehus. II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne Varer Indkøb Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Middelfart. NUTS-kode DK031 II.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene Tilkøb af 1 stk. Trusystem 7500 til SLB Middelfart Sygehus. II.1.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary) 33192230 II.6) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja II.2) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi II.2.1) Kontraktens/kontrakternes endelige samlede værdi Værdi: 589 455 DKK Eksklusive moms Del IV: Procedure IV.1) Type procedure Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende (jf. del 2 i bilag D1, D2 eller D3) Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende i henhold til direktiv 2004/18/EF Kun en bestemt tilbudsgiver kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder / varer / tjenesteydelser af: tekniske årsager Afdelingen kan anvende den transportør og det lejringsudstyr, afdelingen har i forvejen — lange og korte plader, klodser og beslag til sideleje etc. etc. Afdelingen er vant til at arbejde med denne lejetype — det fungerer tilfredsstillende og opfylder til fulde de forskellige kirurgers behov ved de mange forskellige lejringsformer, som vi anvender. Således ligger der et sikkerhedsmæssigt aspekt i anskaffelsen af Trusystem 7500. Endelig vil tilkøb af Trusystem 7500 stille afdelingen meget fleksible i forhold til at kunne planlægge operationerne fuldstændig frit i de forskellige OP-rum. Som det er nu, så har afdelingen nogle udfordringer med at planlægge operationerne, idet nogle lejetyper har nogle begrænsninger, som låser afdelingen i forhold til kirurg/operationstype. IV.2) Tildelingskriterier IV.2.1) Tildelingskriterier IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion IV.3) Administrative oplysninger IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren Bevilling 7492 MT indkøbsprojekt 2019. IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt? nej Del V: Kontrakttildeling V.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling: V.2) Oplysninger om tilbud V.3) Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med Simonsen & Weel Vejlegårdsvej 59 2665 Vallensbæk Strand DANMARK +45 70255610 V.4) Oplysninger om kontraktens værdi V.5) Oplysninger om underentreprise Del VI: Supplerende oplysninger VI.1) Oplysninger om EU-midler VI.2) Yderligere oplysninger: VI.3) Klageprocedurer VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne VI.3.2) Indgivelse af klager VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: 7.7.2014
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier
Uspecificeret
Ordregiver
Medicoteknik, Region Syddanmark
Adresse
Skovvangen 2 6000 Kolding
CPV kode
33192230-3 - Operationsborde
Udbudsform
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Vareindkøbskontrakter
Tildelingskriterier
Uspecificeret
Ordregiver
Medicoteknik, Region Syddanmark
Adresse
Skovvangen 2 6000 Kolding
CPV kode
33192230-3 - Operationsborde
Udbudsform
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB