« Back to Search« Back to SearchSearch » Services related to construction works 2015 / S 209-379731  Rudersdal Kommune

Services related to construction works 2015 / S 209-379731

  Holte Denmark — Rudersdal Kommune
Published October 28, 2015 — Deadline November 30, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Counselor assignment includes advice under Danish Ark and FRI's description of services »Building and Planning 2012 'in connection with the demolition and disposal of existing buildings has been the setting for the former Kajerødskole. The buildings will undergo an extensive debugging in connection with the demolition. Land register must also be cleared, so that after the execution of the contract is ready for new construction project. Project assumed drafted with the involvement of Rudersdal Municipality's department for Technology and Environment and other local stakeholders.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Titel
Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 209-379731
Kort beskrivelse
Rådgiveropgaven omfatter rådgivning i henhold til Danske Ark og FRI's ydelsesbeskrivelse »Byggeri og Planlægning 2012« i forbindelse med nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bygninger, som har dannet ramme for den tidligere Kajerødskole. Bygningerne skal gennemgå en omfattende miljøsanering i forbindelse med nedrivning. Matriklen skal desuden ryddes, så der efter udførelse af entreprisen er klart til nyt byggeprojekt. Projekt forudsættes udarbejdet med inddragelse af Rudersdal Kommunes afdeling for Teknik og Miljø og øvrige kommunale interessenter.
Udbudsdetaljer
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:379731-2015:TEXT:DA:HTML
Deadline
30-11-2015 Se klokkeslæt under udbudsdetaljer
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Rudersdal Kommune
Adresse
Øverødvej 2 2840 Holte
CPV kode
71311000-1 - Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform
Begrænset udbud
Udbudstype
EU-udbud
Opgavetype
Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud
Ordregiver
Rudersdal Kommune
Adresse
Øverødvej 2 2840 Holte
CPV kode
71311000-1 - Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
Udbudsform
Begrænset udbud

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB