« Back to Search« Back to SearchSearch » New construction of municipal sewage network in the area Alntorp at Norasjön (BKT2016-465)  BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK

New construction of municipal sewage network in the area Alntorp at Norasjön (BKT2016-465)

  Nora Sweden — BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK
Published September 21, 2016
|
Notice type
Contract notice
Fixtures Construction extensive new construction of municipal sewer system including pumping stations and tableware in the transition areas of Upper and Lower Alntorp in Nora Municipality.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Bergslagens Kommunalteknik Att: Lena Jendemo BOX 144 SE-713 23 Nora Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign Sverige
Ramavtal?
Nej
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Nybyggnation av kommunalt VA-nät i området Alntorp vid Norasjön
Beskrivning
Utförandeentreprenad omfattande nybyggnation av kommunalt VA-nät inklusive pumpstationer och serviser inom omvandlingsområden Övre och Nedre Alntorp i Nora kommun.
Plats
Plats: Nora
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45000000 Anläggningsarbete Tilläggsobjekt: 45112400 Grävning Tilläggsobjekt: 45210000 Byggnadsanläggning Tilläggsobjekt: 45231300 Anläggningsarbete för vatten- och avloppsledningar Tilläggsobjekt: 45232152 Byggnation av pumpstation Tilläggsobjekt: 45232411 Anläggningsarbeten för spillvattenledning
Typ av förfarande
Förenklat förfarande
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
BKT2016-465
Sista datum
2016-10-12Klockslag: 23:00
Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2017-01-11
Datum för införande av denna annons
2016-09-21

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB