« Back to Search« Back to SearchSearch » HAYMAKING WORKS (BKT2014-600)  BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK

HAYMAKING WORKS (BKT2014-600)

  NORA Sweden — BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK
Published February 9, 2015
|
Notice type
Contract notice
Bergslagen municipal, hereinafter referred to as the Purchaser, intends, with this contract to buy construction services covering mowing and brush cutting of wall reindeer (ditch mowing) and mowing jobs with flail mower on green surfaces (grönyteslåtter) in Hallefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs and Nora kommuner.Upphandlingen refers ramavtal.Avtalstiden concerns 1y with 2 options Opportunities (1 + 1 + 2 years), a maximum of a 4-year period.Startdatum are: 2015-05-01Slutdatum of the works without the extensions are: 2016-04-30Slutdatum of the works of first extension used is 2017-04- 30th Closing date for the contract if the second / last extension used is 2019-04-30.Sista date for receipt of tenders: 2015-03-24

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK Att: Lena Jendemo BOX 144 SE-71323 NORA Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från
TendSign
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign
Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
Huvudsakliga verksamheter
Allmänna offentliga tjänster
Beskrivning
II.1.1
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
SLÅTTERARBETEN
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori
16A. Avlopps- och renhållningtjänster, sanering och liknande tjänster
Huvudplats för utförandet
Plats: Örebro län Nora, Hällefors, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner
Meddelandet gäller
Upprättande av ett ramavtal
Information om ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Uppskattat totalt värde av upphandlingen för hela ramavtalets löptid
Uppskattat värde exkl. moms: 2000000 SEK
Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
Bergslagens kommunalteknik, hädanefter kallad beställaren, avser i och med denna upphandling att köpa entreprenadtjänster omfattande slåtter och buskröjning av väggrenar (dikesslåtter) samt slåtterarbeten med slaghack på grönytor (grönyteslåtter) inom Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner.
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 77000000 Jordbruks-, skogsbruks-, trädgårds-, vattenbruks- och biodlingstjänster Tilläggsobjekt: 77100000 Jordbrukstjänster Tilläggsobjekt: 77300000 Trädgårdstjänster Tilläggsobjekt: 77311000 Skötsel av trädgårdar och parker Tilläggsobjekt: 77314000 Markskötsel
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling (GPA)
Ja
Är kontraktet uppdelat i flera delar?
Nej
Accepteras alternativa anbud?
Nej
Antal eventuella förlängningar
2
Datum för påbörjande
2015-05-01
Datum för slutförande
2016-04-30
Typ av förfarande
IV.1.1
Typ av förfarande
Öppet
Tilldelningskriterier
IV.2.1
Tilldelningskriterier
Lägsta pris
En elektronisk auktion kommer att användas
Nej
Administrativ information
IV.3.1
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
BKT2014-600
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
Nej
Är handlingarna avgiftsbelagda?
Nej
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
2015-03-24 15:00
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 2015-06-24
Anbudsöppning
2015-03-25 10:00
Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=digxfngn
Datum för införande av denna annons
2015-02-09

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB