« Back to Search« Back to SearchSearch » Installation of fiber (AVT2015 / 0024)  Ljungby kommun

Installation of fiber (AVT2015 / 0024)

  Ljungby Sweden — Ljungby kommun
Published May 28, 2015 — Deadline June 22, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract relates to fully completed construction relating to data networks in the neighborhood are Charybdis, Stenbacken 7, Uven, Ash and Meteoren.Entreprenören will be responsible for necessary official contacts, plant design, engineering, testing and documentation.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Ljungby kommun Att: Ann-Louise Englund - SE-341 83 Ljungby Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign Sverige
Ramavtal?
Nej
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Installation av fibernät
Beskrivning
Entreprenaden avser fullt färdig entreprenad avseende datanätverk i kvartererna Karybdis, Stenbacken 7, Uven, Asken och Meteoren.
Plats
Plats: Ljungby
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45231000 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar Tilläggsobjekt: 45231600 Anläggningsarbete för kommunikationsledningar Tilläggsobjekt: 45232300 Uppförande och tillhörande arbeten för telefon- och kommunikationsledningar Tilläggsobjekt: 45314310 Kabelläggning Tilläggsobjekt: 45314320 Installation av datakablar
Typ av förfarande
Förenklat förfarande
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
AVT2015/0024
Sista datum
2015-06-22
Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2015-11-03
Datum för införande av denna annons
2015-05-28

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB