« Back to Search« Back to SearchSearch » Flatwork Construction of the new production of new Marnäs School (16/12)  Ludvika kommun Fastigheter AB

Flatwork Construction of the new production of new Marnäs School (16/12)

  Ludvika Sweden — Ludvika kommun Fastigheter AB
Published October 6, 2016 — Deadline November 1, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The item relates to the construction of F-6 school in Marnäs. The school will accommodate 350 students. The item consists of school building on two levels with fan rooms and fuse box in the attic, and associated car parks and schoolyard. The school will be built in a place where LudvikaHem previously been brought partially demolishing apartment buildings. Abandoned rubble cleaned up and removed before the start of the construction of Ludvika Municipality blanket entrepreneur AEB AB and restore the land in accordance with the drawings M-10-1-01.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Ludvika kommun Fastigheter AB Att: Anna Forsberg Eriksson Box 63 SE-771 22 Ludvika Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
Ludvika kommun Fastigheter AB Att: Anna Forsberg Eriksson Box 63 SE-771 22 Ludvika Sverige
Ramavtal?
Nej
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Mark- och grundentreprenad för nyproduktion av nya Marnässkola
Beskrivning
Objektet avser nybyggnad av F-6 skola i Marnäs. Skolan kommer rymma 350 elever. Objektet består av skolbyggnad i två plan med fläktrum och elcentral i vindsvåning, samt tillhörande parkeringar och skolgård. Skolan kommer uppföras på en plats där Ludvikahem tidigare delvis låtit riva flerbostadshus. Kvarlämnade rivningsmassor saneras och forslas bort innan uppstart av denna entreprenad av Ludvika kommuns ramavtalsentreprenör AEB AB samt återställer de marken i enlighet med ritning M-10-1-01.
Plats
Plats: Ludvika
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45236000 Markanläggning Tilläggsobjekt: 45223220 Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme Tilläggsobjekt: 45232451 Dränerings- och markanläggningar Tilläggsobjekt: 45236210 Markanläggning för lekplats
Typ av förfarande
Förenklat förfarande
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
16/12
Sista datum
2016-11-01
Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2017-01-28
Datum för införande av denna annons
2016-10-06

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB