« Back to Search« Back to SearchSearch » Inspection / inspection o consulting services of bridges Uddevalla Municipality Technical Office (SBN 2015/54)  Uddevalla kommun

Inspection / inspection o consulting services of bridges Uddevalla Municipality Technical Office (SBN 2015/54)

  UDDEVALLA Sweden — Uddevalla kommun
Published January 12, 2015 — Deadline February 18, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The bridges are three-yearly intervals approximately 20 per year - see objektslista.Se contract terms for more details.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Uddevalla kommun Att: Marina Bragd Karlsson - SE-45181 UDDEVALLA Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive handlingar för ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från
TendSign
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign
Beskrivning
II.1.1
Den upphandlande enhetens benämning/rubrik på upphandlingen
Inspektion/besiktning o konsulttjänster av broar Uddevalla kommun tekniska kontoret
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori
12A. Arkitekttjänster
Huvudplats för utförandet
Plats: Uddevalla
Meddelandet gäller
Upprättande av ett ramavtal
Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
Avtalet omfattar inspektioner, tillståndsbedömningar av broar inklusive administrering av broförvaltningssystemet BatMan (Bridge & Tunnel Management) samt konsultation, utredningar och upprättande av tekniska beskrivningar för bro- och konstruktionsarbeten.
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45221114 Konstruktionsarbeten för järnbroar Tilläggsobjekt: 45221115 Konstruktionsarbeten för stålbroar Tilläggsobjekt: 45221118 Byggnation av rörledningsbro Tilläggsobjekt: 71322000 Ingenjörstjänster avseende väg- och vattenbyggnation Tilläggsobjekt: 71322100 Kostnadskalkylering (byggnadsekonomi) för väg- och vattenarbeten Tilläggsobjekt: 71322300 Konstruktion av broar Tilläggsobjekt: 71322500 Teknisk konstruktion av trafikanläggningar Tilläggsobjekt: 71500000 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten Tilläggsobjekt: 71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten Tilläggsobjekt: 71631450 Brobesiktning
Är kontraktet uppdelat i flera delar?
Nej
Typ av förfarande
IV.1.1
Typ av förfarande
Öppet
Tilldelningskriterier
IV.2.2
En elektronisk auktion kommer att användas
Nej
Administrativ information
IV.3.1
Den upphandlande enhetens referensnummer på ärendet
SBN 2015/54
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
2015-02-18
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 2015-05-20
Anbudsöppning
2015-02-19 00:00
Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dixnxztx
Datum för införande av denna annons
2015-01-09

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB