« Back to Search« Back to SearchSearch » Renovation / rehabilitation of low wall (AVT 2014/0058)  Ljungby kommun

Renovation / rehabilitation of low wall (AVT 2014/0058)

  Ljungby Sweden — Ljungby kommun
Published April 16, 2015 — Deadline May 21, 2015 (4 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The item relates to the demolition bef gallery in the land / construction contract. Upgrading the system requirements to Division 1 for men and AllEttan for ladies. Design for 500 spectators made. New construction of new hybrid green in partly moved position. New gallery with omklädnadsdelar mm. LIF will be in-house construct the clubhouse adjacent to the entrance.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Ljungby kommun Att: Carl Fredrik Ledin - SE-341 83 Ljungby Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign Sverige
Ramavtal?
Nej
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Renovering/ upprustning av Lagavallen
Beskrivning
Objektet avser rivning bef läktare i mark/bygg-entreprenaden. Uppgradering av anläggningskraven till division 1 för herrar och allettan för damer. Dimensionering för 500 åskådare görs. Nyanläggning av ny hybridgräsplan i delvis flyttat läge. Ny läktare med omklädnadsdelar mm. LIF kommer att i egen regi uppföra klubbhus i anslutning till entrén.
Plats
Plats: Ljungby
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45236110 Markanläggning för idrottsplatser Tilläggsobjekt: 39293300 Konstgräs Tilläggsobjekt: 45000000 Anläggningsarbete Tilläggsobjekt: 45111100 Rivning Tilläggsobjekt: 45212210 Byggnation av idrottsanläggningar för en enda idrottsgren Tilläggsobjekt: 45223220 Anläggningsarbete avseende upprättande av grundstomme Tilläggsobjekt: 45262700 Ombyggnadsarbete Tilläggsobjekt: 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur Tilläggsobjekt: 45315100 Eltekniska installationer Tilläggsobjekt: 45330000 Rörmokeriarbeten Tilläggsobjekt: 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering Tilläggsobjekt: 45332200 VA-arbeten Tilläggsobjekt: 45332400 Montering av sanitetsgods och rör Tilläggsobjekt: 45453100 Renoveringsarbeten
Typ av förfarande
Förenklat förfarande
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
AVT 2014/0058
Sista datum
2015-05-21
Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2015-08-31
Datum för införande av denna annons
2015-04-16

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB