« Back to Search« Back to SearchSearch » CONSULTANCY SERVICES RELATING TO THE DESIGN OF WEST INGELSTAD, VELLINGE MUNICIPALITY (15/2)  Vellinge kommun

CONSULTANCY SERVICES RELATING TO THE DESIGN OF WEST INGELSTAD, VELLINGE MUNICIPALITY (15/2)

  Vellinge Sweden — Vellinge kommun
Published March 23, 2015 — Deadline May 8, 2015 (3 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Vellinge municipality intends to develop the area Part of Ingelstadsgatan 6: 1, etc. in Western Ingelstadsgatan and let construct housing development. In connection with this, the municipality will need to expand the road network with associated wastewater construction and building new blocks of land. The infrastructure for Phase 1 is completed, this request relates to planning for the deployment of phase 2 and 3.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Vellinge kommun Att: Joel Sandler Norrevångsgatan 3 SE-235 81 Vellinge Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
Vellinge kommun Joel Sandler SE-235 81 Vellinge Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från
TendSign
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
Vellinge Kommun Joel Sandler Att: Joel Sandler SE-235 81 Vellinge Sverige
Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
Huvudsakliga verksamheter
Allmänna offentliga tjänster
Beskrivning
II.1.1
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
KONSULTUPPDRAG AVSEENDE PROJEKTERING AV VÄSTRA INGELSTAD, VELLINGE KOMMUN
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori
12A. Arkitekttjänster
Huvudplats för utförandet
Plats: Vellinge
Meddelandet gäller
En offentlig upphandling
Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
Vellinge kommun har för avsikt att exploatera området Del av Ingelstad 6:1 m.fl. i Västra Ingelstad och låta uppföra bostadsbebyggelse. I samband med detta kommer Kommunen att behöva bygga ut vägnätet med tillhörande VA-anläggning samt anlägga ny kvartersmark. Infrastrukturen för etapp 1 är färdigställd, denna förfrågan avser projektering för utbyggnaden av etapp 2 och 3.
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 71240000 Arkitekt-, ingenjörs- och planeringstjänster Tilläggsobjekt: 71300000 Ingenjörstjänster Tilläggsobjekt: 71400000 Stadsplanering och landskapsvård
Är kontraktet uppdelat i flera delar?
Nej
Accepteras alternativa anbud?
Nej
Upphandlingens mängd eller omfattning
II.2.1
Total mängd eller omfattning
Projektering
Option
Nej
Typ av förfarande
IV.1.1
Typ av förfarande
Öppet
Tilldelningskriterier
IV.2.2
En elektronisk auktion kommer att användas
Nej
Administrativ information
IV.3.1
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
15/2
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
2015-05-08
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Svenska
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 2015-08-08
Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dikfwbbj
Datum för införande av denna annons
2015-03-23

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB