« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction of optical fiber networks (16/3)  Ljungby Energinät AB

Construction of optical fiber networks (16/3)

  Ljungby Sweden — Ljungby Energinät AB
Published June 15, 2016 — Deadline July 15, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
In Ljungby Municipality area Viggsjö be built optical fiber network with support from the Agriculture Department. Ljungby Energy invites tenders to complete construction and installation construction. The tender must include the cost of ground works including restoration, planting of manholes, cabinets and marking poles, fiber blowing, splicing, installation of customer units, measuring and attenuation measurement and documentation. Overall shafts stretch about 32,000 m. Connection of 60 properties.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Ljungby Energinät AB Att: Göran Sandstedt Box 262 SE-341 25 Ljungby Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
Ljungby Energinät AB Att: Göran Sandstedt Box 262 SE-341 25 Ljungby Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
Ljungby Energinät AB Att: Göran Sandstedt Box 262 SE-341 25 Ljungby Sverige
Ramavtal?
Ja
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Byggnation av optiskt fibernät
Beskrivning
I Ljungby Kommun område Viggsjö skall byggas optiskt fibernät med stöd från Jordbruksverket. Ljungby Energi begär in anbud på komplett anläggnings och installationsentreprenad. I anbudet skall ingå kostnader för markarbeten inkl återställning, sättning av brunnar, skåp och markeringsstolpar,fiberblåsning, skarvning, montering av kundenheter, inmätning och dämpningsmätning samt dokumentation. Total schaktsträcka ca 32000 m. Inkoppling av ca 60 fastigheter.
Plats
Plats: Ljungby
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45231000 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
Typ av förfarande
Förenklat förfarande
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
16/3
Sista datum
2016-07-15
Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2016-09-23
Datum för införande av denna annons
2016-06-15

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB