« Back to Search« Back to SearchSearch » FINAL COVERAGE OF WASTE LANDFILL CUT (BKT215-447)  BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK

FINAL COVERAGE OF WASTE LANDFILL CUT (BKT215-447)

  Nora Sweden — BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK
Published July 3, 2015
|
Notice type
Contract notice
Bergslagen municipal intends, with this contract to buy construction services, extensive final coverage of about 14 000 m2 of landfill insert in Ljusnarsbergs kommun.Upphandlingen intends ramavtal.Avtalstiden concerns from when the contract ended up 2015-12-31 with 2 option opportunities (6 + 6 mths ) .Slutdatum of the works without the extensions are: 2015-12-31Slutdatum for the contract if the first extension used is 2016-06-30.Slutdatum other extension used is 2016-12-31.Sista date for receipt of tenders: 2015-08 -25

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Bergslagens Kommunalteknik Att: Lena Jendemo BOX 144 SE-713 23 Nora Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign Sverige
Ramavtal?
Ja
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
SLUTTÄCKNING AV AVFALLSDEPONI SKÄRET
Beskrivning
Bergslagens kommunalteknik avser i och med denna upphandling att köpa entreprenadtjänster omfattande sluttäckning av ca 14 000 m2 av avfallsdeponi Skäret i Ljusnarsbergs kommun.
Plats
Plats: Kopparberg
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45112000 Grävning och schaktning Tilläggsobjekt: 45112300 Utfyllnad och annat landåtervinningsarbete Tilläggsobjekt: 45112360 Återställande av mark Tilläggsobjekt: 45236000 Markanläggning
Typ av förfarande
Förenklat förfarande
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
BKT215-447
Sista datum
2015-08-25Klockslag: 15:00
Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2015-11-24
Datum för införande av denna annons
2015-07-03

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB