« Back to Search« Back to SearchSearch » Elevator Works (5/13)  AB PiteBo

Elevator Works (5/13)

  PITEÅ Sweden — AB PiteBo
Published November 12, 2013 — Deadline January 3, 2014 (5 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Elevator works AB PiteBo 2014-2017

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
AB PiteBo Att: Sören Carlsson Hamngatan 40 SE-94132 PITEÅ Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
AB PiteBo Sören Carlsson Hamngatan 40 SE-94132 PITEÅ Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från
AB PiteBo Sören Carlsson Hamngatan 40 SE-94132 PITEÅ Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
AB PiteBo Sören Carlsson Hamngatan 40 SE-94132 PITEÅ Sverige
Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
Huvudsakliga verksamheter
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Beskrivning
II.1.1
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Hissarbeten
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Huvudplats för utförandet
Plats: Piteå
Meddelandet gäller
Upprättande av ett ramavtal
Information om ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
Hissarbeten AB PiteBo 2014-2017
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45313100 Hissinstallationer Tilläggsobjekt: 42419510 Hissdelar Tilläggsobjekt: 45313000 Installation av hissar och rulltrappor Tilläggsobjekt: 50740000 Reparation och underhåll av hissar Tilläggsobjekt: 50750000 Underhåll av hissar
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling (GPA)
Ja
Är kontraktet uppdelat i flera delar?
Nej
Accepteras alternativa anbud?
Nej
Beskrivning
Möjlighet till förlängning i 12 månader, till och med 2018-01-31
Förlängningar
Nej
Datum för påbörjande
2014-02-01
Datum för slutförande
2017-01-31
Villkor för kontraktet
III.1.4
Andra särskilda villkor för kontraktets fullgörande
Nej
Villkor för deltagande
III.2.1
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda
Anbudsgivaren ska vara registrerad hos Bolagsverket, betala socialförsäkringsavgifter, skatter och avgifter i det egna landet eller det land där upphandlingen äger rum
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda
Anbudet ska innefatta en av Skattemyndigheten ifylld blankett, SKV 4820, samt kopia på registreringsbevis och F-skattebevis.
Upplysningar och formella förfaranden som är nödvändiga för bedömning av om kraven är uppfyllda
Anbudet ska innefatta en redovisning av anbudsgivarens organisation och resurser samt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete.
Särskilda villkor för tjänstekontrakt
III.3.1
Är utförandet av tjänsten förbehållet en bestämd yrkeskategori?
Ja
Hänvisning till de lagar eller andra föreskrifter som gäller
Personal som utför arbetet ska vara utbildade inom hissmontörsyrket
Juridiska personer skall ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som skall ansvara för utförandet av tjänsten
Nej
Typ av förfarande
IV.1.1
Typ av förfarande
Öppet
Tilldelningskriterier
IV.2.1
Tilldelningskriterier
Lägsta pris
En elektronisk auktion kommer att användas
Nej
Administrativ information
IV.3.1
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
13/5
Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
Nej
Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar
2013-12-16
Är handlingarna avgiftsbelagda?
Nej
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
2014-01-03
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Svenska
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 2014-04-03
Anbudsöppning
2014-01-06
Personer som får närvara vid öppnandet av anbuden
Nej
Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=dixlnzcg
Datum för införande av denna annons
2013-11-12

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB