« Back to Search« Back to SearchSearch » Consultations with broadcast capability (16/17)  Sveriges Television Aktiebolag

Consultations with broadcast capability (16/17)

  Stockholm Sweden — Sveriges Television Aktiebolag
Published December 20, 2016 — Deadline January 12, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The contract includes an expert consultant to support the business and technical project during the investigation with expertise in advanced MAM system for TV production. The consultant will also check the quality of the substrate based on previous experience of similar work. Consultant effort estimated to equal about 250 hours.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Sveriges Television Aktiebolag Att: Elisabeth Ivarsson - SE-105 10 Stockholm Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign Sverige
Ramavtal?
Nej
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Konsult med broadcast-kompetens
Beskrivning
Upphandlingen omfattar en expert-konsult som skall stödja verksamheten och teknisk projektledare under utredningsarbetet med kompetens kring avancerade MAM-system för TV-produktion. Konsulten skall även kvalitetskontrollera underlaget baserat på tidigare erfarenhet av liknande arbete. Konsultinsatsen uppskattas omfatta ca 250 timmar.
Plats
Plats: Stockholm
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 92200000 Radio- och televisionstjänster Tilläggsobjekt: 92220000 Televisionstjänster
Typ av förfarande
Förenklat förfarande
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
16/17
Sista datum
2017-01-12
Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2017-05-31
Datum för införande av denna annons
2016-12-20

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB