« Back to Search« Back to SearchSearch » KV. IDUN 7 - Construction of new parking spaces (16/2)  Ludvikahem Aktiebolag

KV. IDUN 7 - Construction of new parking spaces (16/2)

  Ludvika Sweden — Ludvikahem Aktiebolag
Published September 15, 2016 — Deadline October 3, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
The item relates to the construction of new parking spaces with heater, canopies over the new walkway, lighting, VA and fences.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Ludvikahem Aktiebolag Att: Anna Forsberg Eriksson Box 93 SE-771 22 Ludvika Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
Ludvikahem Aktiebolag Att: Anna Forsberg Eriksson Box 93 SE-771 22 Ludvika Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
Ludvikahem Aktiebolag Att: Anna Forsberg Eriksson Box 93 SE-771 22 Ludvika Sverige
Ramavtal?
Nej
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
KV. IDUN 7 - ANLÄGGNING AV NYA PARKERINGSPLATSER
Beskrivning
Objektet avser anläggning av nya parkeringsplatser med motorvärmare, skärmtak över ny gångväg, belysning, VA samt staket.
Plats
Plats: Ludvika
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45223300 Byggnation av parkeringsplats Tilläggsobjekt: 45233120 Vägbygge Tilläggsobjekt: 45236000 Markanläggning Tilläggsobjekt: 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur Tilläggsobjekt: 45311200 Elektriska kopplingsarbeten Tilläggsobjekt: 45316100 Installation av utomhusbelysning
Typ av förfarande
Förenklat förfarande
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
16/2
Sista datum
2016-10-03
Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2017-01-02
Datum för införande av denna annons
2016-09-14

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB