« Back to Search« Back to SearchSearch » Kv. Sofia 1 (13/24)  MKB Fastighets AB

Kv. Sofia 1 (13/24)

  Malmö Sweden — MKB Fastighets AB
Published July 8, 2013
|
Notice type
Contract notice
New construction of multi-family dwellings including LSS, nursery, shop and restaurant. The contract will be shared as turnkey in samverkan.De different elements are the building including elevator, ventilation inc. control, tube power and ground

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
MKB Fastighets AB Att: Maria Nilsson Box 50405 SE-202 14 Malmö Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar (inklusive dokument för en konkurrenspräglad dialog eller ett dynamiskt inköpssystem) kan erhållas från
TendSign Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
MKB Fastighets AB Maria Nilsson Box 50405 SE-202 14 Malmö Sverige
Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
Huvudsakliga verksamheter
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
Beskrivning
II.1.1
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Kv. Sofia 1
Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Byggentreprenad
Typ av byggentreprenad
Projektering och utförande
Huvudplats för byggentreprenaden
Plats: Malmö
Meddelandet gäller
En offentlig upphandling
Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna
Nyproduktion av flerbostadshus inkl LSS, förskola, butik och restaurang. Upphandlingen kommer ske som delad totalentreprenad i samverkan.
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 45211000 Anläggningsarbeten för flerfamiljshus Tilläggsobjekt: 45236000 Markanläggning Tilläggsobjekt: 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur Tilläggsobjekt: 45313100 Hissinstallationer Tilläggsobjekt: 45315100 Eltekniska installationer Tilläggsobjekt: 45330000 Rörmokeriarbeten Tilläggsobjekt: 45331200 Installation av ventilation och luftkonditionering Tilläggsobjekt: 45331210 Installation av ventilation Tilläggsobjekt: 45332200 VA-arbeten Tilläggsobjekt: 51900000 Installation av styr- och reglersystem
Är kontraktet uppdelat i flera delar?
Nej
Typ av förfarande
IV.1.1
Typ av förfarande
Öppet
Tilldelningskriterier
IV.2.2
En elektronisk auktion kommer att användas
Nej
Administrativ information
IV.3.1
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
13/24
Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
2013-08-29 16:00
Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar
Svenska
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
T.o.m: 2013-12-26
Anbudsöppning
2013-08-30 16:00
Kompletterande information
Visma TendSign-annons: http://www.opic.com/notice.asp?req=didxpnnm
Datum för införande av denna annons
2013-07-08

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB