« Back to Search« Back to SearchSearch » Framework agreement Service High-voltage equipment (16/106)  Östersunds kommun

Framework agreement Service High-voltage equipment (16/106)

  Östersund Sweden — Östersunds kommun
Published November 4, 2016 — Deadline December 2, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Contract notice
Technical management procures for Östersund servicing of high-voltage installations.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet

Namn, adresser och kontaktpunkt(er)
Östersunds kommun Att: Jan Lennartsson Östersunds kommun SE-831 82 Östersund Sverige
Ytterligare upplysningar kan erhållas från
TendSign Sverige
Förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar kan erhållas från
TendSign Sverige
Anbud eller anbudsansökningar skall skickas till
TendSign Sverige
Ramavtal?
Ja
Den upphandlande myndighetens benämning/rubrik på upphandlingen
Ramavtal Service Högspänningsanläggningar
Beskrivning
Teknisk förvaltning upphandlar för Östersunds kommun service av högspänningsanläggningar.
Plats
Plats: Östersund
Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer)
Huvudobjekt: 50000000 Reparation och underhåll Tilläggsobjekt: 71630000 Teknisk besiktning och provning Tilläggsobjekt: 71631000 Teknisk besiktning
Typ av förfarande
Förenklat förfarande
Den upphandlande myndighetens referensnummer på ärendet
16/106
Sista datum
2016-12-02
Kompletterande information
Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud: 2017-01-31
Datum för införande av denna annons
2016-11-04

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB