« Back to Search« Back to SearchSearch » Financial leasing services  „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД

Financial leasing services

  Plovdiv Bulgaria — „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
Published February 28, 2017 — Deadline March 14, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

Provision under the leasing of new unused cars for the needs of group companies EVN Bulgaria's position:

Position 1. Car segment "B" type hatchback (Hatchback) 2WD (2X4); Car segment "C" type hatchback / Speysbek (Hatchback / Spaceback) 2WD (2X4); Car segment "C" type sedan / liftback (Sedan / Liftback) 2WD (2X4).

Position 2. Car segment "D" type Wagon (Avant / Wagon) 2WD (2X4).

Position 3. Passenger car segment "D" type Sedan (Sedan) 4WD (4X4); Car segment "D" type Wagon (Avant / Wagon) 4WD (4X4).

Position 4. Light Truck segment "M" type MPV-Van, 1 + 1, 2WD (2X4); Light Truck segment "M" type MPV-Van, 2WD (2X4); Light Truck segment "M" type Mini-van, to 1.3 tons, 2WD (2X4); Light Truck segment "M" type Mini-van, to 3.5 tons, 2WD (2X4).

Position 5. Light Truck segment "J" type Pickup (Pick up), 4WD (4X4).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


България-Пловдив: Услуги по финансов лизинг

2017/S 041-075492

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 030-054636)

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
„ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД
123526430
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Георги Стойнов-търговски въпроси, Бончо Георгиев-технически въпроси
Телефон: +359 32304305 / 32304297
Електронна поща: georgi.stoynov@evn.bg
Факс: +359 32278500
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.evn.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EC_644.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

I.1)Наименование и адреси
„ЕВН България Топлофикация“ ЕАД
115016602
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Георги Стойнов-търговски въпроси, Бончо Георгиев-технически въпроси
Телефон: +359 32304305/ +359 32304297
Електронна поща: georgi.stoynov@evn.bg
Факс: +359 32278500
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.evn.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EC_644.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

I.1)Наименование и адреси
„ЕВН Център за услуги“ ЕООД
200530627
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Пловдив
4000
България
Лице за контакт: Георги Стойнов-търговски въпроси, Бончо Георгиев-технически въпроси
Телефон: +359 32304305/ +359 32304297
Електронна поща: georgi.stoynov@evn.bg
Факс: +359 32278500
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.evn.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EC_644.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

I.1)Наименование и адреси
„ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД
175370769
бул. „Цар Освободител“ № 14, ет. 3
София
4000
България
Лице за контакт: Георги Стойнов-търговски въпроси, Бончо Георгиев-технически въпроси
Телефон: +359 32304305/ +359 32304297
Електронна поща: georgi.stoynov@evn.bg
Факс: +359 32278500
код NUTS: BG412

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.evn.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EC_644.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

I.1)Наименование и адреси
„ЕВН — Каварна“ ЕООД
200335716
ул. „Христо Г. Данов“ № 37
Пловдив
1000
България
Лице за контакт: Георги Стойнов-търговски въпроси, Бончо Георгиев-технически въпроси
Телефон: +359 32304305/ +359 32304297
Електронна поща: georgi.stoynov@evn.bg
Факс: +359 32278500
код NUTS: BG421

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.evn.bg

Адрес на профила на купувача: https://www.evn.bg/Za-nas/BuyersProfile/16_EC_644.aspx?listnode=/Za-nas/BuyersProfile

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България по позиции.

Референтен номер: 644-ЕС-16-СЕ-У-З
II.1.2)Основен CPV код
66114000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България по позиции:

Позиция 1. Лек автомобил сегмент „B“ тип Хетчбек (Hatchback) 2WD (2X4); Лек автомобил сегмент „С“ тип Хетчбек / Спейсбек (Hatchback/Spaceback) 2WD (2X4); Лек автомобил сегмент „С“ тип Седан/Лифтбек (Sedan/Liftback) 2WD (2X4).

Позиция 2. Лек автомобил сегмент „D“ тип Комби (Avant/Wagon) 2WD (2X4).

Позиция 3. Лек автомобил сегмент „D“ тип Седан (Sedan) 4WD (4X4); Лек автомобил сегмент „D“ тип Комби (Avant/Wagon) 4WD (4X4).

Позиция 4. Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван,1+1 места, 2WD (2X4); Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван, 2WD (2X4); Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус-фургон, до 1.3т, 2WD (2X4); Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус–фургон, до 3.5т, 2WD (2X4).

Позиция 5. Лекотоварен автомобил сегмент „J“ тип Пикап (Pick up), 4WD (4X4).

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/02/2017
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 030-054636

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: II.1.4)
Вместо:

Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България по позиции:

Позиция 1. Лек автомобил сегмент „B“ тип Хетчбек (Hatchback) 2WD (2X4); Лек автомобил сегмент „С“ тип Хетчбек / Спейсбек (Hatchback/Spaceback) 2WD (2X4); Лек автомобил сегмент „С“ тип Седан/Лифтбек (Sedan/Liftback) 2WD (2X4).

Позиция 2. Лек автомобил сегмент „D“ тип Комби (Avant/Wagon) 2WD (2X4).

Позиция 3. Лек автомобил сегмент „D“ тип Седан (Sedan) 4WD (4X4); Лек автомобил сегмент „D“ тип Комби (Avant/Wagon) 4WD (4X4).

Позиция 4. Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван,1+1 места, 2WD (2X4); Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван, 2WD (2X4); Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус-фургон, до 1.3т, 2WD (2X4); Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус–фургон, до 3.5т, 2WD (2X4).

Позиция 5. Лекотоварен автомобил сегмент „J“ тип Пикап (Pick up), 4WD (4X4).

Да се чете:

Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България по позиции:

Позиция 1. Лек автомобил сегмент „B“ тип Хетчбек (Hatchback) 2WD (2X4); Лек автомобил сегмент „С“ тип Хетчбек / Спейсбек (Hatchback/Spaceback) 2WD (2X4); Лек автомобил сегмент „С“ тип Седан/Лифтбек (Sedan/Liftback) 2WD (2X4).

Позиция 2. Лек автомобил сегмент „D“ тип Комби (Avant/Wagon) 2WD (2X4).

Позиция 3. Лек автомобил сегмент „D“ тип Седан (Sedan) 4WD (4X4); Лек автомобил сегмент „D“ тип Комби (Avant/Wagon) 4WD (4X4);

Позиция 4. Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван, 1+1 места, 2WD (2X4); Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван, 4+1 места, 2WD (2X4); Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус-фургон, до 1,3 т, 2WD (2X4); Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус–фургон, до 3,5 т, 2WD (2X4).

Позиция 5. Лекотоварен автомобил сегмент „J“ тип Пикап (Pick up), 4WD (4X4).

Номер на раздел: II.2.4)
Обособена позиция №: 4
Вместо:

Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България, както следва:

Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван,1+1 места, 2WD (2X4);

Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван, 2WD (2X4);

Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус-фургон, до 1.3т, 2WD (2X4);

Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус–фургон, до 3.5т, 2WD (2X4);

— прогнозно количество 26 броя.

Да се чете:

Предоставяне при условията на оперативен лизинг на нови неупотребявани автомобили за нуждите на дружества от групата ЕВН България, както следва:

Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван, 1+1 места, 2WD (2X4);

Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип МPV-Ван, 4+1 места, 2WD (2X4);

Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус-фургон, до 1,3 т, 2WD (2X4);

Лекотоварен автомобил сегмент „М“ тип Микробус–фургон, до 3,5 т, 2WD (2X4);

— прогнозно количество 26 броя.

Номер на раздел: III.1.3)
Вместо:

(...)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни* с този на поръчката, най-много за последните 3 години считано от датата на подаване на заявлението за участие, както следва:

(...)

За Поз. 2, не по-малко от 5 бр.;

(...)

Да се чете:

(...)

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Изпълнени дейности с предмет и обем идентични или сходни* с този на поръчката, най-много за последните 3 години считано от датата на подаване на заявлението за участие, както следва:

(...)

За Поз. 2, не по-малко от 6 бр.;

(...)

VII.2)Друга допълнителна информация:

Поради ограничение в броя символите в настоящия раздел, информацията относно корекции и изменения на текстове от документацията за участие по процедурата е посочена в Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, раздел VI.1) Допълнителна информация.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB