« Back to Search« Back to SearchSearch » Construction work for industrial buildings  Diamo, státní podnik

Construction work for industrial buildings

  Stráž pod Ralskem Czech Republic — Diamo, státní podnik
Published December 20, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€31.46M
Winner
Královopolská RIA, a.s.

Reconstruction (demolition, construction-replacement of original buildings, equipment technological equipment) Building traffic remediation technologies, which are used to remove contaminants from residual technological solutions of chemical mining of uranium tailings ponds and water.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Česká republika-Stráž pod Ralskem: Stavební práce na průmyslových budovách

2016/S 245-446981

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Práce

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Diamo, státní podnik
00002739
Máchova 201
Stráž pod Ralskem
471 27
Česká republika
Kontaktní osoba: Bc. Roman Smola
Tel.: +420 487894323
E-mail: smola@diamo.cz
Fax: +420 487851851
Kód NUTS: CZ051

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.diamo.cz

Adresa profilu zadavatele: https://www.ppe.cz/v2/profil/diamo/default.aspx

I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Životní prostředí

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce technologie NDS 6.

Spisové číslo: 209 2016
II.1.2)Hlavní kód CPV
45213250
II.1.3)Druh zakázky
Práce
II.1.4)Stručný popis:

Rekonstrukce (demolice, stavba-náhrada původních objektů, vybavení technologickým zařízením) objektu provozu sanační technologie, která slouží k odstraňování kontaminantů ze zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu a odkalištích vod.

II.1.6)Informace o částech zakázky
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 849 969 455.00 CZK
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ051
II.2.4)Popis zakázky:

Rekonstrukce (demolice, stavba-náhrada původních objektů, vybavení technologickým zařízením) objektu provozu sanační technologie, která slouží k odstraňování kontaminantů ze zbytkových technologických roztoků po chemické těžbě uranu a odkalištích vod.

II.2.5)Hodnotící kritéria
Cena
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Užší řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 102-182014
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 1
Název:

Rekonstrukce technologie NDS 6

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
09/12/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 4
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 4
Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU: 4
Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 4
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Královopolská RIA, a.s.
64506347
Okružní 875/19a, Lesná
Brno
638 00
Česká republika
Tel.: +420 532149500
E-mail: inforia@kpria.cz
Kód NUTS: CZ064

Internetová adresa:http://www.kpria.cz/

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Syner, s.r.o.
48292516
Dr. Milady Horákové 580/7
Liberec IV-Perštýn
460 01
Česká republika
Tel.: +420 488124222
E-mail: info@syner.cz
Fax: +420 488124200
Kód NUTS: CZ051

Internetová adresa:http://www.syner.cz

Dodavatelem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 893 000 000.00 CZK
Konečná hodnota zakázky/položky: 849 969 455.00 CZK
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167811
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167115

Internetová adresa:http://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/12/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB