« Back to Search« Back to SearchSearch » Electrical supplies and accessories  Uddevalla Energi Aktiebolag

Electrical supplies and accessories

  Uddevalla Sweden — Uddevalla Energi Aktiebolag
Published March 10, 2017
|
Notice type
Award notice
Ahlsell Sweden AB

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Uddevalla: Elektrisk utrustning och tillbehör

2017/S 049-091110

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Direktiv 2004/17/EG

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Uddevalla Energi Aktiebolag
Att: Therese Olsson
SE-451 81 Uddevalla
Sverige
E-post: therese.olsson@uddevallaenergi.se

I.2)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme
Elektricitet
I.3)Tilldelning på andra upphandlande enheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Elmaterial 2017.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
Köp
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Uddevalla.

NUTS-kod SE232

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Upphandlingen gäller för Trollhättans Energi med dotterbolag Elnät samt Uddevalla Energi AB med dotterbolag Elnät.
Uppdraget består av att under ramavtalsperioden tillhandahålla och leverera elektriskt material (kabel, lina och elmaterial) för elkraftsdistribution men även för övrigt sortiment av elmaterial (ej fiber).
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

31680000, 31681000, 31681410

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion kommer att användas: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande enhetens referensnummer för ärendet:
UE2016-75/030
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2016/S 221-403784 av den 16.11.2016

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.1)Tilldelat kontrakt och kontraktsvärde
Kontrakt nr: 1
Benämning: Ahlsell Sverige AB
V.1.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
8.2.2017
V.1.2)Information om anbuden
V.1.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Ahlsell Sverige AB
SE-117 98 Stockholm
Sverige
E-post: info@ahlsell.se

V.1.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.1.5)Information om underentreprenader
V.1.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
6.3.2017

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB