« Back to Search« Back to SearchSearch » Works for complete or part construction and civil engineering work  Ludvika kommun

Works for complete or part construction and civil engineering work

  Ludvika Sweden — Ludvika kommun
Published October 7, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
ByggTjänst i Falun AB
New construction Secondary School turnkey - Bjursås, Falun.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Ludvika: Delar av eller kompletta bygg- och anläggningsarbeten samt väg- och vattenarbeten

2016/S 194-348648

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Ludvika kommun
212000-2270
UpphandlingsCenter
Ludvika
771 82
Sverige
Kontaktperson: Paraskevi Gkaniatsou
Telefon: +46 24086631
E-post: paraskevi.gkaniatsou@ludvika.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se

Upphandlarprofil: http://www.upphandlingscenterfbr.se

I.2)Gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bjursåsskolan högstadium nybyggnad, Falun.

Referensnummer: KS0555/15
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45200000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Nybyggnad högstadieskola på totalentreprenad – Bjursås, Falun.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 45 534 800.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nybyggnad högstadieskola på totalentreprenad – Bjursås, Falun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2016/S 050-082183
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: KS0555/15
Benämning på upphandlingen:

Bjursåsskolan högstadium nybyggnad, Falun

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
18/07/2016
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
ByggTjänst i Falun AB
Falun
791 23
Sverige
Nuts-kod: SE312
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 45 534 800.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 45 534 800.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress:http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/10/2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB