« Back to Search« Back to SearchSearch » Financial management consultancy services  Regeringskansliet

Financial management consultancy services

  Stockholm Sweden — Regeringskansliet
Published December 24, 2015
|
Notice type
Award notice
Winner
Intellecta Corporate AB
Financial communication.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Stockholm: Finansiella konsulttjänster

2015/S 249-455418

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Regeringskansliet
Mäster Samuelsgatan 70
Att: Lena Norström
SE-103 33 Stockholm
SVERIGE
E-post: lena.norstrom@regeringskansliet.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Finansiella kommunikationstjänster.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 13: Reklamtjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Stockholm.

NUTS-kod SE110

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Finansiell kommunikation.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

79412000, 79300000, 79400000, 79900000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
1. Pris
2. Kvalitet och förmåga att utföra tjänsten
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
N2015/06721/SB
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2015/S 192-348080 av den 3.10.2015

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Del nr: 2 - Benämning: Narva Communications
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.12.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Narva Communications
Box 3357
SE-103 67 Stockholm
SVERIGE
Internetadress: http://www.narva.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 2 Del nr: 3 - Benämning: Hallvarsson & Halvarsson AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.12.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Hallvarsson & Halvarsson AB
Box 3666
SE-103 59 Stockholm
SVERIGE
E-post: helena.saxon@halvarsson.se
Internetadress: http://www.halvarsson.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader
Kontrakt nr: 3 Del nr: 1 - Benämning: Intellecta Corporate AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
4.12.2015
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Intellecta Corporate AB
Birger Jarlsgatan 57, Box 19063
SE-104 32 Stockholm
SVERIGE
E-post: mail@intellecta.se
Internetadress: http://www.intellectacorporate.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
21.12.2015

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB