« Back to Search« Back to SearchSearch » Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca

Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

  Katowice Poland — Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
Published December 28, 2016 — Deadline January 11, 2017 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

The contract is:

Delivery of medical aids

Croup. 1 - disposable sets

A detailed description of the order contained in Annex 2b to the ToR.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Polska-Katowice: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

2016/S 250-460870

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 221-402583)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47
Katowice
40-635
Polska
Osoba do kontaktów: j.w.
Tel.: +48 323598952
E-mail: mbrozek@gcm.pl
Faks: +48 322029501
Kod NUTS: PL22A

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gcm.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów medycznych pomocniczych.

Numer referencyjny: DZ/3321/194/16
II.1.2)Główny kod CPV
33141000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów medycznych pomocniczych

Zad. 1 – Zestawy jednorazowego użytku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 221-402583

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 27/12/2016
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 11/01/2017
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/12/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 11/01/2017
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB