« Back to Search« Back to SearchSearch » Energy and related services  MZI

Energy and related services

  Ljubljana Slovenia — MZI
Published June 10, 2016 — Deadline July 15, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
Services in the field of energy

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Slovenija-Ljubljana: Storitve na področju energetike

2016/S 111-197357

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2016/S 108-192557)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
MZI
2399270000
Langusova ulica 4
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: mzip.jn@gov.si
Telefon: +386 14788000
E-naslov: mzip.jn@gov.si
Telefaks: +386 14788140
Šifra NUTS: SI

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://www.mzi.gov.si/

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055.

Referenčna številka dokumenta: 430-27/2016
II.1.2)Glavna koda CPV
71314000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje Energetskega koncepta Slovenije za obdobje do leta 2055.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
08/06/2016
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2016/S 108-192557

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: I.3
Besedilo:
Se glasi:

Sprememba razpisne dokumentacije.

VII.2)Druge dodatne informacije:

Naročnik spremembo objavlja zaradi napačnega zapisa v točki 2.3.8 razpisne dokumentacije. Predmetno javno naročilo se oddaja po odprtem postopku, zato naročnik ne bo izvedel pogajanj. V skladu z navedenim naročnik spreminja razpisno dokumentacijo v točki 2.3.8, tako da pravilno glasi:

„2.3.8 Merila za izbiro ponudbe pri oddaji javnega naročila

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo (prvi odstavek 84. člena ZJN-3).

Merilo za izbiro ponudbe je najnižja cena oziroma najcenejša ponudba (v EUR brez DDV).

Najcenejša ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja cena, ob upoštevanju tehničnih specifikacij in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru enakih cen bo naročnik izbral ponudbo, ki je bila oddana prej. Če so ponudbe oddane istočasno, pa bo naročnik izvedel javni žreb.“.

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB