« Back to Search« Back to SearchSearch » Accommodation, building and window cleaning services  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

Accommodation, building and window cleaning services

  Stockholm Sweden — Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Published June 8, 2016
|
Notice type
Award notice
Winner
Winab FöretagsService AB

The contract includes cleaning services for the property at FOI's operations in Linköping. Local care includes regular cleaning and needs-related supplementary services such as floor care, window cleaning, targeted cleaning and cleaning services.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Sverige-Stockholm: Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning

2016/S 109-195359

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Att: Patrik Andersson
SE-164 90 Stockholm
Sverige
E-post: patrik.andersson@foi.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Lokalvård Linköping 2016.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 14: Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Linköping.

NUTS-kod SE123

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlingen omfattar lokalvårdstjänsterna för fastigheten vid FOI:s verksamhetsplats i Linköping. Lokalvården omfattar regelbunden städning samt behovsrelaterade tilläggstjänster såsom golvvård, fönsterputsning, riktad lokalvård och städrelaterade tjänster.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

90911000, 90900000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
FOI-2015-1112
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2015/S 250-458236 av den 26.12.2015

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Benämning: Winab FöretagsService AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
29.2.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 9
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Winab FöretagsService AB
Västberga Allé 26
SE-126 30 Hägersten
Sverige
E-post: info@winab.nu
Internetadress: www.winab.nu

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
3.6.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB