« Back to Search« Back to SearchSearch » Diesel fuel  Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic-Craiova

Diesel fuel

  Craiova Romania — Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic-Craiova
Published January 13, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€171.10k
Winner
Oil Energy Trading SRL
Purchase diesel Euro 5 for crop year 2015-2016.

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
776 204776204
880 000880000
776 204776204

România-Craiova: Motorină

2016/S 008-009556

Anunț de atribuire a contractului

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic-Craiova
Sos. Balcesti nr. 54
În atenția: Constantin Gavan
200721 Craiova
ROMÂNIA
Telefon: +40 251417534
E-mail: scda_simnic@yahoo.com
Fax: +40 251417534

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: institutie publica
I.3)Activitate principală
Altele: cercetare-dezvoltare agricola
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Achizitie motorina EURO 5 pentru agricultura.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul unitatii: Craiova, Sos. Balcesti nr. 54, 200721, Dolj.

Cod NUTS RO411

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Achizitie de motorina EURO 5 pentru campania agricola 2015-2016.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09134200

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 776 204 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2015/S 210-380893 din 29.10.2015

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 5445 Denumire: Contract de furnizare motorina EURO5
V.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
21.12.2015
V.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 7
V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Oil Energy Trading SRL
Soseaua Nordului nr. 24-26, Tronson 1, etaj 2
014104 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: daniela.oancea@tiriacenergy.ro
Telefon: +40 756209912
Adresă Internet: www.tiriacenergy.ro
Fax: +40 212326386

V.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 880 000 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 776 204 RON
Fără TVA
V.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Declaratie privind calitatea de participant la procedura: Prezentare Formular 7
In cazul in care se constata ca 2 sau mai multe oferte contin acelasi pret minim se va solicita respectivilor ofertanti pentru departajare o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care in noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Oficiul juridic al SCDA Simnic – Craiova
Soseaua Balcesti nr. 54, jud. Dolj
200721 Craiova
ROMÂNIA
E-mail: scda_simnic@yahoo.com
Telefon: +40 251417534
Fax: +40 251417534

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
8.1.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB