« Back to Search« Back to SearchSearch » MNKH establishment of the Central European Trade Network, operating 14 locations offices operate two countries with the aim to promote export activities of Hungarian companies.  MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft.

MNKH establishment of the Central European Trade Network, operating 14 locations offices operate two countries with the aim to promote export activities of Hungarian companies.

  Eger Hungary — MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft.
Published February 27, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€17.60k
Winner
Investment Trade Development s.r.l.

MNKH establishment of the Central European Trade Network, operating 14 locations offices operate two countries with the aim to promote export activities of Hungarian companies.

1-14. section, each section completely follows the implementation of the task: developing MNKH Central European Trade Network, operating agencies operate two countries at 14 locations with the aim of Hungarian micro, small and medium-sized enterprises to support its activities, especially for businesses access to external markets, the placement of foreign capital.

Bidder shall:

- Hungarian enterprises targeted partner recruitment activity, Hungarian and foreign business partners to promote meetings,

- Hungarian enterprises for specific export opportunities, supplier collaboration capabilities, distribution channels, market access conditions in the exploration,

- Hungarian entrepreneurs for information on the individual products and standards in the commercial operations of the above mentioned countries,

- Providing timely information on a wide range of investment opportunities in those countries, the EU calls for applications, public procurement and privatization opportunities,

- Accounting, tax and legal experts operating in that country brokerage,

- Establishment of a broad network of relationships professional organizations (chambers, associations, municipalities) in that country,

- Development of the Central European database of potential partner organizations, to assess the exact needs of the company.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
200 956200956
18 75018750
18 74818748
18 74818748
18 35018350
18 32018320
18 32018320
17 95017950
17 95017950
17 95017950
17 55017550
17 54817548
17 54817548
17 55017550
17 55017550
17 55017550
18 75018750
18 72018720
18 72018720
18 35018350
18 35018350
18 35018350
19 15019150
19 15019150
19 15019150
18 75018750
18 70018700
18 70018700
18 35018350
18 32018320
18 32018320
18 35018350
17 60017600
17 60017600

Magyarország-Eger: Közvélemény-kutatási szolgáltatások

2016/S 041-067850

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Kft.
AK23127
Jókai Mór utca 2.
Címzett: Skapinyecz Péter
3300 Eger
MAGYARORSZÁG
Telefon: +36 202375300
E-mail: skapinyecz.peter@tradehouse.hu
Fax: +36 18101601

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: kkv-k támogatása
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória száma 10: Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
A teljesítés helye: Szlovákia, Kassa.
Szlovákia, Dunaszerdahely.
Szlovákia, Érsekújvár.
Szlovákia, Párkány.
Szlovákia, Ipolyság.
Szlovákia, Rimaszombat.
Szlovákia, Királyhelmec.
Románia, Arad.
Románia, Nagyvárad.
Románia, Kolozsvár.
Románia, Marosvásárhely.
Románia, Székelyudvarhely.
Románia, Szatmárnémeti.
Románia, Sepsiszentgyörgy.

NUTS-kód RO1,RO114,RO115,RO11,RO12,SK010,SK021,SK022,SK023,SK031,SK032,SK041

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák.
1–14. részben, valamennyi részben teljeskörűen az alábbiak megvalósítása a feladat: MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi mikro-, kis-, és középvállalkozások tevékenységét támogassák, különösen a vállalkozások külpiacra jutását, külföldi tőkekihelyezését.
Ajánlattevő feladata:
— magyar vállalkozások részére célzott partnerközvetítési tevékenység, magyar és külföldi üzleti partnerek találkozóinak elősegítése,
— a magyar vállalkozások részére konkrét export-lehetőségek, beszállítói együttműködési lehetőségek, értékesítési csatornák, piacra jutási feltételek feltárása,
— magyar vállalkozók részére tájékoztatás az egyes termékekre és kereskedelmi műveletekre vonatkozó előírásokról a fent jelzett országokban,
— naprakész tájékoztatás nyújtása széles körben az adott országokban lévő befektetési lehetőségekről, EU pályázati kiírásokról, közbeszerzési és privatizációs lehetőségekről,
— az adott országban működő könyvelési, adózási és jogi szakértők közvetítése,
— széleskörű kapcsolatrendszer kiépítése az adott országban működő szakmai szervezetekkel (kamarák, szövetségek, önkormányzatok),
— Közép-európai adatbázis kialakítása a potenciális partnerszervezetekről, a vállalati igények pontos felmérése.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79320000, 79340000, 80522000, 80000000, 75121000, 72320000, 79950000, 79990000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 200 956 EUR
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Gyorsított tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. Ajánlati ár. Súlyszám 55
2. Szakmai koncepció, program tartalom kidolgozottsága. Súlyszám 45
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 182-330125 19.9.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: 1 Elnevezés „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” – Szlovákia, Kassa
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Zdruzenie pre Rozvoj regionu – Régiófejlesztési Társulás
Petőfi S. u. 27.
07901 Nagykapos
SZLOVÁKIA

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 18 750 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 748 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 748 EUR
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Szlovákia, Dunaszerdahely
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Kamarati o.z. Barátok p.t.
Petőfiho 79.
94619 Cicov
SZLOVÁKIA

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 18 350 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 320 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 320 EUR
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Szlovákia, Érsekújvár
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

aPRimage s.r.o.
Kracanska 40.
92901 Dunaszerdahely
SZLOVÁKIA

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 17 950 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 17 950 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 17 950 EUR
Áfa nélkül
Éves vagy havi érték esetén :
A hónapok száma: 4
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 4 Rész száma: 6 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Szlovákia, Rimaszombat
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

HR2008 Consulting s.r.o.
Bottová 8/1.
97901 Rimaszombat
SZLOVÁKIA

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 17 550 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 17 548 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 17 548 EUR
Áfa nélkül
Éves vagy havi érték esetén :
A hónapok száma: 4
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 5 Rész száma: 7 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Szlovákia, Királyhelmec
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Mgr. Melinda Drabova
Hlavná 775/123
07701 Királyhelmec
SZLOVÁKIA

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 17 550 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 17 550 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 17 550 EUR
Áfa nélkül
Éves vagy havi érték esetén :
A hónapok száma: 4
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 6 Rész száma: 8 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Románia, Arad
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Business Trade Investment Kft.
Stefan Zarie u. 67.
07000 Arad
SVÁJC

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 18 750 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 720 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 720 EUR
Áfa nélkül
Éves vagy havi érték esetén :
A hónapok száma: 4
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 7 Rész száma: 9 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Románia, Nagyvárad
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Sárközi Zoltán pfa
Frumzei u. 4
SI-07000 Nagyvárad
SZLOVÉNIA

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 18 350 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 350 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 350 EUR
Áfa nélkül
Éves vagy havi érték esetén :
A hónapok száma: 4
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 8 Rész száma: 10 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Románia, Kolozsvár
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Creative Account s.r.l.
Petuniei u. 5/53.
07000 Kolozsvár
SVÁJC

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 19 150 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 19 150 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 19 150 EUR
Áfa nélkül
Éves vagy havi érték esetén :
A hónapok száma: 4
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 9 Rész száma: 11 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Románia, Marosvásárhely
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Tradehouse Network Consulting s.r.l.
Aleea Carpati nr. 47/58.
540296 Marosvásárhely
ROMÁNIA

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 18 750 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 700 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 700 EUR
Áfa nélkül
Éves vagy havi érték esetén :
A hónapok száma: 4
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 10 Rész száma: 12 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Románia, Székelyudvarhely
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Koope Kft.
Függetlenség út 8/10.
07000 Székelyudvarhely
ROMÁNIA

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 18 350 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 320 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 320 EUR
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
A szerződés száma: 11 Rész száma: 14 - Elnevezés: „MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózatának kialakítása, működtetése, irodák üzemeltetése 2 országban 14 helyszínen azzal a céllal, hogy magyarországi cégek export tevékenységét támogassák” tárgyú szolgáltatás beszerzés – Románia Sepsiszentgyörgy
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.11.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Investment Trade Development s.r.l.
Presei u. 4.
520064 Sepsiszentgyörgy
ROMÁNIA

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 18 350 EUR
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 17 600 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 17 600 EUR
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
13. részben Románia, Szatmárnémeti eredménytelen az eljárás a Kbt. 76. § (1) a) pontjára figyelemmel, mert nem került részvételi jelentkezés benyújtásra.
A 4. részben, 5. részben, Kbt. 76. § (1) b) pontjára figyelemmel eredménytelen az eljárás, mert kizárólag érvénytelen részvételi jelentkezések kerültek benyújtásra.
Az eredményes részekben az ajánlattevők neveit és címét figyelemmel arra, hogy részenként csak egy ajánlat került benyújtásra az V. pont tartalmazza részenként.
Ajánlatkérő tárgyi Kbt. eljárásban megkötött szerződéseit a Felhívás II.2.3) pontjában írt lehetőséggel élve egy alkalommal 31.12.2016 napjáig meghosszabbítja.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5
1026 Budapest
MAGYARORSZÁG
E-mail: dontobizottsag@kt.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
24.2.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB