« Back to Search« Back to SearchSearch » Occupational clothing  Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab

Occupational clothing

  Copenhagen Denmark — Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab
Published November 29, 2016 — Deadline December 2, 2016 (2 years ago)
|
Notice type
Additional information

By this contract want Contracting Authority to obtain quotes on a framework agreement for the purchase of ordinary working clothes (lot 1) and fluorescent clothing (lot 2), for use by city employees in Copenhagen. Offeror must deliver embroidery and printing service on the Contracting Authority's desired clothing. The Offeror will also offer presentation / delivery / correction of the cladding. The framework agreement is concluded for a period of 24 months with an option to extend for up 24 months (2 x 12 months). The maximum duration of the framework agreement is thus 48 months.

Contracting Authority's requirements for contract terms stated in the draft contract (Annex A), while the requirements for performance are detailed in the Technical Specification (Annex 1).


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-København: Erhvervsbeklædning

2016/S 230-419137

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2016/S 199-358228)

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- Miljøforvaltningen TMF Stab
64942212
Njalsgade 13
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Erol Koc
E-mail: cz1a@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/62052883.aspx

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud om indkøb af arbejdsbeklædning.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
18110000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en rammeaftale om indkøb af almindelige arbejdsbeklædning (delaftale 1), samt fluorescerende arbejdsbeklædning (delaftale 2), til brug for Københavns Kommunes medarbejdere. Tilbudsgiver skal kunne levere broderi- og trykservice på Ordregivers ønskede beklædningsgenstande. Tilbudsgiver skal desuden tilbyde oplægning/nedlægning/tilretning af beklædningen. Rammeaftalen indgås for en periode på 24 måneder med mulighed for forlængelse i op 24 måneder (2 x 12 måneder). Den maksimale varighed af rammeaftalen er derved 48 måneder.

Ordregivers krav til kontraktvilkår fremgår af kontraktudkastet (bilag A), mens kravene til ydelsen er detaljeret beskrevet i den tekniske specifikation (bilag 1).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/11/2016
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 199-358228

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 14/11/2016
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 02/12/2016
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 14/11/2016
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 02/12/2016
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB