« Back to Search« Back to SearchSearch » Chemical reagents  Fakultní nemocnice v Motole

Chemical reagents

  Prague Czech Republic — Fakultní nemocnice v Motole
Published June 2, 2016
|
Notice type
Award notice
Value
€276.87k
Winner
GeneTiCA, s.r.o.

The subject of the VZ is buying chemicals in scope and in accordance with its terms.


Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Tag Content[FMTVAL]
7 482 9247482924
7 490 8247490824
7 482 9247482924

Česká republika-Praha: Chemická činidla

2016/S 105-187717

Oznámení o zadání zakázky

Dodávky

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Fakultní nemocnice v Motole
00064203
V Úvalu 84
Kontaktní místo: Samostatné oddělení veřejných zakázek FNM
K rukám: JUDr. Lenka Bačuvčíková
150 06 Praha 5
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420 224437100
E-mail: verejne.zakazky@fnmotol.cz
Fax: +420 224437110

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.fnmotol.cz

Adresa profilu kupujícího: http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFnm

I.2)Druh veřejného zadavatele
Celostátní či federální úřad/agentura
I.3)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce
Nákup chemikálií – projekt Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole II.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Dodávky
Koupě
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Hlavní město Praha.

Kód NUTS CZ010

II.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Předmětem plnění VZ je nákup chemikálií v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
II.1.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

33696300

II.1.6)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.2)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
II.2.1)Celková konečná hodnota zakázky či zakázek
Hodnota: 7 482 924 CZK
Bez DPH

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
Nejnižší nabídková cena
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Byla použita elektronická dražba: ano
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem
63 / 15
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky

Oznámení předběžných informací

Oznámení o zakázce

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 63 Část zakázky č.: 1 - Název: Nákup chemikálií – projekt Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve Fakultní nemocnici v Motole II.
V.1)Datum zadání zakázky:
27.5.2016
V.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
V.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

GeneTiCA, s.r.o.
Tymiánová 619/14
101 00 Praha 10
ČESKÁ REPUBLIKA

V.4)Údaje o hodnotě zakázky
Původní předpokládaná celková hodnota zakázky:
Hodnota: 7 490 824 CZK
Bez DPH
Celková konečná hodnota zakázky:
Hodnota: 7 482 924 CZK
Bez DPH
V.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky: ne

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
Národní koordinační centrum pro vzácná onemocnění ve fakultní nemocnici v Motole – reg. č. NF-CZ11-PDP-3-003-2014, podpořeno grantem z Norska.
VI.3)Odvolací řízení
VI.3.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
ČESKÁ REPUBLIKA
E-mail: posta@compet.cz
Tel.: +420 542161233
Internetová adresa: http://www.compet.cz
Fax: +420 542162836

VI.3.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Podmínkou pro pod. návrhu k Úřadu pro ochranu hospod. soutěže je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zad. je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadav. o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadav. o námitkách nerozhodl.
VI.3.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
30.5.2016

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB