« Back to Search« Back to SearchSearch » Advisory and consultative engineering services  FORS Roskilde Spildevand A/S

Advisory and consultative engineering services

  Holbæk Denmark — FORS Roskilde Spildevand A/S
Published May 18, 2016 — Deadline June 22, 2016 (3 years ago)
|
Notice type
Additional information
Advisory and consultative engineering services

Full tender details available only for Oppex usersSign in

Fact Sheet


Danmark-Holbæk: Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen

2016/S 094-168710

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2016/S 088-154768)

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
FORS Roskilde Spildevand A/S
32837832
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
DANMARK
Kontaktperson: Signe Barnes
Telefon: +45 30786159
E-mail: sba@fors.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/58422449.aspx

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark.

Sagsnr.: 10198
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71318000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Fors Spildevand Roskilde A/S (også betegnet »Bygherre«) udbyder hermed aftale for detailprojektering, bygherrerådgivning og byggestyring i forbindelse med regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark i perioden August 2016 — December 2021. I denne periode skal Bygherre realisere Spildevandsplantillæg nr. 1, vedtaget af Roskilde Byråd i april 2016. Tillægget indebærer, at der skal etableres regnvandshåndtering af knap 500 ejendomme og 15 veje i Jyllinge Nordmark med forventet udledning til 3 recipienter. Anlægget skal som minimum leve op til Fors Roskilde Spildevands serviceniveau, men der skal arbejdes for at skabe skybrudsikring i samarbejde og samfinansiering med de 6 repræsenterede grundejerforen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2016
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2016/S 088-154768

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.1.4)
I stedet for:

Fors A/S udbyder hermed rammeaftale for detailprojektering, bygherrerådgivning og byggestyring i forbindelse med regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark i perioden August 2016- December 2021. I denne perioden skal bygherre realisere Spildevandsplantillæg nr. 1, vedtaget af Roskilde Byråd i april 2016. Tillægget indebærer, at der skal etableres regnvandshåndtering af knap 500 ejendomme og 15 veje i Jyllinge Nordmark med forventet udledning til 3 recipienter. Anlægget skal som minimum leve op til Fors Roskilde Spildevands serviceniveau, men der skal arbejdes for at skabe skybrudsikring i samarbejde og samfinansiering med de 6 repræsenterede grundejerforeninger.

Læses:

Fors Spildevand Roskilde A/S (også betegnet »Bygherre«) udbyder hermed aftale for detailprojektering, bygherrerådgivning og byggestyring i forbindelse med regnvandshåndtering i Jyllinge Nordmark i perioden August 2016 — December 2021. I denne periode skal Bygherre realisere Spildevandsplantillæg nr. 1, vedtaget af Roskilde Byråd i april 2016. Tillægget indebærer, at der skal etableres regnvandshåndtering af knap 500 ejendomme og 15 veje i Jyllinge Nordmark med forventet udledning til 3 recipienter. Anlægget skal som minimum leve op til Fors Roskilde Spildevands serviceniveau, men der skal arbejdes for at skabe skybrudsikring i samarbejde og samfinansiering med de 6 repræsenterede grundejerforen.

Afsnit nummer: II.2.4)
I stedet for:

Bygherre ønsker med afsæt i dette udbud at kontrahere med den rådgiver, der kan levere det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Projektet består overordnet af følgende rådgivningsopgaver:

(1) Ideudvikling og beslutningsgrundlag for metodevalg

(2) Opbygning og sikring af datagrundlag

(3) Teknisk bistand til myndighedstilladelser og samarbejdsaftaler

(4) Projektering af hovedsystem og detailprojektering

(5) Udbudsproces for entreprenørudbud

(6) Tilsyn og byggestyring i anlægsfasen

Aftalen udbydes som en rammeaftale, hvortil arbejder udføres efter medgået tid i henhold til specifikke delaftaler med ydelsesbeskrivelse, tidsplan og budget.

Læses:

Bygherre ønsker med afsæt i dette udbud at kontrahere med den rådgiver, der kan levere det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Projektet består overordnet af følgende rådgivningsopgaver:

(1) Ideudvikling og beslutningsgrundlag for metodevalg

(2) Opbygning og sikring af datagrundlag

(3) Teknisk bistand til myndighedstilladelser og samarbejdsaftaler

(4) Projektering af hovedsystem og detailprojektering

(5) Udbudsproces for entreprenørudbud

(6) Tilsyn og byggestyring i anlægsfasen.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Oppex helps organizations with a professional approach to public sector sales, to either grow their business locally or find new opportunities abroad. We are the largest source of public procurement data in Europe. We process and translate public tenders from over 1.000 local, national and international procurement portals and have acquired over 8 million tenders in our database.


Trusted By

KONE
NHS
3M
ABB